جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی Pelodryadidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۷۹ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Litoriinae
دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های درختی استرالِزیایی Litoria

 

قورباغه‌ی پینوکیو

نام: قورباغه‌ی پینوکیو Pinocchio frog
نام علمی: Litoria pinocchio
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان فوجا در استان پاپوآی کشور اندونزی در جزیره‌ی گینه‌ی نو و قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ سانتی‌متر

 

قورباغه‌ی درختی برهنه

نام: قورباغه‌ی درختی برهنه Revealed tree frog
نام علمی: Litoria revelata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، جنگل‌های سخت‌برگ، باتلا‌ق‌ها، سدها و جویبارهای کرانه‌های شرقی ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی راث

نام: قورباغه‌ی درختی راث Roth's tree frog
نام علمی: Litoria rothii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها، رودها، جویبارها، تالاب‌ها و استخرهای شمال کشور استرالیا و جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۵/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی بیابانی

نام: قورباغه‌ی درختی بیابانی Desert tree frog
نام علمی: Litoria rubella
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌ها و تالاب‌های منطقه‌های بیابانی و منطقه‌های معتدل شمال کشور استرالیا، جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو و جزیره‌ی تیمور در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی تورنیِر

نام: قورباغه‌ی تورنیِر Tornier's frog
نام علمی: Litoria tornieri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، دریاچه‌های آب شیرین و مرداب‌های آب شیرین شمال کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی تایلِر

نام: قورباغه‌ی درختی تایلِر Tyler's tree frog
نام علمی: Litoria tyleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، سدها، باتلاق‌ها و آبگیرهای جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شرق ایالت نیو ساوت ولز در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۳ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی سوت‌زن

نام: قورباغه‌ی درختی سوت‌زن Whistling tree frog
نام علمی: Litoria verreauxii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌ها، سدها، جویبارهای درخت‌زارها و کشت‌زارهای جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شرق ایالت‌های نیو ساوت ولز و ویکتوریا در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی واتجولوم

نام: قورباغه‌ی واتجولوم Watjulum frog
نام علمی: Litoria watjulumensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، منطقه‌های سنگی، باتلاق‌ها، رودها، دریاچه‌های آب شیرین و مرداب‌های آب شیرین شمال ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی واتسون

نام: قورباغه‌ی درختی واتسون Watson's tree frog
نام علمی: Litoria watsoni
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، بوته‌زارها و خلنگزارهای جنوب شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

زیرخانواده‌ی Pelodryadinae
سرده‌ی Nyctimystes

 

قورباغه‌ی ران‌سبز

نام: قورباغه‌ی ران‌سبز Green-thighed frog
نام علمی: Nyctimystes brevipalmatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، جنگل‌های سخت‌برگ نمناک و جنگل‌های باز جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شرق ایالت نیو ساوت ولز در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۴/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی لب‌سفید

نام: قورباغه‌ی درختی لب‌سفید White-lipped tree frog
نام علمی: Nyctimystes infrafrenatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، کشت‌زارها و پیرامون خانه‌های کرانه‌های شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ تا ۱۰/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۳ تا ۱۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی چشم‌درشت کوهستانی

نام: قورباغه‌ی درختی چشم‌درشت کوهستانی Mountain big-eyed tree frog
نام علمی: Nyctimystes montanus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی شمال غربی استان پاپوآی غربی کشور اندونزی در جزیره‌ی گینه‌ی نو و در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Ranoidea

 

قورباغه‌ی دالان‌ساز راه‌راه

نام: قورباغه‌ی دالان‌ساز راه‌راه Striped burrowing frog
نام علمی: Ranoidea alboguttata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز و چمن‌زارهای شمال شرقی سرزمین شمالی، شمال و شرق ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ تا ۶/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۱ تا ۸/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی کِیپ مِلویل

نام: قورباغه‌ی درختی کِیپ مِلویل Cape Melville tree frog
نام علمی: Ranoidea andiirrmalin
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای پارک ملی کِیپ مِلویل در جنوب شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۶ تا ۷/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۹ تا ۱۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی باتلاقی سبز و طلایی

نام: قورباغه‌ی باتلاقی سبز و طلایی Green and golden swamp frog
نام علمی: Ranoidea aurea
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌های کرانه‌ای، تالاب‌ها، مرداب‌ها، سدها، جوی‌ها، رودهای کوچک، درخت‌زارها و جنگل‌های جنوب شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵/۷ تا ۶/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ تا ۱۰/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی باتلاقی سبز و طلایی)

 

قورباغه‌ی گِرد

نام: قورباغه‌ی گِرد Round frog
نام علمی: Ranoidea australis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های تندابی، درخت‌زارها، چمن‌زارهای و آبگیرهای شمال کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ تا ۸/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۷ تا ۱۰/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی جویبار کوهستانی

نام: قورباغه‌ی درختی جویبار کوهستانی Mountain stream tree frog
نام علمی: Ranoidea barringtonensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای منطقه‌های کوهستانی، جنگل‌های بارانی و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک شرق ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی برازنده‌ی کِیپ یورک

نام: قورباغه‌ی درختی برازنده‌ی کِیپ یورک Cape York Graceful Treefrog
نام علمی: Ranoidea bella
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ تا ۴/۲ سانتی‌متر

 

قورباغه‌ی بورولونگ

نام: قورباغه‌ی بورولونگ Booroolong frog
نام علمی: Ranoidea booroolongensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و رودهای درخت‌زارهای باز شمال ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی پاکوتاه

نام: قورباغه‌ی پاکوتاه Short-footed frog
نام علمی: Ranoidea brevipes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک و چمن‌زارهای شرق ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۴/۵ سانتی‌متر

 

قورباغه‌ی درختی سبز استرالیایی

نام: قورباغه‌ی درختی سبز استرالیایی Australian green tree frog
نام علمی: Ranoidea caerulea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها، باتلاق‌ها، درخت‌زارها و منطقه‌های سنگی شمال و شرق کشور استرالیا و جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۶ تا ۷/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۶ تا ۱۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی درختی سبز استرالیایی)

 

قورباغه‌ی درختی چشم‌نارنجی

نام: قورباغه‌ی درختی چشم‌نارنجی Orange-eyed tree frog
نام علمی: Ranoidea chloris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، جنگل‌های سخت‌برگ نمناک و درخت‌زارهای کرانه‌های شرقی ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵/۴ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۸ تا ۶/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی کوهستان آبی

نام: قورباغه‌ی درختی کوهستان آبی Blue Mountains tree frog
نام علمی: Litoria citropa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای سنگی درخت‌زارها و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک یا خشک جنوب شرقی ایالت نیو ساوت ولز و شرق ایالت ویکتوریای کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۷ تا ۵/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۶ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی پاتیغه‌ای

نام: قورباغه‌ی پاتیغه‌ای Knife-footed frog
نام علمی: Cyclorana cultripes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای باز، منطقه‌های کم‌درخت و دشت‌های تندابی شمال و شرق کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی آبزی دال

نام: قورباغه‌ی آبزی دال Dahl's aquatic frog
نام علمی: Ranoidea dahlii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین شمال شرقی ایالت استرالیای غربی، شمال سرزمین شمالی و شمال غربی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۹ تا ۷/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی دِیویس

نام: قورباغه‌ی درختی دِیویس Davies' tree frog
نام علمی: Ranoidea daviesae
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شرق ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۹ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده