جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک Microhylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۳۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Sphenophryne

 

قورباغه‌ی زمینی شاخ‌دار

نام: قورباغه‌ی زمینی شاخ‌دار Horned land frog
نام علمی: Sphenophryne cornuta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری و باغ‌های جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۹ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Life with Frogs

 

زیرخانواده‌ی Cophylinae
سرده‌ی Anodonthyla

 

Anodonthyla emilei

نام: -
نام علمی: Anodonthyla emilei
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پارک ملی رانومافانا در استان فیانارانسوا در جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: Miguel Vences et al.

 

Anodonthyla jeanbai

نام: -
نام علمی: Anodonthyla jeanbai
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پارک ملی آندوههلا در استان تولیارا در جنوب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۴ تا ۲ سانتی‌متر

نگاره: Miguel Vences et al.

 

Anodonthyla moramora

نام: -
نام علمی: Anodonthyla moramora
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پارک ملی رانومافانا در استان فیانارانسوا در جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۱/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

سرده‌ی Plethodontohyla

 

قورباغه‌ی دالان‌ساز جنگلی

نام: قورباغه‌ی دالان‌ساز جنگلی Forest digging frog
نام علمی: Plethodontohyla bipunctata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳/۲ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی دالان‌ساز بولانژه

نام: قورباغه‌ی دالان‌ساز بولانژه Boulenger's digging frog
نام علمی: Plethodontohyla inguinalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی بارانی سنگ‌نورد مالاگاسی

نام: قورباغه‌ی بارانی سنگ‌نورد مالاگاسی Malagasy climbing rain frog
نام علمی: Plethodontohyla mihanika
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۹ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

سرده‌ی Rhombophryne

 

قورباغه‌ی الماس فربه

نام: قورباغه‌ی الماس فربه Chubby diamond frog
نام علمی: Rhombophryne botabota
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کوهستانی شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mark Scherz

 

Rhombophryne vaventy

نام: -
نام علمی: Rhombophryne vaventy
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کوهستانی شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵/۲ سانتی‌متر

نگاره: Mark Scherz

 

زیرخانواده‌ی Dyscophinae
سرده‌ی قورباغه‌های گوجه فرنگی Dyscophus

 

قورباغه‌ی گوجه فرنگی ماداگاسکار

نام: قورباغه‌ی گوجه فرنگی ماداگاسکار Madagascar tomato frog
نام علمی: Dyscophus antongilii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کانال‌ها، جوی‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شمال شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۴۱ گرم برای نرها و ۲۳۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶ تا ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۵ تا ۱۰/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mayke De Freitas Santos
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی گوجه فرنگی ماداگاسکار)

 

قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین

نام: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین False tomato frog
نام علمی: Dyscophus guineti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶ تا ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۹ تا ۹/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Antonio Rojo
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین)

 

قورباغه‌ی گوجه فرنگی آنتسوهی

نام: قورباغه‌ی گوجه فرنگی آنتسوهی Antsouhy tomato frog
نام علمی: Dyscophus insularis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، رودها و مرداب‌های آب شیرین غرب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Chien Lee

 

زیرخانواده‌ی Gastrophryninae
سرده‌ی قورباغه‌های وِزوِزو یا آرام Chiasmocleis

 

قورباغه‌ی وِزوِزوی خال‌سفید

نام: قورباغه‌ی وِزوِزوی خال‌سفید White-spotted humming frog
نام علمی: Chiasmocleis albopunctata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کانال‌ها، جوی‌ها، کشت‌زارها، چراگاه‌ها، کشت‌زارهای آب‌گرفته‌ی موسمی، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی ایالت‌های گوییاس، ماتو گروسو، ماتوگروسو جنوبی، میناز ژرایس و سائو پائولو در مرکز کشور برزیل، شرق بولیوی و شمال شرقی پاراگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Registro Animal

 

قورباغه‌ی وِزوِزوی سانتا سیسیلیا

نام: قورباغه‌ی وِزوِزوی سانتا سیسیلیا Santa Cecilia humming frog
نام علمی: Chiasmocleis anatipes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال شرقی کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

قورباغه‌ی آرام اکوادور

نام: قورباغه‌ی آرام اکوادور Ecuador silent frog
نام علمی: Chiasmocleis antenori
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک شرق کشور اکوادور، شرق پرو  و غرب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۱ تا ۱/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۲ تا ۱/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Pedro L. V. Peloso

 

قورباغه‌ی وِزوِزوی باسلِر

نام: قورباغه‌ی وِزوِزوی باسلِر Bassler's humming frog
نام علمی: Chiasmocleis bassleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای  برزیل، کلمبیا، اکوادور، پرو و ​​بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۱ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kenny Wray

 

قورباغه‌ی آرام کاروالیو

نام: قورباغه‌ی آرام کاروالیو Carvalho's silent frog
نام علمی: Chiasmocleis carvalhoi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک و مرداب‌های آب شیرین کشورهای کلمبیا، پرو و برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲/۲ سانتی‌متر

نگاره: Henrique Nogueira

 

قورباغه‌ی وِزوِزوی هادسِن

نام: قورباغه‌ی وِزوِزوی هادسِن Hudson's humming frog
نام علمی: Chiasmocleis hudsoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری کشورهای سورینام، گویان، گویان فرانسه، ونزوئلا، کلمبیا و برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۴ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۷ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Renato Gaiga

 

قورباغه‌ی وِزوِزوی سانتا کاتارینا

نام: قورباغه‌ی وِزوِزوی سانتا کاتارینا Santa Catarina humming frog
نام علمی: Chiasmocleis leucosticta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین ایالت‌های سانتا کاتارینا و سائو پائولو در جنوب کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر

نگاره: Renato Augusto Martins

 

قورباغه‌ی وِزوِزوی شوبارت

نام: قورباغه‌ی وِزوِزوی شوبارت Schubart's humming frog
نام علمی: Chiasmocleis schubarti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین ایالت‌های باهیا، اسپیریتو سانتو و میناز ژرایس در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Renato Augusto Martins

 

قورباغه‌ی وِزوِزوی گویانا

نام: قورباغه‌ی وِزوِزوی گویانا Guyana humming frog
نام علمی: Chiasmocleis shudikarensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشورهای گویان، گویان فرانسه، سورینام و برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی وِزوِزوی خال‌دار

نام: قورباغه‌ی وِزوِزوی خال‌دار Dotted humming frog
نام علمی: Chiasmocleis ventrimaculata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها و مرداب‌های آب شیرین کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۱ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

سرده‌ی قورباغه‌های نِلسون یا قورباغه‌های تخم‌مرغی Ctenophryne

 

قورباغه‌ی نِلسون کوئِنکا

نام: قورباغه‌ی نِلسون کوئِنکا Cuenca Nelson frog
نام علمی: Ctenophryne aequatorialis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، چراگاه‌ها و کشت‌زارهای استان‌های آزوای و لوخا در جنوب کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago Fernando Hualpa Vega

 

قورباغه‌ی نِلسون کاستاریکا

نام: قورباغه‌ی نِلسون کاستاریکا Costa Rica Nelson frog
نام علمی: Ctenophryne aterrima
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک و باتلاق‌های کشورهای کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی و کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Diego Quirola

 

قورباغه‌ی تخم‌مرغی قهوه‌ای

نام: قورباغه‌ی تخم‌مرغی قهوه‌ای Brown egg frog
نام علمی: Ctenophryne geay
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری کشورهای گویان، سورینام، گویان فرانسه، ونزوئلا، کلمبیا، اکوادور، پرو، بولیوی و برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Pedro Peloso

 

سرده‌ی Dasypops

 

قورباغه‌ی ریو موتوم

نام: قورباغه‌ی ریو موتوم Rio Mutum frog
نام علمی: Dasypops schirchi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت‌های کرانه‌ای ایالت‌های باهیا و اسپیریتو سانتو در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Emily Phaup

 

سرده‌ی Dermatonotus

 

قورباغه‌ی موریانه‌ی مولر

نام: قورباغه‌ی موریانه‌ی مولر Muller's termite frog
نام علمی: Dermatonotus muelleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل و پاراگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۵ سانتی‌متر

نگاره: João Rafael Gomes de Almeida Marins

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های دهان‌باریک (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده