جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی بانجو شرقی

نام: قورباغه‌ی بانجو شرقی Eastern banjo frog
نام علمی: Limnodynastes dumerilii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
زیرراسته: نوغوکان
خانواده: Limnodynastidae
سرده: قورباغه‌های باتلاقی استرالیا
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: درختستان‌ها، چمن‌زارها و کشتزارهای نزدیک به آب جنوب شرقی کشور استرالیا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: تا ۴۰۰۰ تخم
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: خاکستری یا قهوه‌ای-خاکستری با لکه‌های برنزی تا تیره در پشت و سفید یا زرد در سینه و شکم
اندازه: بدن به درازای ۵/۲ تا ۸/۳ سانتی‌متر
ویژگی: قورباغه‌ی بانجو شرقی یا قورباغه‌ی بانجو جنوبی Southern banjo frog، جانوری شب‌زی و خشکی‌زی (در زیر زمین زندگی می‌کند و تنها در زمان بارندگی و برای زادآوری به روی زمین می‌آید.)، دارای پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، همچنین دارای پاهای پشتی بلند برای پریدن و زبانی بلند و چسبناک برای شکار کردن، قورباغه‌ی نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی بانجو شرقی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی بانجو شرقی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی بانجو شرقی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی بانجو شرقی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی بانجو شرقی

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده