جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های تیر زهرآگین (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های تیر زهرآگین (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های تیر زهرآگین Dendrobatidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های تیر زهرآگین می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۸۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی قورباغه‌های راکت Colostethus

 

قورباغه‌ی راکت معمولی

نام: قورباغه‌ی راکت معمولی Common rocket frog
نام علمی: Colostethus inguinalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک بخش‌های چوکو، انتیوکیا، کوردوبا و بویاکا در شمال غربی و مرکز شمال کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mauricio Rivera

 

قورباغه‌ی راکت پاناما

نام: قورباغه‌ی راکت پاناما Panama rocket frog
نام علمی: Colostethus panamansis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور پاناما و بخش چوکو در غرب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Justin Touchon

 

قورباغه‌ی راکت پرَت

نام: قورباغه‌ی راکت پرَت Pratt's rocket frog
نام علمی: Colostethus pratti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور پاناما و بخش‌های انتیوکیا، چوکو، کوردوبا و ریسارالدا در غرب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ سانتی‌متر

نگاره: John P Clare

 

سرده‌ی درخت‌نوردها Dendrobates

 

قورباغه‌ی تیر زهرآگین سیاه و سبز

نام: قورباغه‌ی تیر زهرآگین سیاه و سبز Green and black poison dart frog
نام علمی: Dendrobates auratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جنوب شرقی کشور نیکاراگوئه، جنوب شرقی کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی و شمال غربی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی تیر زهرآگین سیاه و سبز)

 

قورباغه‌ی تیر زهرآگین نوار زرد

نام: قورباغه‌ی تیر زهرآگین نوار زرد Yellow-banded poison dart frog
نام علمی: Dendrobates leucomelas
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری کشورهای ونزوئلا، گویان، شرق کلمبیا و شمال برزیل در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۵ سانتی‌متر

نگاره: Ger Bosma
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی تیر زهرآگین نوار زرد)

 

قورباغه‌ی تیر زهرآگین رنگرزی

نام: قورباغه‌ی تیر زهرآگین رنگرزی Dyeing poison dart frog
نام علمی: Dendrobates tinctorius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری کشورهای سورینام، گویان، گویان فرانسه و ایالت‌های آماپا و پارا در شمال برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی تیر زهرآگین رنگرزی)

 

قورباغه‌ی زهرآگین خط زرد

نام: قورباغه‌ی زهرآگین خط زرد Yellow-striped poison frog
نام علمی: Dendrobates truncatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین و کشت‌زارهای کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۳ سانتی‌متر

نگاره: Cristian Castro Morales

 

سرده‌ی قورباغه‌های زهرآگین خیالی Epipedobates

 

قورباغه‌ی پیکان زهرآگین آنتونی

نام: قورباغه‌ی پیکان زهرآگین آنتونی Anthony's poison arrow frog
نام علمی: Epipedobates anthonyi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری جنوب غربی کشور اکوادور و شمال غربی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۱ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alberto Sanchez Vialas
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی پیکان زهرآگین آنتونی)

 

قورباغه‌ی زهرآگین مرمرین

نام: قورباغه‌ی زهرآگین مرمرین Marbled poison frog
نام علمی: Epipedobates boulengeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری غرب کشور کلمبیا و شمال غربی اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۷ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: ProAves Colombia

 

قورباغه‌ی زهرآگین ماچالیا

نام: قورباغه‌ی زهرآگین ماچالیا Machalilla poison frog
نام علمی: Epipedobates machalilla
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک غرب کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۴ تا ۱/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۵ تا ۱/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: George Cruz

 

قورباغه‌ی زهرآگین خیالی

نام: قورباغه‌ی زهرآگین خیالی Phantasmal poison frog
نام علمی: Epipedobates tricolor
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری استان بولیوار در مرکز کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ سانتی‌متر

نگاره: Frank Krumbach

 

سرده‌ی Excidobates

 

قورباغه‌ی زهرآگین سانتیاگو

نام: قورباغه‌ی زهرآگین سانتیاگو Santiago poison frog
نام علمی: Excidobates captivus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری شمال غربی کشور پرو و جنوب اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۱/۷ سانتی‌متر

نگاره: Thomas Ostrowski

 

قورباغه‌ی زهرآگین مارانیون

نام: قورباغه‌ی زهرآگین مارانیون Maranon poison frog
نام علمی: Excidobates mysteriosus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های منطقه‌ی کاخامارکا در مرکز شمال کشور پرو در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: Matthew Smokoska

 

سرده‌ی Leucostethus

 

قورباغه‌ی راکت گلو راه‌راه

نام: قورباغه‌ی راکت گلو راه‌راه Stripe-throated rocket frog
نام علمی: Leucostethus brachistriatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و چراگاه‌های بخش بایه دل کائوکا در غرب کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ سانتی‌متر

نگاره: Fernando Vargas-Salinas

 

سرده‌ی Hyloxalus

 

قورباغه‌ی راکت آمریکای جنوبی

نام: قورباغه‌ی راکت آمریکای جنوبی South American rocket frog
نام علمی: Hyloxalus anthracinus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک استان‌های مورونا-سانتیاگو، زامورا-چینچیپ و آزوای در کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۷ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Luis A. Coloma

 

قورباغه‌ی راکت آوا

نام: قورباغه‌ی راکت آوا Awa rocket-frog
نام علمی: Hyloxalus awa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری شمال غربی کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۹ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Life with Frogs

 

قورباغه‌ی زهرآگین آبی آسمانی

نام: قورباغه‌ی زهرآگین آبی آسمانی Sky-blue poison frog
نام علمی: Hyloxalus azureiventris
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت گرمسیری منطقه‌ی سن مارتین در کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ سانتی‌متر

نگاره: Thomas Ostrowski

 

قورباغه‌ی راکت بوکَژ

نام: قورباغه‌ی راکت بوکَژ Bocage's rocket frog
نام علمی: Hyloxalus bocagei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی استان‌های ساکومبیوس، اوریانا و ناپو در شمال شرقی کشور اکوادور و بخش کاکئتا در جنوب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی راکت لوخا

نام: قورباغه‌ی راکت لوخا Loja rocket frog
نام علمی: Hyloxalus elachyhistus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک و نمناک استان لوخا در جنوب کشور اکوادور و منطقه‌های پیورا و کاخامارکا در شمال غربی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۱ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago Fernando Hualpa Vega

 

قورباغه‌ی راکت چیمبو

نام: قورباغه‌ی راکت چیمبو Chimbo rocket frog
نام علمی: Hyloxalus infraguttatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک و جنگل‌های خشک گرمسیری غرب کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Anton

 

قورباغه‌ی راکت خال‌دار

نام: قورباغه‌ی راکت خال‌دار Spotted rocket frog
نام علمی: Hyloxalus maculosus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز دشت و جنگل‌های همیشه‌سبز کوه‌پایه‌ای استان‌های ناپو و پاستاسا در کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی راکت لوس تایوس

نام: قورباغه‌ی راکت لوس تایوس Los Tayos rocket frog
نام علمی: Hyloxalus nexipus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک و جنگل‌های خشک استان مورونا-سانتیاگو در جنوب شرقی کشور اکوادور و منطقه‌های آمازوناس، لورتو و سن مارتین در شمال شرقی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۹ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Thomas Ostrowski

 

قورباغه‌ی راکت اِسپادا

نام: قورباغه‌ی راکت اِسپادا Espada's rocket frog
نام علمی: Hyloxalus pulchellus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی خشک و نمناک بخش‌های کائوکا و پوتومایو در جنوب غربی کشور کلمبیا و استان‌های ساکومبیوس، ناپو و تونگوراهوا در اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Diego Quirola

 

قورباغه‌ی راکت سانتا سِسیلیا

نام: قورباغه‌ی راکت سانتا سِسیلیا Santa Cecilia rocket frog
نام علمی: Hyloxalus sauli
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بخش پوتومایو در جنوب غربی کشور کلمبیا و استان‌های ساکومبیوس، اوریانا، پاستاسا و ناپو در شمال شرقی اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Morley Read

 

قورباغه‌ی راکت سانتیاگو

نام: قورباغه‌ی راکت سانتیاگو Santiago rocket frog
نام علمی: Hyloxalus shuar
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی و ابری استان‌های مورونا-سانتیاگو، زامورا-چینچیپ، ناپو و تونگوراهوا در کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی زهرآگین پشت‌کرم

نام: قورباغه‌ی زهرآگین پشت‌کرم Cream-backed poison frog
نام علمی: Hyloxalus subpunctatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: لبه‌ی جنگل‌ها، منطقه‌های باز، مرداب‌ها و تالاب‌های بخش‌های کوندینامارکا، بویاکا و متا در مرکز کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۳ سانتی‌متر

نگاره: Hugo Loaiza

 

قورباغه‌ی راکت توآچی

نام: قورباغه‌ی راکت توآچی Toachi rocket frog
نام علمی: Hyloxalus toachi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری شمال غربی کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Diego Quirola

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های تیر زهرآگین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده