جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر آتشین خاور نزدیک

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر آتشین خاور نزدیک

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر آتشین خاور نزدیک

نام: سمندر آتشین خاور نزدیک Near Eastern fire salamander
نام علمی: Salamandra infraimmaculata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: دم‌دارسانان
زیرراسته: سمندرسانیان پیشرفته
خانواده: سمندران راستین
سرده: سمندرهای راستین
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پالئوسن (۶۵/۵ تا ۵۵/۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، چشمه‌های آب شیرین، آبگیرها، استخرها و جویبارهای غرب کشور ترکیه، شمال غربی ایران، شمال عراق، سوریه، لبنان و شمال اسرائیل در منطقه‌ی خاورمیانه
زندگانی: ۲۱ تا ۲۳ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: تخم‌گذار، شمار تخم‌ها ناشناخته، زمان ماندن در تخم ناشناخته، دگردیسی از لاروی به بزرگسالی ۶ تا ۸ هفته
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون حلزون و کرم و سمندرهای جوان گونه‌های دیگر
شکارگران: ناشناخته (تخم‌ها و نوزادان: پشه‌ماهی)
رنگ: سیاه درخشنده، با خال‌های زرد در پشت (بیشتر گونه‌ها دارای ۴ خال زرد بر روی سر)
اندازه: بدن به درازای ۳۲/۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن
درباره‌ی جانور: سمندر آتشین خاور نزدیک جانوری خشکی‌زی و شب‌زی است. همچنین این سمندر به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی باریک، پوستی زهرآگین، دُمی دراز و دست‌ها و پاهایی کوتاه دارند. همچنین آنان ۴ انگشت در دست‌ها و ۵ انگشت در پاهای‌شان دارند. این سمندرها می‌توانند اندام آسیب‌دیده یا جدا شده‌ی بدن خود را بازسازی کنند.
بن‌مایگان: wikipedia
نگاره: Sebastian Voitel - Sebastian Voitel

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده