جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای شرقی

نام: وزغ بیل‌پای شرقی Eastern spadefoot
نام علمی: Scaphiopus holbrookii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
زیرراسته: میان‌غوکان
خانواده: وزغ بیل‌پای آمریکایی
سرده: بیل‌پا
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پالئوسن (۶۵/۵ تا ۵۵/۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: چمن‌زارها، دره‌ها، باتلاق‌ها و کشتزارهای کشور آمریکا
زندگانی: ۵ تا ۹ سال (دربند ۱۲ سال)
سن بلوغ: ۱۵ تا ۱۹ ماهگی
زادآوری: ۸۰۰ تا ۴۵۰۰ تخم (با ۱ تا ۲ روز و بیشینه تا ۱۴ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون عنکبوت، موریانه، کرم، لارو حشرات و...
رنگ: قهوه‌ای با نوارهای گراینده به زرد در پشت و سفید در سینه و شکم
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ تا ۵/۷ سانتی‌متر
ویژگی: وزغ بیل‌پای شرقی جانوری تنهازیست، شب‌زی و خشکی‌زی (در زیر زمین زندگی می‌کند و تنها در زمان بارندگی و برای خوردن خوراک و زادآوری به روی زمین می‌آید.)، دارای مردمک چشم عمودی و پوستی کلفت، خشک، زبر و زگیل‌دار، همچنین دارای برآمدگی استخوانی بیل‌مانند در پاهای پشتی برای کندن زمین و زبانی بلند و چسبناک برای شکار کردن، وزغ نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای شرقی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای شرقی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای شرقی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای شرقی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای شرقی

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده