جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر ببری کالیفرنیا

نام: سمندر ببری کالیفرنیا California tiger salamander
نام علمی: Ambystoma californiense
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: سمندر
زیرراسته: سمندرهای پیشرفته
خانواده: Ambystomatidae
سرده: سمندر زیرزمینی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها و چمن‌زارهای ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکا
زندگانی: ۱۵ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون حلزون و کرم، همچنین قورباغه، پستانداران کوچک، ماهی و...
رنگ: سیاه، با خال‌های زرد یا کرم
اندازه: بدن به درازای ۱۷ تا ۲۰ سانتی‌متر
ویژگی: سمندر ببری کالیفرنیا جانوری به‌ریخت مارمولک، همچنین جانوری شب‌زی و خشکی‌زی (در زیر زمین زندگی می‌کند و تنها چند روز از سال را برای زادآوری به روی زمین می‌آید.)، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی نرم، لیز و نمناک، توانمند به بازسازی اندام آسیب‌دیده یا جدا شده‌ی بدن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر ببری کالیفرنیا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر ببری کالیفرنیا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر ببری کالیفرنیا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر ببری کالیفرنیا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر ببری کالیفرنیا

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده