جانوران مهره‌دار - قورباغه‌ی رنگین‌کمانی مالاگاسی

نام: قورباغه‌ی رنگین‌کمانی مالاگاسی Malagasy rainbow frog
نام علمی: Scaphiophryne gottlebei
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
زیرراسته: نوغوکان
خانواده: قورباغه‌های دهان‌باریک
سرده: Scaphiophryne
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پالئوسن (۶۵/۵ تا ۵۵/۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های کنار دره‌ها و رودهای جنوب کشور ماداگاسکار
زندگانی: ۲ تا ۳ سال
سن بلوغ: ۱ سالگی
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: دارای نقش‌ها و لکه‌های پراکنده به رنگ‌های سفید، نارنجی-سرخ، سبز و سیاه در پشت و خاکستری در سینه و شکم
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳ تا ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: قورباغه‌ی رنگین‌کمانی مالاگاسی جانوری زمینی و شب‌زی، دارای مردمک چشم افقی و پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، همچنین دارای پاهای پشتی بلند برای پریدن و زبانی بلند و چسبناک برای شکار کردن، قورباغه‌ی نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا و...

جانوران مهره‌دار - قورباغه‌ی رنگین‌کمانی مالاگاسی

جانوران مهره‌دار - قورباغه‌ی رنگین‌کمانی مالاگاسی

جانوران مهره‌دار - قورباغه‌ی رنگین‌کمانی مالاگاسی

جانوران مهره‌دار - قورباغه‌ی رنگین‌کمانی مالاگاسی

جانوران مهره‌دار - قورباغه‌ی رنگین‌کمانی مالاگاسی

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده