جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی Pelodryadidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۷۹ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Litoriinae
دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های درختی استرالِزیایی Litoria

 

قورباغه‌ی پینوکیو

نام: قورباغه‌ی پینوکیو Pinocchio frog
نام علمی: Litoria pinocchio
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان فوجا در استان پاپوآی کشور اندونزی در جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: T. Laman

 

قورباغه‌ی درختی برهنه

نام: قورباغه‌ی درختی برهنه Revealed tree frog
نام علمی: Litoria revelata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، جنگل‌های سخت‌برگ، باتلا‌ق‌ها، سدها و جویبارهای کرانه‌های شرقی ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matt Summerville

 

قورباغه‌ی درختی راث

نام: قورباغه‌ی درختی راث Roth's tree frog
نام علمی: Litoria rothii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها، رودها، جویبارها، تالاب‌ها و استخرهای شمال کشور استرالیا و جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۵/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Isaac Clarey

 

قورباغه‌ی درختی بیابانی

نام: قورباغه‌ی درختی بیابانی Desert tree frog
نام علمی: Litoria rubella
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌ها و تالاب‌های منطقه‌های بیابانی و منطقه‌های معتدل شمال کشور استرالیا، جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو و جزیره‌ی تیمور در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jacob Loyacano

 

قورباغه‌ی تورنیِر

نام: قورباغه‌ی تورنیِر Tornier's frog
نام علمی: Litoria tornieri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، دریاچه‌های آب شیرین و مرداب‌های آب شیرین شمال کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Thomas Frisby

 

قورباغه‌ی درختی تایلِر

نام: قورباغه‌ی درختی تایلِر Tyler's tree frog
نام علمی: Litoria tyleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، سدها، باتلاق‌ها و آبگیرهای جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شرق ایالت نیو ساوت ولز در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۳ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brentonvt

 

قورباغه‌ی درختی سوت‌زن

نام: قورباغه‌ی درختی سوت‌زن Whistling tree frog
نام علمی: Litoria verreauxii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌ها، سدها، جویبارهای درخت‌زارها و کشت‌زارهای جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شرق ایالت‌های نیو ساوت ولز و ویکتوریا در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aaron Hillier

 

قورباغه‌ی واتجولوم

نام: قورباغه‌ی واتجولوم Watjulum frog
نام علمی: Litoria watjulumensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، منطقه‌های سنگی، باتلاق‌ها، رودها، دریاچه‌های آب شیرین و مرداب‌های آب شیرین شمال ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jacob Loyacano

 

قورباغه‌ی درختی واتسون

نام: قورباغه‌ی درختی واتسون Watson's tree frog
نام علمی: Litoria watsoni
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، بوته‌زارها و خلنگزارهای جنوب شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Angus Cleary

 

زیرخانواده‌ی Pelodryadinae
سرده‌ی Nyctimystes

 

قورباغه‌ی ران‌سبز

نام: قورباغه‌ی ران‌سبز Green-thighed frog
نام علمی: Nyctimystes brevipalmatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، جنگل‌های سخت‌برگ نمناک و جنگل‌های باز جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شرق ایالت نیو ساوت ولز در کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۴/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Damiannarelleddwfauna

 

قورباغه‌ی درختی لب‌سفید

نام: قورباغه‌ی درختی لب‌سفید White-lipped tree frog
نام علمی: Nyctimystes infrafrenatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، کشت‌زارها و پیرامون خانه‌های کرانه‌های شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ تا ۱۰/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۳ تا ۱۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Rhys Sharry

 

قورباغه‌ی درختی چشم‌درشت کوهستانی

نام: قورباغه‌ی درختی چشم‌درشت کوهستانی Mountain big-eyed tree frog
نام علمی: Nyctimystes montanus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی شمال غربی استان پاپوآی غربی کشور اندونزی در جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ سانتی‌متر

نگاره: Chien Lee

 

سرده‌ی Ranoidea

 

قورباغه‌ی دالان‌ساز راه‌راه

نام: قورباغه‌ی دالان‌ساز راه‌راه Striped burrowing frog
نام علمی: Ranoidea alboguttata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز و چمن‌زارهای شمال شرقی سرزمین شمالی، شمال و شرق ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ تا ۶/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۱ تا ۸/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jacob Loyacano

 

قورباغه‌ی درختی کِیپ مِلویل

نام: قورباغه‌ی درختی کِیپ مِلویل Cape Melville tree frog
نام علمی: Ranoidea andiirrmalin
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای پارک ملی کِیپ مِلویل در جنوب شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۶ تا ۷/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۹ تا ۱۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی باتلاقی سبز و طلایی

نام: قورباغه‌ی باتلاقی سبز و طلایی Green and golden swamp frog
نام علمی: Ranoidea aurea
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌های کرانه‌ای، تالاب‌ها، مرداب‌ها، سدها، جوی‌ها، رودهای کوچک، درخت‌زارها و جنگل‌های جنوب شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵/۷ تا ۶/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ تا ۱۰/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Maurice
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی باتلاقی سبز و طلایی)

 

قورباغه‌ی گِرد

نام: قورباغه‌ی گِرد Round frog
نام علمی: Ranoidea australis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های تندابی، درخت‌زارها، چمن‌زارهای و آبگیرهای شمال کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ تا ۸/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۷ تا ۱۰/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Desertecology

 

قورباغه‌ی درختی جویبار کوهستانی

نام: قورباغه‌ی درختی جویبار کوهستانی Mountain stream tree frog
نام علمی: Ranoidea barringtonensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای منطقه‌های کوهستانی، جنگل‌های بارانی و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک شرق ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Isaac Clarey

 

قورباغه‌ی درختی برازنده‌ی کِیپ یورک

نام: قورباغه‌ی درختی برازنده‌ی کِیپ یورک Cape York Graceful Treefrog
نام علمی: Ranoidea bella
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ تا ۴/۲ سانتی‌متر

نگاره: Anders Zimny

 

قورباغه‌ی بورولونگ

نام: قورباغه‌ی بورولونگ Booroolong frog
نام علمی: Ranoidea booroolongensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و رودهای درخت‌زارهای باز شمال ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Wes Read

 

قورباغه‌ی پاکوتاه

نام: قورباغه‌ی پاکوتاه Short-footed frog
نام علمی: Ranoidea brevipes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک و چمن‌زارهای شرق ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Anders Zimny

 

قورباغه‌ی درختی سبز استرالیایی

نام: قورباغه‌ی درختی سبز استرالیایی Australian green tree frog
نام علمی: Ranoidea caerulea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها، باتلاق‌ها، درخت‌زارها و منطقه‌های سنگی شمال و شرق کشور استرالیا و جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۶ تا ۷/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۶ تا ۱۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی درختی سبز استرالیایی)

نگاره: Julien NKS

 

قورباغه‌ی درختی چشم‌نارنجی

نام: قورباغه‌ی درختی چشم‌نارنجی Orange-eyed tree frog
نام علمی: Ranoidea chloris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، جنگل‌های سخت‌برگ نمناک و درخت‌زارهای کرانه‌های شرقی ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵/۴ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۸ تا ۶/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matt Summerville

 

قورباغه‌ی درختی کوهستان آبی

نام: قورباغه‌ی درختی کوهستان آبی Blue Mountains tree frog
نام علمی: Litoria citropa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای سنگی درخت‌زارها و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک یا خشک جنوب شرقی ایالت نیو ساوت ولز و شرق ایالت ویکتوریای کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۷ تا ۵/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۶ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Evan Pickett

 

قورباغه‌ی پاتیغه‌ای

نام: قورباغه‌ی پاتیغه‌ای Knife-footed frog
نام علمی: Cyclorana cultripes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای باز، منطقه‌های کم‌درخت و دشت‌های تندابی شمال و شرق کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Anders Zimny

 

قورباغه‌ی آبزی دال

نام: قورباغه‌ی آبزی دال Dahl's aquatic frog
نام علمی: Ranoidea dahlii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین شمال شرقی ایالت استرالیای غربی، شمال سرزمین شمالی و شمال غربی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۹ تا ۷/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jacob Loyacano

 

قورباغه‌ی درختی دِیویس

نام: قورباغه‌ی درختی دِیویس Davies' tree frog
نام علمی: Ranoidea daviesae
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شرق ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۹ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Damian Lettoof

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی استرالیایی (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده