جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های تیر زهرآگین (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های تیر زهرآگین (بخش سوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های تیر زهرآگین Dendrobatidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی قورباغه‌های تیر زهرآگین می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۸۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Minyobates

 

قورباغه‌ی زهرآگین دیوآسا

نام: قورباغه‌ی زهرآگین دیوآسا Demonic poison frog
نام علمی: Minyobates steyermarki
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی ایالت آمازوناس در جنوب کشور ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ سانتی‌متر

نگاره: Karl-Heinz Jungfer

 

سرده‌ی تخم‌خوارها Oophaga

 

قورباغه‌ی زهرآگین دانه‌دار

نام: قورباغه‌ی زهرآگین دانه‌دار Granular poison frog
نام علمی: Oophaga granulifera
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۲ سانتی‌متر

نگاره: Fernando Iglesias

 

قورباغه‌ی زهرآگین رنگی‌پوش

نام: قورباغه‌ی زهرآگین رنگی‌پوش Harlequin poison frog
نام علمی: Oophaga histrionica
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری بخش‌های انتیوکیا، چوکو و بایه دل کائوکا در غرب کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: Sebastian Moreno

 

قورباغه‌ی زهرآگین لِمان

نام: قورباغه‌ی زهرآگین لِمان Lehmann's poison frog
نام علمی: Oophaga lehmanni
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری بخش‌های چوکو و بایه دل کائوکا در غرب کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۳/۶ سانتی‌متر

نگاره: Juan José Arango

 

قورباغه‌ی زهرآگین لا برِآ

نام: قورباغه‌ی زهرآگین لا برِآ La Brea poison frog
نام علمی: Oophaga occultator
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی بخش کائوکا در جنوب غربی کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andrés Mauricio Forero Cano

 

قورباغه‌ی تیر زهرآگین توت‌فرنگی

نام: قورباغه‌ی تیر زهرآگین توت‌فرنگی Strawberry poison-dart frog
نام علمی: Oophaga pumilio
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک و باغ‌های کشورهای نیکاراگوئه، کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۲/۴ سانتی‌متر

نگاره: Felipe Rabanal
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی تیر زهرآگین توت‌فرنگی)

 

قورباغه‌ی زهرآگین پیچینچا

نام: قورباغه‌ی زهرآگین پیچینچا Pichincha poison frog
نام علمی: Oophaga sylvatica
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت بخش‌های کائوکا و نارینیو در جنوب غربی کشور کلمبیا و استان‌های پیچینچا، اسمرالداس، ایمبابورا و لوس ریوس در اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: Joel Sartore

 

قورباغه‌ی زهرآگین ویسِنته

نام: قورباغه‌ی زهرآگین ویسِنته Vicente's poison frog
نام علمی: Oophaga vicentei
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری کشور پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۱ سانتی‌متر

نگاره: Brian Gratwicke

 

سرده‌ی Phyllobates

 

قورباغه‌ی زهرآگین دوست‌داشتنی

نام: قورباغه‌ی زهرآگین دوست‌داشتنی Lovely poison frog
نام علمی: Phyllobates lugubris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک کشورهای نیکاراگوئه، کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۱ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: John P Clare

 

قورباغه‌ی زهرآگین گُلفودولسی

نام: قورباغه‌ی زهرآگین گُلفودولسی Golfodulcean poison frog
نام علمی: Phyllobates vittatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک کشور کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Fernando Iglesias

 

قورباغه‌ی زهرآگین پا سیاه

نام: قورباغه‌ی زهرآگین پا سیاه Black-legged poison frog
نام علمی: Phyllobates bicolor
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری بخش‌های کائوکا، چوکو، ریسارالدا و بایه دل کائوکا در غرب کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ تا ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mickaël Léger

 

قورباغه‌ی زهرآگین کوکو

نام: قورباغه‌ی زهرآگین کوکو Kokoe poison frog
نام علمی: Phyllobates aurotaenia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری بخش‌های چوکو و بایه دل کائوکا در غرب کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Chien Lee

 

قورباغه‌ی زهرآگین زرین

نام: قورباغه‌ی زهرآگین زرین Golden poison frog
نام علمی: Phyllobates terribilis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کرانه‌های غربی کشور کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nature Colombia
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی زهرآگین زرین)

 

سرده‌ی Ranitomeya

 

قورباغه‌ی زهرآگین آمازون

نام: قورباغه‌ی زهرآگین آمازون Amazon poison frog
نام علمی: Ranitomeya amazonica
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های منطقه‌ی لورتو در شمال شرقی کشور پرو، بخش آمازوناس در جنوب شرقی کلمبیا، جنوب گویان، گویان فرانسه و ایالات‌های آماپا، پارا و آمازوناس در شمال برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۱/۹ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی زهرآگین خوشبخت

نام: قورباغه‌ی زهرآگین خوشبخت Blessed poison frog
نام علمی: Ranitomeya benedicta
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت منطقه‌های لورتو و سن مارتین در شمال شرقی کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۸ تا ۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: John P Clare

 

قورباغه‌ی زهرآگین سر سرخ

نام: قورباغه‌ی زهرآگین سر سرخ Red-headed poison frog
نام علمی: Ranitomeya fantastica
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک منطقه‌های لورتو و سن مارتین در شمال شرقی کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ سانتی‌متر

نگاره: A Stuckert

 

Ranitomeya flavovittata

نام: -
نام علمی: Ranitomeya flavovittata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری منطقه‌ی لورتو در شمال شرقی کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۱/۷ سانتی‌متر

نگاره: Fredrik Tegnér

 

قورباغه‌ی زهرآگین مقلد

نام: قورباغه‌ی زهرآگین مقلد Mimic poison frog
نام علمی: Ranitomeya imitator
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های منطقه‌های لورتو و سن مارتین در شمال شرقی کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۲/۲ سانتی‌متر

نگاره: Aaron Bloch

 

قورباغه‌ی زهرآگین پشت‌سرخ

نام: قورباغه‌ی زهرآگین پشت‌سرخ Red-backed poison frog
نام علمی: Ranitomeya reticulata
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی منطقه‌ی لورتو در شمال شرقی کشور پرو و استان پاستاسا در شرق اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۳ تا ۱/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۴ تا ۱/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

قورباغه‌ی تیر زهرآگین سیرا

نام: قورباغه‌ی تیر زهرآگین سیرا Sira poison dart frog
نام علمی: Ranitomeya sirensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک کشور پرو، بخش پاندو در شمال بولیوی و ایالت اکری در شمال غربی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۴ تا ۱/۷ سانتی‌متر

نگاره: Thomas Ostrowski

 

قورباغه‌ی زهرآگین سامر

نام: قورباغه‌ی زهرآگین سامر Summers' poison frog
نام علمی: Ranitomeya summersi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های منطقه‌ی سن مارتین در کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ سانتی‌متر

نگاره: Thomas Ostrowski

 

قورباغه‌ی زهرآگین برزیلی

نام: قورباغه‌ی زهرآگین برزیلی Brazilian poison frog
نام علمی: Ranitomeya vanzolinii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت و جنگل‌های ابر منطقه‌های اوئانوکو، پاسکو و اوکایالی در مرکز کشور پرو و ایالت اکری در شمال غربی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۱/۹ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Rudloff

 

قورباغه‌ی زهرآگین زیمِرمان

نام: قورباغه‌ی زهرآگین زیمِرمان Zimmerman's poison frog
نام علمی: Ranitomeya variabilis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای پرو، اکوادور، کلمبیا و ایالت آمازوناس در شمال غربی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ سانتی‌متر

نگاره: A Stuckert

 

قورباغه‌ی زهرآگین مشبک

نام: قورباغه‌ی زهرآگین مشبک Reticulated poison frog
نام علمی: Ranitomeya ventrimaculata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری کشورهای کلمبیا، اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۱/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۶ تا ۱/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago Ron

 

سرده‌ی Silverstoneia

 

قورباغه‌ی راکت جنگل بارانی

نام: قورباغه‌ی راکت جنگل بارانی Rainforest rocket frog
نام علمی: Silverstoneia flotator
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱/۳ تا ۱/۸ سانتی‌متر

نگاره: Chris Kirby-Lambert

 

قورباغه‌ی راکت بوکِته

نام: قورباغه‌ی راکت بوکِته Boquete rocket frog
نام علمی: Silverstoneia nubicola
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک جنوب غربی کشور کاستاریکا، پاناما و غرب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۶ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های تیر زهرآگین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده