جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر (بخش چهارم)

خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر Strabomantidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر می‌پردازد با ۲۵ گونه (از ۱۰۳ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های بارانی یا رابر Pristimantis

 

قورباغه‌ی رابر روسادو

نام: قورباغه‌ی رابر روسادو Rosado's robber frog
نام علمی: Pristimantis rosadoi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان‌های کارچی، اسمرالداس و پیچینچا در شمال غربی کشور اکوادور و بخش نارینیو در جنوب غربی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی رابر روتوِن

نام: قورباغه‌ی رابر روتوِن Ruthven's robber frog
نام علمی: Pristimantis ruthveni
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک رشته‌کوه سیِرا نِوادا دِ سانتا مارتا در شمال کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Khristian V. Valencia

 

قورباغه‌ی رابر پیبِرن

نام: قورباغه‌ی رابر پیبِرن Pyburn's robber frog
نام علمی: Pristimantis savagei
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بخش‌های بویاکا، کاساناره، کوندینامارکا و متا در مرکز کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alvaro Velasquez

 

قورباغه‌ی رابر ریکوئِرته

نام: قورباغه‌ی رابر ریکوئِرته Ricuarte robber frog
نام علمی: Pristimantis scolodiscus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر استان‌های اسمرالداس و کارچی در شمال کشور اکوادور و بخش نارینیو در جنوب غربی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۸ تا ۲۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Amphibiawebecuador

 

قورباغه‌ی سنت وینسنت

نام: قورباغه‌ی سنت وینسنت Saint Vincent frog
نام علمی: Pristimantis shrevei
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: لبه‌ی جنگل‌های بارانی و چمن‌زارهای کوهستانی جزیره‌ی سنت وینسنت در کشور جزیره‌ای سنت وینسنت و گرنادین‌ها در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Robert Powell

 

قورباغه‌ی رابر سیلورستون

نام: قورباغه‌ی رابر سیلورستون Silverstone's robber frog
نام علمی: Pristimantis silverstonei
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر بخش‌های چوکو و بایه دل کائوکا در غرب کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Gustavo Gonzalez D.

 

قورباغه‌ی رابر سالیدِرو

نام: قورباغه‌ی رابر سالیدِرو Salidero robber frog
نام علمی: Pristimantis subsigillatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری استان‌های اسمرالداس و گوایاس در غرب کشور اکوادور و بخش‌های کائوکا و نارینیو در جنوب غربی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andreas Kay

 

قورباغه‌ی رابر اِل کارمِلو

نام: قورباغه‌ی رابر اِل کارمِلو El Carmelo robber frog
نام علمی: Pristimantis supernatis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر استان کارچی در شمال کشور اکوادور و بخش‌های تولیما، کائوکا، اویلا و نارینیو در جنوب غربی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی رابر نواری

نام: قورباغه‌ی رابر نواری Banded robber frog
نام علمی: Pristimantis taeniatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک کشور پاناما، غرب کلمبیا و شمال غربی اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nature Colombia

 

قورباغه‌ی رابر سِبویِتا

نام: قورباغه‌ی رابر سِبویِتا Cebolleta robber frog
نام علمی: Pristimantis tayrona
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر شمال غربی رشته‌کوه سیِرا نِوادا دِ سانتا مارتا در شمال کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Sylvère corre

 

Pristimantis tribulosus

نام: -
نام علمی: Pristimantis tribulosus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر نزدیک شهر سامانا در بخش کالداس در کشور کلمبیا و آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ سانتی‌متر

نگاره: Giovanni Chaves Portilla

 

قورباغه‌ی رابر راه‌راه

نام: قورباغه‌ی رابر راه‌راه Striped robber frog
نام علمی: Pristimantis unistrigatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، درختچه‌زارها، جوی‌ها، لبه‌ی جنگل‌ها و منطقه‌های شهری بخش نارینیو در جنوب غربی کشور کلمبیا و استان‌های کارچی، ایمبابورا، پیچینچا، کوتوپاکسی، تونگوراهوا و چیمبورازو در اکوادور و در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی رابر گونه‌گون

نام: قورباغه‌ی رابر گونه‌گون Variable robber frog
نام علمی: Pristimantis variabilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت و دامنه‌های رشته‌کوه آند در جنوب کشور کلمبیا، شرق اکوادور، شرق پرو و ​​غرب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

Pristimantis veletis

نام: -
نام علمی: Pristimantis veletis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر بخش کالداس در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Sebastián Duarte Marín

 

قورباغه‌ی رابر لوجا

نام: قورباغه‌ی رابر لوجا Loja robber frog
نام علمی: Pristimantis versicolor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری، درختچه‌زارهای نمناک و چراگاه‌های جنوب کشور اکوادور و شمال پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ تا ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی رابر مهره‌دار

نام: قورباغه‌ی رابر مهره‌دار Vertebral robber frog
نام علمی: Pristimantis vertebralis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر و جنگل‌های کوهستانی معتدل و نمناک استان‌های کارچی، ایمبابورا، پیچینچا، کوتوپاکسی، بولیوار و آزوای در کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andreas Kay

 

Pristimantis viejas

نام: -
نام علمی: Pristimantis viejas
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بخش انتیوکیا، کالداس و کوندینامارکا در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Daniel Vásquez-Restrepo

 

قورباغه‌ی رابر ریو اواپِس

نام: قورباغه‌ی رابر ریو اواپِس Rio Uaupes robber frog
نام علمی: Pristimantis vilarsi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت شمال کشور پرو، شرق کلمبیا، جنوب ونزوئلا و شمال غربی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ تا ۴/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jessica dos Anjos

 

قورباغه‌ی رابر زوروکوچو

نام: قورباغه‌ی رابر زوروکوچو Zurucuchu robber frog
نام علمی: Pristimantis w-nigrum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر کشورهای کلمبیا، اکوادور و شمال پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۴/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۴ تا ۵/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی رابر زیمِرمَن

نام: قورباغه‌ی رابر زیمِرمَن Zimmerman's robber frog
نام علمی: Pristimantis zimmermanae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت گرمسیری ایالت‌های آمازوناس و پارا در شمال کشور برزیل، بخش آمازوناس در جنوب شرقی کلمبیا و بخش پاندو در شمال بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: A. P. Lima

 

سرده‌ی Tachiramantis

 

Tachiramantis douglasi

نام: -
نام علمی: Tachiramantis douglasi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری بخش‌های سانتاندر و نورته دِ سانتاندر در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Mauricio Rivera

 

زیرخانواده‌ی Strabomantinae
سرده‌ی Strabomantis

 

قورباغه‌ی رابر زنگاری

نام: قورباغه‌ی رابر زنگاری Rusty robber frog
نام علمی: Strabomantis bufoniformis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک جنوب شرقی کشور کاستاریکا، پاناما و غرب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brian Gratwicke

 

قورباغه‌ی رابر ریو سونو

نام: قورباغه‌ی رابر ریو سونو Rio Suno robber frog
نام علمی: Strabomantis cornutus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر کشور اکوادور و بخش‌های کاکئتا و پوتومایو در جنوب کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی رابر روئیز

نام: قورباغه‌ی رابر روئیز Ruiz's robber frog
نام علمی: Strabomantis ruizi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری بخش بایه دل کائوکا در غرب کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: -

 

قورباغه‌ی رابر نائوتا

نام: قورباغه‌ی رابر نائوتا Nauta robber frog
نام علمی: Strabomantis sulcatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شرق کشور اکوادور، شرق پرو و ایالت اکری در غرب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۵/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده