جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر Strabomantidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۱۰۳ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های بارانی یا رابر Pristimantis

 

قورباغه‌ی رابر پوروِنیر

نام: قورباغه‌ی رابر پوروِنیر Porvenir robber frog
نام علمی: Pristimantis crucifer
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری و رودهای کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matthieu Berroneau

 

قورباغه‌ی رابر چیریکی

نام: قورباغه‌ی رابر چیریکی Chiriqui robber frog
نام علمی: Pristimantis cruentus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک کشورهای کاستاریکا، پاناما و شمال غربی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Forman Rainforest

 

قورباغه‌ی رابر سن ویسنت

نام: قورباغه‌ی رابر سن ویسنت San Vicente robber frog
نام علمی: Pristimantis cryophilius
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها و چمن‌زارهای رشته‌کوه آند در استان‌های آزوای، کانیار و مورونا-سانتیاگو در کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۳ تا ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی رابر اینتاک

نام: قورباغه‌ی رابر اینتاک Intac robber frog
نام علمی: Pristimantis curtipes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی کشور اکوادور و بخش نارینیو در جنوب غربی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago Ron

 

قورباغه‌ی رابر نیم‌تاج

نام: قورباغه‌ی رابر نیم‌تاج Diadem robber frog
نام علمی: Pristimantis diadematus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری کشورهای اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andreas Kay

 

قورباغه‌ی رابر سِرنا

نام: قورباغه‌ی رابر سِرنا Serna's robber frog
نام علمی: Pristimantis dorsopictus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری و چمن‌زارهای بلندی‌های کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۹ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mauricio Rivera

 

Pristimantis educatoris

نام: -
نام علمی: Pristimantis educatoris
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای کاستاریکا، پاناما و کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۱ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Don Filipiak

 

قورباغه‌ی رابر برازنده

نام: قورباغه‌ی رابر برازنده Elegant robber frog
نام علمی: Pristimantis elegans
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۴ سانتی‌متر

نگاره: Tierraleja

 

قورباغه‌ی رابر چیریبوگا

نام: قورباغه‌ی رابر چیریبوگا Chiriboga robber frog
نام علمی: Pristimantis eremitus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر کوهستانی استان پیچینچا در کشور اکوادور و بخش نارینیو در جنوب غربی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی رابر ریو جاتونتیانوا

نام: قورباغه‌ی رابر ریو جاتونتیانوا Rio jatuntianhua robber frog
نام علمی: Pristimantis eriphus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی استان ناپو در کشور اکوادور و بخش پوتومایو در جنوب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Dracaena Photography

 

قورباغه‌ی رابر کلمبیایی

نام: قورباغه‌ی رابر کلمبیایی Colombian robber frog
نام علمی: Pristimantis erythropleura
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ سانتی‌متر

نگاره: Caroline Guevara-Molina

 

Pristimantis esmeraldas

نام: -
نام علمی: Pristimantis esmeraldas
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت همیشه‌سبز گرمسیری استان‌های اسمرالداس و مانابی در غرب کشور اکوادور و بخش بایه دل کائوکا در غرب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۱/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۱ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

Pristimantis fallax

نام: -
نام علمی: Pristimantis fallax
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری و رودهای بخش‌های انتیوکیا، تولیما و کالداس در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Daniel Vásquez-Restrepo

 

قورباغه‌ی رابر رود ماموره

نام: قورباغه‌ی رابر رود ماموره Rio Mamore robber frog
نام علمی: Pristimantis fenestratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری نیمه‌ی غربی کشور برزیل، شرق پرو، شمال بولیوی، شرق اکوادور و جنوب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tomaz Nascimento de Melo

 

قورباغه‌ی رابر دِژ راندولف

نام: قورباغه‌ی رابر دِژ راندولف Fort Randolph robber frog
نام علمی: Pristimantis gaigei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک جنوب شرقی کشور کاستاریکا، شرق پاناما و کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Felipe Toro

 

قورباغه‌ی رابر پیلالو

نام: قورباغه‌ی رابر پیلالو Pilalo robber frog
نام علمی: Pristimantis gentryi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر استان کوتوپاکسی در مرکز کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی بارانی گرتا تونبرگ

نام: قورباغه‌ی بارانی گرتا تونبرگ Greta Thunberg's rainfrog
نام علمی: Pristimantis gretathunbergae
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر مرکز و شرق کشور پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: News.mongabay

 

قورباغه‌ی رابر رودخانه‌ی نو

نام: قورباغه‌ی رابر رودخانه‌ی نو New River robber frog
نام علمی: Pristimantis inguinalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای گویان، سورینام، گویان فرانسه و ایالت آماپا در شمال برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی رابر زمینی

نام: قورباغه‌ی رابر زمینی Ground robber frog
نام علمی: Pristimantis insignitus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه سیِرا نِوادا دِ سانتا مارتا در شمال کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Josh Vandermeulen

 

قورباغه‌ی رابر واق‌واقی

نام: قورباغه‌ی رابر واق‌واقی Barking robber frog
نام علمی: Pristimantis inusitatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر استان‌های ناپو، اوریانا، ساکومبیوس و پاستاسا در شمال شرقی کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۷ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

Pristimantis jamescameroni

نام: -
نام علمی: Pristimantis jamescameroni
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه آپرادا-تپونی در ایالت بولیوار در شرق کشور ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brad Wilson

 

قورباغه‌ی رابر پویو

نام: قورباغه‌ی رابر پویو Puyo robber frog
نام علمی: Pristimantis katoptroides
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر کوهستانی استان پاستاسا در شرق کشور اکوادور و شمال غربی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Juan Carlos Sánchez

 

Pristimantis kelephus

نام: -
نام علمی: Pristimantis kelephus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر بخش‌های چوکو و بایه دل کائوکا در غرب کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Oscar M. Cuellar-Valencia

 

قورباغه‌ی بارانی لوسکومب

نام: قورباغه‌ی بارانی لوسکومب Luscombe's Rain Frog
نام علمی: Pristimantis luscombei
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری منطقه‌های لورتو، آمازوناس و اوکایالی در شمال شرقی کشور پرو، استان‌های پاستاسا و مورونا-سانتیاگو در شرق اکوادور و  ایالت اکری در غرب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی رابر خط‌سفید

نام: قورباغه‌ی رابر خط‌سفید White-striped robber frog
نام علمی: Pristimantis luteolateralis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی استان پیچینچا در کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی رابر لیمان

نام: قورباغه‌ی رابر لیمان Lyman's robber frog
نام علمی: Pristimantis lymani
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی استان‌های آزوای و زامورا-چینچیپ در جنوب کشور اکوادور و منطقه‌های پیورا، لامبایکه و کاخامارکا در شمال غربی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۳ تا ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی جنگل ابر (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده