جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر آتشین خاور نزدیک

نام: سمندر آتشین خاور نزدیک Near Eastern fire salamander
نام علمی: Salamandra infraimmaculata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: سمندر
زیرراسته: سمندرهای پیشرفته
خانواده: سمندران
سرده: سمندرهای سالاماندرا
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کنیاسین (۸۹/۸ تا ۸۶/۳ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختستان‌ها و بوته‌زارهای نزدیک به آب در کشورهای ایران، عراق، ترکیه، سوریه و لبنان
زندگانی: ۲۱ تا ۲۳ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: شمار تخم‌ها ناشناخته
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون حلزون، کرم، لارو و...
رنگ: سیاه با لکه‌های زرد
اندازه: بدن به درازای ۳۲/۴ سانتی‌متر
ویژگی: سمندر آتشین خاور نزدیک جانوری به‌ریخت مارمولک، همچنین جانوری شب‌زی و نیمه‌آبزی، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی نرم، لیز و نمناک، توانمند به بازسازی اندام آسیب‌دیده یا جدا شده‌ی بدن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر آتشین خاور نزدیک

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر آتشین خاور نزدیک

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر آتشین خاور نزدیک

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر آتشین خاور نزدیک

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر آتشین خاور نزدیک

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده