جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر دهان‌کوچک

نام: سمندر دهان‌کوچک Small-mouth salamander
نام علمی: Ambystoma texanum
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: سمندر
زیرراسته: سمندرهای پیشرفته
خانواده: Ambystomatidae
سرده: سمندر زیرزمینی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها و چمن‌زارهای باز کشور آمریکا
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۵ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: ۳۰۰ تا ۷۰۰ تخم (با ۲۱ تا ۵۶ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون بندپایان، حلزون و کرم و...
رنگ: سیاه یا قهوه‌ای تیره، با خال‌های خاکستری
اندازه: بدن به درازای ۱۱ تا ۱۸ سانتی‌متر
ویژگی: سمندر دهان‌کوچک جانوری به‌ریخت مارمولک، همچنین جانوری شب‌زی و خشکی‌زی (در زیر زمین زندگی می‌کند و تنها چند روز از سال را برای زادآوری به روی زمین می‌آید.)، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی نرم، لیز و نمناک، توانمند به بازسازی اندام آسیب‌دیده یا جدا شده‌ی بدن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر دهان‌کوچک

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر دهان‌کوچک

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر دهان‌کوچک

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر دهان‌کوچک

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر دهان‌کوچک

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده