جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش نهم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش نهم)

خانواده‌ی وزغ‌های راستین Bufonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش نهم خانواده‌ی وزغ‌های راستین می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۲۴۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Sclerophrys

 

وزغ عربی

نام: وزغ عربی Arabian toad
نام علمی: Sclerophrys arabica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باغ‌ها، واحه‌ها، چشمه‌ها، آبگیرها و جوی‌های کشورهای عربستان، امارات، عمان و یمن در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Priscilla van Andel

 

وزغ اَسمَره

نام: وزغ اَسمَره Asmara toad
نام علمی: Sclerophrys asmarae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای کوهستانی و گرم‌دشت‌های خشک کشورهای اتیوپی و اریتره در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۷/۸ سانتی‌متر

نگاره: Marius Burger

 

وزغ بلانفورد (وزغ اتیوپی)

نام: وزغ بلانفورد (وزغ اتیوپی) Blanford's toad
نام علمی: Sclerophrys blanfordii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های همیشگی منطقه‌های سنگی خشک کشورهای جیبوتی، اریتره، سومالی‌لند و شمال شرقی اتیوپی در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Tomas Mazuch

 

وزغ براون

نام: وزغ براون Braun's toad
نام علمی: Sclerophrys brauni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Nik Borrow

 

وزغ زِبر

نام: وزغ زِبر Raucous toad
نام علمی: Sclerophrys capensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، گرم‌دشت‌ها و درخت‌زارهای نزدیک رودها، جویبارها و آبگیرهای کشورهای آفریقای جنوبی، جنوب نامیبیا، در سوازیلند و لسوتو در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Chad Feates

 

وزغ دادسِن

نام: وزغ دادسِن Dodson's toad
نام علمی: Sclerophrys dodsoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، کارست‌های درون‌مرزی، غارها و بیابان‌های گرم کشورهای جیبوتی، مصر، اریتره، اتیوپی، سومالی و سودان در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tomas Mazuch

 

وزغ گارمان

نام: وزغ گارمان Garman's toad
نام علمی: Sclerophrys garmani
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، درخت‌زارها، جنگل‌ها و کشت‌زارهای شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۱۱/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tyrone James Ping

 

وزغ گاتورال

نام: وزغ گاتورال Guttural toad
نام علمی: Sclerophrys gutturalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، رودها و دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر برای نرها و ۱۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tyrone James Ping

 

وزغ کِیت

نام: وزغ کِیت Keith's toad
نام علمی: Sclerophrys kerinyagae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای کوهستانی و لبه‌ی جنگل‌های کشورهای اتیوپی، کنیا، شمال تانزانیا و شرق اوگاندا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶ تا ۸/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۳ تا ۸/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Yana

 

وزغ کیسولو

نام: وزغ کیسولو Kisolo toad
نام علمی: Sclerophrys kisoloensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی مرکز و غرب کشور کنیا، جنوب غربی اوگاندا، غرب تانزانیا، شمال غربی رواندا، شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، شمال شرقی زامبیا و شمال مالاوی در شرق و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Portik

 

وزغ لومِر

نام: وزغ لومِر Lemaire's toad
نام علمی: Sclerophrys lemairii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها و مرداب‌های آب شیرین کشورهای آنگولا، بوتسوانا، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، نامیبیا و زامبیا در مرکز و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: National Geographic

 

وزغ هالووِل

نام: وزغ هالووِل Hallowell's toad
نام علمی: Sclerophrys maculata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، آبگیرها و مرداب‌های آب شیرین بیشتر کشورهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ تا ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Martin Grimm

 

وزغ بربر

نام: وزغ بربر Berber toad
نام علمی: Sclerophrys mauritanica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، کشت‌زارها و منطقه‌های شهری کشورهای مراکش، الجزایر، تونس، و صحرای غربی در شمال غربی قاره‌ی آفریقا و شهرستان آلخسیراس در جنوب کشور اسپانیا
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matthieu Berroneau

 

وزغ پلنگی غربی

نام: وزغ پلنگی غربی Western leopard toad
نام علمی: Sclerophrys pantherina
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باغ‌ها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین و رودخانه‌های شهری استان کیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۲ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping

 

وزغ پلنگی شرقی

نام: وزغ پلنگی شرقی Eastern leopard toad
نام علمی: Sclerophrys pardalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای معتدل، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باغ‌های روستایی و منطقه‌های شهری استان‌های کیپ غربی و کیپ شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۴/۷ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping

 

وزغ پِنتون

نام: وزغ پِنتون Penton's toad
نام علمی: Sclerophrys pentoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، بیابان‌های گرم، رودها و مرداب‌های آب شیرین غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵/۴ تا ۷/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۸ تا ۹/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alberto Sanchez Vialas

 

وزغ پاوِر

نام: وزغ پاوِر Power's toad
نام علمی: Sclerophrys poweri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های باز، گرم‌دشت‌های درختی، دره‌های رودخانه‌ای و کشت‌زارهای کشورهای آنگولا، زامبیا، نامیبیا، بوتسوانا و آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Tyrone James Ping

 

وزغ چهارگوش‌نشان

نام: وزغ چهارگوش‌نشان Square-marked toad
نام علمی: Sclerophrys regularis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، چمن‌زارهای کوهستانی، لبه‌ی جنگل‌ها، کشت‌زارها و نزدیک رودهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ تا ۹/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۷ تا ۱۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matthieu Berroneau

 

وزغ غول‌پیکر آفریقایی

نام: وزغ غول‌پیکر آفریقایی African giant toad
نام علمی: Amietophrynus superciliaris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، ساحل عاج، گینه‌ی استوایی، گابن، غنا و نیجریه در مرکز و غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۹ تا ۱۲/۷ سانتی‌متر

نگاره: NatureIsFuckingLit

 

وزغ تینگی هیلز

نام: وزغ تینگی هیلز Tingi Hills toad
نام علمی: Sclerophrys togoensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای جنوب شرقی کشور سیرالئون، لیبریا، جنوب گینه، جنوب ساحل عاج، جنوب غنا و غرب توگو در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Portik

 

وزغ فرناندو پو

نام: وزغ فرناندو پو Fernando Po toad
نام علمی: Sclerophrys tuberosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت نمناک گرمسیری و منطقه‌های باتلاقی نیمه‌ی جنوبی کشور کامرون، گینه‌ی استوایی، گابن، جنوب غربی جمهوری آفریقای مرکزی، نیمه‌ی شمالی جمهوری کنگو و شمال شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Marius Burger

 

وزغ نیمه‌بیابانی

نام: وزغ نیمه‌بیابانی Subdesert toad
نام علمی: Amietophrynus xeros
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، چشمه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، بیابان‌های گرم و کشت‌زارهای شمال، غرب و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵/۲ تا ۸/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ تا ۸/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alberto Sanchez Vialas

 

سرده‌ی وزغ‌های فن دایک Vandijkophrynus

 

وزغ شنی کِیپ

نام: وزغ شنی کِیپ Cape sand toad
نام علمی: Vandijkophrynus angusticeps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: خلنگزارها و کشت‌زارهای استان‌های کیپ غربی و کیپ شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Tyrone James Ping

 

وزغ کارو

نام: وزغ کارو Karoo toad
نام علمی: Vandijkophrynus gariepensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: خلنگزارها، چمن‌زارها، توده‌های درختی و بیابان‌های کارو و ناما کارو در کشورهای آفریقای جنوبی، لسوتو، اسواتینی و جنوب نامیبیا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۷ تا ۹ سانتی‌متر

نگاره: Tariq Stark

 

وزغ پردیس

نام: وزغ پردیس Paradise toad
نام علمی: Vandijkophrynus robinsoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی خشکِ نزدیک به آب در استان‌های کیپ غربی و کیپ شمالی کشور آفریقای جنوبی و جنوب نامیبیا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Tyrone James Ping

 

سرده‌ی Xanthophryne

 

وزغ زردکروم

نام: وزغ زردکروم Chrome-yellow toad
نام علمی: Xanthophryne koynayensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز نمناک و چمن‌زارهای خشک کرانه‌ی رودهای رشته‌کوه گهات غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۳/۲ سانتی‌متر

نگاره: Biju S. D.

 

وزغ امبولی

نام: وزغ امبولی Amboli toad
نام علمی: Xanthophryne tigerina
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز نمناک و کشت‌زارهای رشته‌کوه گهات غربی در ایالت مَهاراشترای کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Harshith JV

 

گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده