جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر (بخش سوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر Strabomantidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۱۰۳ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های بارانی یا رابر Pristimantis

 

قورباغه‌ی بارانی مالی

نام: قورباغه‌ی بارانی مالی Malli's rain frog
نام علمی: Pristimantis mallii
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر کوهستانی دامنه‌های شرقی رشته‌کوه آند در مرکز کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۲ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bioweb.bio

 

قورباغه‌ی رابر مرمرین

نام: قورباغه‌ی رابر مرمرین Marbled robber frog
نام علمی: Pristimantis marmoratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای گویان، سورینام، گویان فرانسه، شرق ونزوئلا و شمال و شمال غربی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی رابر مارتیا

نام: قورباغه‌ی رابر مارتیا Martia robber frog
نام علمی: Pristimantis martiae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری شرق کشور اکوادور، شرق پرو، غرب برزیل و جنوب شرقی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۳ تا ۱/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۸ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jacob Loyacano

 

Pristimantis medemi

نام: -
نام علمی: Pristimantis medemi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری، رودها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی مرکز کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Maira A Holguín Ruiz

 

قورباغه‌ی رابر سن لورِنزو

نام: قورباغه‌ی رابر سن لورِنزو San Lorenzo robber frog
نام علمی: Pristimantis megalops
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دامنه‌های شمال غربی رشته‌کوه سیِرا نِوادا دِ سانتا مارتا در شمال کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ سانتی‌متر

نگاره: Angie Tovar

 

Pristimantis minimus

نام: -
نام علمی: Pristimantis minimus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان زامورا-چینچیپ در جنوب شرقی کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱ تا ۱/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۵ تا ۱/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی رابر لا هُندورا

نام: قورباغه‌ی رابر لا هُندورا La Hondura robber frog
نام علمی: Pristimantis moro
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک کشورهای کاستاریکا و پاناما و بخش‌های چوکو و بایه دل کائوکا در غرب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Marcos Guerra

 

Pristimantis museosus

نام: -
نام علمی: Pristimantis museosus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگ‌های کوهستانی نمناک گرمسیری کشور پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Konrad Mebert

 

قورباغه‌ی بارانی دگرگون‌پذیر

نام: قورباغه‌ی بارانی دگرگون‌پذیر Mutable rainfrog
نام علمی: Pristimantis mutabilis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان‌های پیچینچا و ایمبابورا در کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۱ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andreas Kay

 

قورباغه‌ی رابر کارابایا

نام: قورباغه‌ی رابر کارابایا Carabaya robber frog
نام علمی: Pristimantis ockendeni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای برزیل، کلمبیا، اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی رابر اورسِس

نام: قورباغه‌ی رابر اورسِس Orces robber frog
نام علمی: Pristimantis orcesi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دامنه‌های رشته‌کوه آند در استان‌های بولیوار و پیچینچا در مرکز و شمال کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی رابر آراسته

نام: قورباغه‌ی رابر آراسته Ornate robber frog
نام علمی: Pristimantis ornatissimus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Life with Frogs

 

قورباغه‌ی رابر لاگو آگریو

نام: قورباغه‌ی رابر لاگو آگریو Lago Agrio robber frog
نام علمی: Pristimantis orphnolaimus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک دشت‌های شرقی کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Diego Quirola

 

قورباغه‌ی رابر اورتیز

نام: قورباغه‌ی رابر اورتیز Ortiz robber frog
نام علمی: Pristimantis ortizi
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز کوهستانی استان‌های کارچی، ایمبابورا و ناپو در شمال کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bioweb.bio

 

Pristimantis paisa

نام: -
نام علمی: Pristimantis paisa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر بخش انتیوکیا در شمال غربی کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Sebastian Duarte Marin

 

قورباغه‌ی رابر پالمِر

نام: قورباغه‌ی رابر پالمِر Palmer's robber frog
نام علمی: Pristimantis palmeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی غرب کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Wilmar Bolívar-G

 

Pristimantis parectatus

نام: -
نام علمی: Pristimantis parectatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر بخش‌های کالداس و انتیوکیا در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۴ تا ۱/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Khristian Venegas Valencia

 

Pristimantis permixtus

نام: -
نام علمی: Pristimantis permixtus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر غرب کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

قورباغه‌ی رابر پرو

نام: قورباغه‌ی رابر پرو Peru robber frog
نام علمی: Pristimantis peruvianus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر بلندی‌ها، جنگل‌های دشت تندابی و جنگل‌های باتلاقی غرب کشور برزیل، جنوب اکوادور، شرق پرو و جنوب شرقی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jorge Valencia

 

قورباغه‌ی رابر پوست‌کلفت

نام: قورباغه‌ی رابر پوست‌کلفت Thickskin robber frog
نام علمی: Pristimantis pycnodermis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان‌های آزوای و مورونا-سانتیاگو در جنوب شرقی کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی رابر ریو کوکا

نام: قورباغه‌ی رابر ریو کوکا Rio coca robber frog
نام علمی: Pristimantis quaquaversus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر گرمسیری و جنگل‌های دشت نمناک جنوب کشور کلمبیا، شمال و شمال شرقی اکوادور و شمال شرقی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andreas Kay

 

قورباغه‌ی رابر لاس هِرموساس

نام: قورباغه‌ی رابر لاس هِرموساس Las Hermosas robber frog
نام علمی: Pristimantis racemus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بخش‌های بایه دل کائوکا، تولیما و کیندیو در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Julián. A. Rios-Soto

 

قورباغه‌ی رابر پارایبا

نام: قورباغه‌ی رابر پارایبا Paraiba robber frog
نام علمی: Pristimantis ramagii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، لبه‌ی جنگل‌ها و منطقه‌های سنگی ایالت‌های پارائیبا، آلاگواس، سرژیپه و باهیا در شرق کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Carlos Otávio Gussoni

 

قورباغه‌ی رابر کانچاکه

نام: قورباغه‌ی رابر کانچاکه Canchaque robber frog
نام علمی: Pristimantis rhodoplichus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر کوهستانی نمناک استان زامورا-چینچیپ در جنوب کشور اکوادور و منطقه‌ی پیورا در شمال غربی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David Velalcázar

 

قورباغه‌ی رابر ریو سن خوان

نام: قورباغه‌ی رابر ریو سن خوان Rio San Juan robber frog
نام علمی: Pristimantis ridens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک شرق کشور هندوراس، نیکاراگوئه، کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی و غرب کلمبیا و شمال شرقی اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: larry522

 

قورباغه‌ی رابر دِپاکس

نام: قورباغه‌ی رابر دِپاکس Despax's robber frog
نام علمی: Pristimantis riveti
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مرز میان استان‌های کارچی و ساکومبیوس در شمال کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Gustavo Pazmiño

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده