جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین

نام: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین False tomato frog
نام علمی: Dyscophus guineti
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
زیرراسته: نوغوکان
خانواده: قورباغه‌های دهان‌باریک
سرده: قورباغه‌های گوجه‌ای
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پالئوسن (۶۵/۵ تا ۵۵/۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، باتلاق‌ها و مرداب‌های کشور ماداگاسکار
زندگانی: ۶ تا ۸ سال
سن بلوغ: ۹ تا ۱۴ ماهگی
زادآوری: ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تخم (با ۲ تا ۳ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: نرها زرد-نارنجی و ماده‌ها نارنجی-سرخ در پشت و سفید در سینه و شکم، دارای دو نوار تیره، کشیده شده از پشت چشم‌ها تا پاهای پشتی
اندازه: بدن به درازای ۶ تا ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۹ تا ۹/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین یا قورباغه‌ی گوجه فرنگی سامباوا Sambava tomato frog، جانوری زمینی و شب‌زی، دارای مردمک چشم افقی و پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، همچنین دارای پاهای پشتی بلند برای پریدن، دارای زهری در پوست و زبانی بلند و چسبناک برای شکار کردن، قورباغه‌ی نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده