جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری (بخش سوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری Mantellidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری می‌پردازد با ۲۴ گونه (از ۹۶ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Mantellinae
دنباله‌ی سرده‌ی Gephyromantis

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار معمولی

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار معمولی Common Madagascar frog
نام علمی: Gephyromantis plicifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Chien Lee

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار موزِر

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار موزِر Moser's Madagascar frog
نام علمی: Gephyromantis moseri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شمال شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aaron Bloch

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار اِسچِنک

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار اِسچِنک Tschenk's Madagascar frog
نام علمی: Gephyromantis tschenki
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ تا ۳/۶ سانتی‌متر

نگاره: Rob Schell

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار نواری

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار نواری Banded Madagascar frog
نام علمی: Gephyromantis redimitus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴/۷ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار بِتسیلِئو شرق

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار بِتسیلِئو شرق East Betsileo Madagascar frog
نام علمی: Gephyromantis asper
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شمال و مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ken Behrens

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار خاردار بزرگ

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار خاردار بزرگ Greater spiny Madagascar frog
نام علمی: Gephyromantis spiniferus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار کوه کهربا

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار کوه کهربا Montagne d'Ambre Madagascar frog
نام علمی: Gephyromantis ambohitra
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ken Behrens

 

سرده‌ی Guibemantis

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار تپنده

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار تپنده Pulsing Madagascar frog
نام علمی: Guibemantis depressiceps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار خط‌سفید

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار خط‌سفید White-lined Madagascar frog
نام علمی: Guibemantis albolineatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار سنت ماری

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار سنت ماری Sainte Marie Madagascar frog
نام علمی: Guibemantis bicalcaratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و کشت‌زارهای شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Rob Schell

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار بلومِر

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار بلومِر Blommers' Madagascar frog
نام علمی: Guibemantis flavobrunneus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار آزاد

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار آزاد Free Madagascar frog
نام علمی: Guibemantis liber
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aaron Bloch

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار سارافیدی

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار سارافیدی Tsarafidy Madagascar frog
نام علمی: Guibemantis pulcher
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aaron Bloch

 

سرده‌ی مانتلا یا قورباغه‌های زهرآگین مالاگاسی Mantella

 

مانتلای بالارو

نام: مانتلای بالارو Climbing mantella
نام علمی: Mantella laevigata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت شمال شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: Rob Schell

 

مانتلای ماروجِجی

نام: مانتلای ماروجِجی Marojejy mantella
نام علمی: Mantella manery
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها و مرداب‌های آب شیرین شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: Chien Lee

 

مانتلای قهوه‌ای

نام: مانتلای قهوه‌ای Brown mantella
نام علمی: Mantella betsileo
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کانال‌ها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی غرب و جنوب غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۹ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tommy Hui

 

مانتلای پا آبی

نام: مانتلای پا آبی Blue-legged mantella
نام علمی: Mantella expectata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای سنگی زودگذر و ژرف‌دره‌های سنگی پارک ملی ایسالو در جنوب غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۶ سانتی‌متر

نگاره: Chien Lee
(آشنایی بیشتر با مانتلای پا آبی)

 

مانتلای سبز

نام: مانتلای سبز Green mantella
نام علمی: Mantella viridis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ تا ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

مانتلای بِرنهارت

نام: مانتلای بِرنهارت Bernhard's mantella
نام علمی: Mantella bernhardi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۹ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Olaf Pronk

 

مانتلای کوان

نام: مانتلای کوان Cowan's mantella
نام علمی: Mantella cowanii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای بلندی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: Joel Sartore

 

مانتلای بارون

نام: مانتلای بارون Baron's mantella
نام علمی: Mantella baroni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Cegalerba Nicolas
(آشنایی بیشتر با مانتلای بارون)

 

مانتلای هارالدمِیِر

نام: مانتلای هارالدمِیِر Haraldmeier's mantella
نام علمی: Mantella haraldmeieri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۷ سانتی‌متر

نگاره: Olaf Pronk

 

مانتلای گیبه

نام: مانتلای گیبه Guibe's mantella
نام علمی: Mantella nigricans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شمال و شمال شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۲/۸ سانتی‌متر

نگاره: Olaf Pronk

 

مانتلای طلایی

نام: مانتلای طلایی Golden mantella
نام علمی: Mantella aurantiaca
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی و منطقه‌های نمناک و باتلاقی مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Vassen
(آشنایی بیشتر با مانتلای طلایی)

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده