جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک (بخش پنجم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک (بخش پنجم)

خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک Microhylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش پنجم خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۱۳۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک یا قورباغه‌های برنج Microhyla

 

قورباغه‌ی کوتوله‌ی زیبا

نام: قورباغه‌ی کوتوله‌ی زیبا Beautiful pygmy frog
نام علمی: Microhyla pulchra
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: لبه‌ی جنگل‌ها، چمن‌زارها و کشت‌زارهای جنوب شرقی کشور چین، کامبوج، ویتنام، تایلند و لائوس در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Dan Koleska

 

قورباغه‌ی برنج گوانگ‌دونگ

نام: قورباغه‌ی برنج گوانگ‌دونگ Guangdong rice frog
نام علمی: Microhyla rubra
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت‌های کرالا، تامیل نادو، گوا، بنگال غربی و آسام در جنوب و شرق کشور هند و منطقه‌ی ماگوای کشور میانمار در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

سرده‌ی Micryletta

 

قورباغه‌ی شالیزار مادا

نام: قورباغه‌ی شالیزار مادا Mada paddy frog
نام علمی: Micryletta erythropoda
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌ها و مرداب‌های آب شیرین کشورهای میانمار، تایلند و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۲/۷ سانتی‌متر

نگاره: Jeremy Holden

 

قورباغه‌ی شالیزار دِلی

نام: قورباغه‌ی شالیزار دِلی Deli paddy frog
نام علمی: Micryletta inornata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی سوماترای کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ سانتی‌متر

نگاره: Rushen

 

قورباغه‌ی شالیزار اِستِینِگِر

نام: قورباغه‌ی شالیزار اِستِینِگِر Stejneger's paddy frog
نام علمی: Micryletta steinegeri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ، باغ‌ها و کشت‌زارهای مرکز و جنوب جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tyus Ma

 

سرده‌ی Phrynella

 

قورباغه‌ی ملاکا

نام: قورباغه‌ی ملاکا Malacca frog
نام علمی: Phrynella pulchra
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین جنوب کشور تایلند، جزیره‌مانند مالزی و جزیره‌های مِنتاوای و جزیره‌ی سوماترای اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Steven Wong

 

سرده‌ی قورباغه‌های گوی‌مانند Uperodon

 

قورباغه‌ی نقطه‌ای آنامالای

نام: قورباغه‌ی نقطه‌ای آنامالای Anamalai dot frog
نام علمی: Uperodon anamalaiensis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ سانتی‌متر

نگاره: Harikrishnan S.

 

قورباغه‌ی گوی‌مانند هندی

نام: قورباغه‌ی گوی‌مانند هندی Indian globular frog
نام علمی: Uperodon globulosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، تالاب‌ها و کشت‌زارهای کشورهای هند، نپال و بنگلادش در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Davidvraju

 

قورباغه‌ی دهان‌باریک جِردون

نام: قورباغه‌ی دهان‌باریک جِردون Jerdon's narrow-mouthed frog
نام علمی: Uperodon montanus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز نمناک و جنگل‌های همیشه‌سبز و نیمه‌همیشه‌سبز رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ تا ۳/۶ سانتی‌متر

نگاره: Davidvraju

 

قورباغه‌ی نقطه‌ای هندی

نام: قورباغه‌ی نقطه‌ای هندی Indian dot frog
نام علمی: Uperodon mormoratus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در غرب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Girish Gowda

 

قورباغه‌ی نقطه‌ای پارکِر

نام: قورباغه‌ی نقطه‌ای پارکِر Parker's dot frog
نام علمی: Uperodon palmatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری مرکز کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی گوی‌مانند روهان

نام: قورباغه‌ی گوی‌مانند روهان Rohan's globular frog
نام علمی: Uperodon rohani
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و آبگیرهای کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Buddhika Mawella

 

قورباغه‌ی بالون مرمرین

نام: قورباغه‌ی بالون مرمرین Marbled balloon frog
نام علمی: Uperodon systoma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک، دشت‌ها، باغ‌ها و کشت‌زارهای کشورهای پاکستان، هند، نپال و سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۴ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

گاوغوک سری‌لانکایی

نام: گاوغوک سری‌لانکایی Sri Lankan bullfrog
نام علمی: Uperodon taprobanicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک، تالاب‌ها، کشت‌زارها و شالیزارهای برنج کشورهای نپال، بنگلادش، سری‌لانکا و جنوب و شرق هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Rison Thumboor

 

قورباغه‌ی نقطه‌ای مالابار

نام: قورباغه‌ی نقطه‌ای مالابار Malabar dot frog
نام علمی: Uperodon triangularis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا، تامیل نادو و کَرناتَکه در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Goutham K

 

قورباغه‌ی نقطه‌ای ایلورو

نام: قورباغه‌ی نقطه‌ای ایلورو Eluru dot frog
نام علمی: Uperodon variegatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور جزیره‌ای سری‌لانکا و ایالت‌های مادیا پرادش، بنگال غربی، اودیسا، تامیل نادو، کَرناتَکه و کرالا در کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Anagha devi

 

زیرخانواده‌ی Phrynomerinae
سرده‌ی قورباغه‌های لاستیکی Phrynomantis

 

قورباغه‌ی لاستیکی مرمرین

نام: قورباغه‌ی لاستیکی مرمرین Marbled rubber frog
نام علمی: Phrynomantis annectens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، بیابان‌های گرم و بیابان‌های معتدل کشورهای آنگولا، نامیبیا و آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone Ping

 

قورباغه‌ی لاستیکی نواری

نام: قورباغه‌ی لاستیکی نواری Banded rubber frog
نام علمی: Phrynomantis bifasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک و نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کشت‌زارها و چراگاه‌های مرکز و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Nick Evans
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی لاستیکی نواری)

 

قورباغه‌ی لاستیکی سرخ

نام: قورباغه‌ی لاستیکی سرخ Red rubber frog
نام علمی: Phrynomantis microps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک و نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها و چراگاه‌های مرکز و غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۴/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nick Scobel

 

زیرخانواده‌ی Scaphiophryninae
سرده‌ی Scaphiophryne

 

قورباغه‌ی بارانی بوریبوری

نام: قورباغه‌ی بارانی بوریبوری Boribory rain frog
نام علمی: Scaphiophryne boribory
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های آب‌گرفته و باتلاق‌های شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ تا ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۷ تا ۵/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jonathan E. Kolby

 

قورباغه‌ی بارانی قهوه‌ای

نام: قورباغه‌ی بارانی قهوه‌ای Brown rain frog
نام علمی: Scaphiophryne brevis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها و منطقه‌های شهری کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brad Wilson

 

قورباغه‌ی بارانی موکارد

نام: قورباغه‌ی بارانی موکارد Mocquard's rain frog
نام علمی: Scaphiophryne calcarata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها و منطقه‌های شهری کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Amiralles

 

قورباغه‌ی رنگین‌کمانی مالاگاسی

نام: قورباغه‌ی رنگین‌کمانی مالاگاسی Malagasy rainbow frog
نام علمی: Scaphiophryne gottlebei
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دره‌های سنگی بخش‌های مرکزی جنوب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳ تا ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aaron Bloch

 

قورباغه‌ی بارانی ماداگاسکار

نام: قورباغه‌ی بارانی ماداگاسکار Madagascar rain frog
نام علمی: Scaphiophryne madagascariensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، چمن‌زارهای بلند‌ی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ تا ۵/۶ سانتی‌متر

نگاره: Beabinkaphotography

 

قورباغه‌ی دالان‌ساز سبز

نام: قورباغه‌ی دالان‌ساز سبز Green burrowing frog
نام علمی: Scaphiophryne marmorata
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

Scaphiophryne spinosa

نام: -
نام علمی: Scaphiophryne spinosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، جنگل‌های باتلاقی و لبه‌ی جنگل‌های شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۳ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده