جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین

نام: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین False tomato frog
نام علمی: Dyscophus guineti
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: بی‌دم‌سانان
زیرراسته: نوغوک‌سانیان
خانواده: قورباغه‌های دهان‌باریک
سرده: قورباغه‌های گوجه فرنگی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پالئوسن (۶۵/۵ تا ۵۵/۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
زندگانی: ۶ تا ۸ سال
سن بلوغ: ۹ تا ۱۴ ماهگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تخم، با ۳۶ ساعت زمان ماندن در تخم، دگردیسی از لاروی به بزرگسالی ۶ تا ۹ هفته
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون کرم و لارو
شکارگران: ناشناخته
رنگ: نرها گراینده به زرد و ماده‌ها نارنجی-سرخ در پشت و سفید در شکم، دارای دو چین برآمده و دو نوار تیره در پشت و در راستای چشم‌ها
اندازه: بدن به درازای ۶ تا ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۹ تا ۹/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها
درباره‌ی جانور: قورباغه‌ی گوجه فرنگی دروغین یا قورباغه‌ی گوجه فرنگی سامباوا Sambava tomato frog، جانوری خشکی‌زی و شب‌زی است. همچنین این قورباغه به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی کوتاه، پهن، گوی‌مانند و بدون دُم دارند. همچنین آنان پوستی هموار و زهرآگین، پوزه‌ای کوتاه، دهانی باریک و چشمانی درشت با مردمک افقی دارند. قورباغه‌های گوجه فرنگی دروغین دست‌هایی کوتاه و پاهایی بلند دارند و همچون دیگر قورباغه‌ها به‌جای راه رفتن، می‌جهند. این قورباغه‌ها زبانی دراز و چسبناک دارند. آنان زبان خود را به بیرون پرتاب می‌کنند و با آن حشرات را شکار می‌کنند. قورباغه‌های نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا هستند.
بن‌مایگان: wikipedia - amphibiaweb
نگاره: Antonio Rojo - Northampton Reptile Centre

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده