جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک (بخش سوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک Microhylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۳۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی قورباغه‌های تخم‌مرغی Elachistocleis

 

قورباغه‌ی تخم‌مرغی دو رنگ

نام: قورباغه‌ی تخم‌مرغی دو رنگ Two-colored oval frog
نام علمی: Elachistocleis bicolor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک و نمناک و چمن‌زارهای تندابی موسمی کشورهای آرژانتین، پاراگوئه، اروگوئه و جنوب شرقی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nicolas Chiaradia

 

قورباغه‌ی تخم‌مرغی معمولی

نام: قورباغه‌ی تخم‌مرغی معمولی Common oval frog
نام علمی: Elachistocleis ovalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری، لبه‌ی جنگل‌ها، چمن‌زارها و درختچه‌زارهای کشورهای پاناما، کلمبیا، ترینیداد و توباگو و بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی وِزوِزوی پاناما

نام: قورباغه‌ی وِزوِزوی پاناما Panama humming frog
نام علمی: Elachistocleis panamensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، جنگل‌ها، چراگاه‌ها و کشت‌زارهای کشورهای کلمبیا و پاناما در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ سانتی‌متر

نگاره: Cristian Alfonso Gallego Carmona

 

قورباغه‌ی فربه کلمبیایی

نام: قورباغه‌ی فربه کلمبیایی Colombian plump frog
نام علمی: Elachistocleis pearsei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور پاناما، شمال کلمبیا و شمال غربی ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Cristian Alfonso Gallego Carmona

 

قورباغه‌ی تخم‌مرغی پیاوی

نام: قورباغه‌ی تخم‌مرغی پیاوی Piaui oval frog
نام علمی: Elachistocleis piauiensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کشت‌زارها، چراگاه‌ها و باغ‌های روستایی ایالت‌های سئارا، مارانیائو و پیاوی در شمال شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Lucas Cavalcanti

 

قورباغه‌ی تخم‌مرغی سورینام

نام: قورباغه‌ی تخم‌مرغی سورینام Surinam oval frog
نام علمی: Elachistocleis surinamensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک و مرداب‌های آب شیرین کشورهای سورینام، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، گویان و گویان فرانسه در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Quentin Uriot

 

سرده‌ی وزغ‌های دهان‌باریک آمریکایی Gastrophryne

 

وزغ دهان‌باریک شرقی

نام: وزغ دهان‌باریک شرقی Eastern narrow-mouthed toad
نام علمی: Gastrophryne carolinensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، باتلاق‌ها، آبگیرها و جویبارهای جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: North Carolina Museum of Natural Sciences
(آشنایی بیشتر با وزغ دهان‌باریک شرقی)

 

وزغ دهان‌باریک برازنده

نام: وزغ دهان‌باریک برازنده Elegant narrow-mouthed toad
نام علمی: Gastrophryne elegans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی جنوب کشور مکزیک، گواتمالا، بلیز و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Eric Heisey

 

وزغ دهان‌باریک غربی

نام: وزغ دهان‌باریک غربی Western narrow-mouthed toad
نام علمی: Gastrophryne olivacea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب مرکز کشور آمریکا و شمال مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: David Jahn

 

سرده‌ی قورباغه‌های بزغاله‌آوا Hamptophryne

 

قورباغه‌ی بزغاله‌آوای بولیویایی

نام: قورباغه‌ی بزغاله‌آوای بولیویایی Bolivian bleating frog
نام علمی: Hamptophryne boliviana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پرو، سورینام و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۹ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jake Scott

 

سرده‌ی قورباغه‌های گوسفندی Hypopachus

 

قورباغه‌ی گوسفندی کوهستانی

نام: قورباغه‌ی گوسفندی کوهستانی Montane sheep frog
نام علمی: Hypopachus barberi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک کاج-بلوط جنوب شرقی کشور مکزیک، السالوادور، گواتمالا و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴ سانتی‌متر

نگاره: Joe Townsend

 

وزغ دهان‌باریک نیکاراگوئه

نام: وزغ دهان‌باریک نیکاراگوئه Nicaragua narrowmouth toad
نام علمی: Hypopachus pictiventris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک شمال شرقی کشور کاستاریکا و جنوب شرقی نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jake Scott

 

قورباغه‌ی گوسفندی شمالی

نام: قورباغه‌ی گوسفندی شمالی Northern sheep frog
نام علمی: Hypopachus variolosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای نیمه‌خشک، گرم‌دشت‌ها، درخت‌زارهای خشک، دره‌های نمناک، کوهپایه‌ها و جنگل‌های کوهستانی جنوب ایالت تگزاس کشور آمریکا و کشور مکزیک در آمریکای شمالی و بخش‌هایی از آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

سرده‌ی Myersiella

 

قورباغه‌ی دراز ریو

نام: قورباغه‌ی دراز ریو Rio elongated frog
نام علمی: Myersiella microps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت‌های اسپیریتو سانتو، ریو دو ژانیرو، میناز ژرایس و سائو پائولو در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Diogo Provete

 

سرده‌ی قورباغه‌های کوتاه برزیلی Stereocyclops

 

قورباغه‌ی کوتاه برزیلی

نام: قورباغه‌ی کوتاه برزیلی Brazilian dumpy frog
نام علمی: Stereocyclops incrassatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت‌های باهیا، میناز ژرایس و اسپیریتو سانتو در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Renato Augusto Martins

 

قورباغه‌ی کوتاه برزیلی پارکِر

نام: قورباغه‌ی کوتاه برزیلی پارکِر Parker's Brazilian dumpy frog
نام علمی: Stereocyclops parkeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، جنگل‌های درختچه‌ای کرانه‌ای و لبه‌ی جنگل‌های ایالت‌های ریو دو ژانیرو و سائو پائولو در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Pedro H. Martins

 

زیرخانواده‌ی Kalophryninae
سرده‌ی Kalophrynus

 

قورباغه‌ی دانه‌دار مالزیایی

نام: قورباغه‌ی دانه‌دار مالزیایی Malaysian grainy frog
نام علمی: Kalophrynus baluensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی بلوط کوه کینَبالو در ایالت صباح کشور مالزی در شمال جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ سانتی‌متر

نگاره: Matt Clancy

 

قورباغه‌ی دانه‌دار بورنئو

نام: قورباغه‌ی دانه‌دار بورنئو Borneo grainy frog
نام علمی: Kalophrynus heterochirus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی ایالت‌های صباح و ساراواک کشور مالزی و بخش کالیمانتان اندونزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Matt Clancy

 

قورباغه‌ی دهان‌باریک خال‌دار

نام: قورباغه‌ی دهان‌باریک خال‌دار Spotted narrow-mouthed frog
نام علمی: Kalophrynus interlineatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای میانمار، تایلند، کامبوج، لائوس، ویتنام، جزیره‌مانند مالزی و جنوب چین و هنگ کنگ در جنوب شرقی و شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Angus McNab

 

قورباغه‌ی دانه‌دار ساراواک

نام: قورباغه‌ی دانه‌دار ساراواک Sarawak grainy frog
نام علمی: Kalophrynus intermedius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور برونئی، جنوب ایالت ساراواک مالزی و بخش کالیمانتان اندونزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴/۱ سانتی‌متر

نگاره: Fernando Iglesias

 

قورباغه‌ی چسبنده‌ی خال‌سیاه

نام: قورباغه‌ی چسبنده‌ی خال‌سیاه Black-spotted sticky frog
نام علمی: Kalophrynus pleurostigma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی سوماترای کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴ تا ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Zdenek Macat

 

قورباغه‌ی دانه‌دار دالان‌ساز

نام: قورباغه‌ی دانه‌دار دالان‌ساز Burrowing grainy frog
نام علمی: Kalophrynus subterrestris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری کشور برونئی، ایالت‌های صباح و ساراواک مالزی و بخش کالیمانتان اندونزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kenneth Chin Yu An

 

قورباغه‌ی چسبنده‌ی کمرون هایلند

نام: قورباغه‌ی چسبنده‌ی کمرون هایلند Cameron Highland sticky frog
نام علمی: Kalophrynus yongi
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر کوهستانی بخش کمرون هایلندز در ایالت پاهانگ کشور مالزی در جزیره‌مانند مالزی و در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۱ سانتی‌متر

نگاره: Steven Wong

 

زیرخانواده‌ی Otophryninae
سرده‌ی قورباغه‌های پنکیکی Otophryne

 

قورباغه‌ی پنکیکی پایبِرن

نام: قورباغه‌ی پنکیکی پایبِرن Pyburn's Pancake Frog
نام علمی: Otophryne pyburni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری شمال کشور برزیل، جنوب شرقی کلمبیا، گویان فرانسه، گویان، سورینام و جنوب ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Antoinefouquet

 

قورباغه‌ی تنومند اِستِیِرمارک

نام: قورباغه‌ی تنومند اِستِیِرمارک Steyermark's Robust Toad
نام علمی: Otophryne steyermarki
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های کوهستانی غرب کشور گویان و ایالت بولیوار در شرق ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brad Wilson

 

سرده‌ی قورباغه‌های دیسکی Synapturanus

 

قورباغه‌ی دیسکی میراندا

نام: قورباغه‌ی دیسکی میراندا Miranda's disc frog
نام علمی: Synapturanus mirandaribeiroi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای برزیل، کلمبیا، گویان فرانسه، گویان، سورینام و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Sébastien SANT

 

قورباغه‌ی دیسکی واوپِس

نام: قورباغه‌ی دیسکی واوپِس Vaupes disc frog
نام علمی: Synapturanus rabus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و چشمه‌های آب شیرین کشورهای کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Gustavo Pazmiño

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده