جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی (بخش سوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی Pelodryadidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۷۹ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Pelodryadinae
دنباله‌ی سرده‌ی Ranoidea

 

قورباغه‌ی درختی چشم‌درشت روز

نام: قورباغه‌ی درختی چشم‌درشت روز Day's Big-eyed Treefrog
نام علمی: Ranoidea dayi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Rhys Sharry

 

قورباغه‌ی درختی لبه‌دار

نام: قورباغه‌ی درختی لبه‌دار Fringed tree frog
نام علمی: Ranoidea eucnemis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شمال ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۷ سانتی‌متر

نگاره: David Nelson

 

قورباغه‌ی درختی مرکزی

نام: قورباغه‌ی درختی مرکزی Centralian tree frog
نام علمی: Ranoidea gilleni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، جویبارها و آبگیرهای رشته‌کوه مک‌دانل در مرکز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ تا ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Mahony

 

قورباغه‌ی درختی برازنده

نام: قورباغه‌ی درختی برازنده Graceful tree frog
نام علمی: Ranoidea gracilenta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، کشت‌زارها، باغ‌ها، باتلاق‌ها و جویبارهای شرق ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jono Dashper

 

قورباغه‌ی جانگوی

نام: قورباغه‌ی جانگوی Jungguy Frog
نام علمی: Ranoidea jungguy
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شمال ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۴ تا ۷/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Akash Samuel

 

قورباغه‌ی درختی کرومبیت

نام: قورباغه‌ی درختی کرومبیت Kroombit tree frog
نام علمی: Ranoidea kroombitensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Wes Read

 

قورباغه‌ی لِسوئِر

نام: قورباغه‌ی لِسوئِر Lesueur's frog
نام علمی: Ranoidea lesueuri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی و منطقه‌های کوهستانی جنوب شرقی ایالت نیو ساوت ولز و شرق ایالت ویکتوریا در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۹ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matt Clancy

 

قورباغه‌ی زره‌پوش

نام: قورباغه‌ی زره‌پوش Armoured frog
نام علمی: Ranoidea lorica
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jayden Walsh

 

قورباغه‌ی مِین

نام: قورباغه‌ی مِین Main's frog
نام علمی: Ranoidea maini
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های باز، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین و جویبارهای دشت‌های تندابی گذرای مرکز ایالت استرالیای غربی، جنوب سرزمین شمالی و شمال غربی ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۴/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Adam Yates

 

قورباغه‌ی موتوربایک

نام: قورباغه‌ی موتوربایک Motorbike frog
نام علمی: Ranoidea moorei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دریاچه‌ها، باتلاق‌ها و آبگیرهای باغ‌ها و کشت‌زارهای جنوب غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵/۳ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ تا ۷/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

قورباغه‌ی درختی کوراندا

نام: قورباغه‌ی درختی کوراندا Kuranda tree frog
نام علمی: Ranoidea myola
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۷ تا ۶/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nick Volpe

 

قورباغه‌ی آبشاری استرالیایی

نام: قورباغه‌ی آبشاری استرالیایی Australian waterfall frog
نام علمی: Ranoidea nannotis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای سنگی جنگل‌های بارانی و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک شمال ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۹ تا ۶/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David Nelson

 

قورباغه‌ی نیو هلند

نام: قورباغه‌ی نیو هلند New Holland frog
نام علمی: Ranoidea novaehollandiae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها و چمن‌زارهای دشت‌های خاک‌سیاه و دشت‌های تندابی ایالت کوئینزلند و شمال ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ تا ۸/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۱ تا ۱۰/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nathan Litjens

 

قورباغه‌ی درختی برگ سبز جنوبی

نام: قورباغه‌ی درختی برگ سبز جنوبی Southern leaf green tree frog
نام علمی: Ranoidea nudidigitus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک و خشک جنوب شرقی ایالت نیو ساوت ولز و شرق ایالت ویکتوریا در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jules Farquhar

 

قورباغه‌ی درختی سبز پیرسون

نام: قورباغه‌ی درختی سبز پیرسون Pearson's green tree frog
نام علمی: Ranoidea pearsoniana
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Troy Bell

 

قورباغه‌ی درختی برگ سبز

نام: قورباغه‌ی درختی برگ سبز Leaf green tree frog
نام علمی: Ranoidea phyllochroa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی، درخت‌زارها و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک و خشک شرق ایالت نیو ساوت ولز در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Leopold Wilson

 

قورباغه‌ی آب‌نگاه‌دار

نام: قورباغه‌ی آب‌نگاه‌دار Water-holding frog
نام علمی: Ranoidea platycephala
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک، کفه‌رسی‌ها، چمن‌زارها، باتلاق‌های گذرا، دریاچه‌ها و آبگیرهای کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۶/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵ تا ۷/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: H Ehmann

 

قورباغه‌ی باتلاقی زگیل‌دار

نام: قورباغه‌ی باتلاقی زگیل‌دار Warty swamp frog
نام علمی: Ranoidea raniformis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های کرانه‌ای و باز، درخت‌زارها، درختچه‌زارها، باتلاق‌های بزرگ، سدها، آبگیرها و دریاچه‌های جنوب شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ تا ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶ تا ۱۰/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Wes Read

 

قورباغه‌ی مه معمولی

نام: قورباغه‌ی مه معمولی Common mist frog
نام علمی: Ranoidea rheocola
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Wes Read

 

قورباغه‌ی درختی چشم‌سبز

نام: قورباغه‌ی درختی چشم‌سبز Green-eyed treefrog
نام علمی: Ranoidea serrata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا و جزیره‌ی پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۸ تا ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jack Gamble

 

قورباغه‌ی درختی رودخانه‌ی اِسپِنسِر

نام: قورباغه‌ی درختی رودخانه‌ی اِسپِنسِر Spencer's river tree frog
نام علمی: Ranoidea spenceri
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای جنوب شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ تا ۵/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Isaac Clarey

 

قورباغه‌ی درختی باشکوه

نام: قورباغه‌ی درختی باشکوه Magnificent tree frog
نام علمی: Ranoidea splendida
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی، غارها و دره‌های شمال غربی سرزمین شمالی و شمال شرقی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۸/۸ تا ۱۰/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۴ تا ۱۰/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ryan Francis

 

قورباغه‌ی درختی نیو اِنگلَند

نام: قورباغه‌ی درختی نیو اِنگلَند New England tree frog
نام علمی: Ranoidea subglandulosa
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای معتدل، چراگاه‌ها و رودهای شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز و جنوب شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ تا ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Christopher J Jolly

 

قورباغه‌ی زِبر

نام: قورباغه‌ی زِبر Rough frog
نام علمی: Ranoidea verrucosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرهای موسمی، جویبارها و کفه‌رسی‌هایِ درخت‌زارهای باز و چمن‌زارهای باز شمال ایالت نیو ساوت ولز و جنوب شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ تا ۴/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nathan Litjens

 

قورباغه‌ی جویبارسنگی

نام: قورباغه‌ی جویبارسنگی Stony-creek frog
نام علمی: Ranoidea wilcoxii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چراگاه‌ها و رودهای شرق ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۹ تا ۶/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nick Gale

 

قورباغه‌ی ران‌نارنجی

نام: قورباغه‌ی ران‌نارنجی Orange-thighed frog
نام علمی: Ranoidea xanthomera
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۵/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۳ تا ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jacob Loyacano

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده