جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر رنگی کهربا

نام: سمندر رنگی کهربا Amber-colored salamander
نام علمی: Hynobius stejnegeri
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: سمندر
زیرراسته: سمندرهای بدوی
خانواده: سمندرهای آسیایی
سرده: Hynobius
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها و رودهای کشور ژاپن
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۲۱ تا ۵۷ تخم
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات و لارو آنان، همچنین سخت‌پوستان و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به سیاه با لکه‌های کهربایی روشن در پشت و کم‌رنگ‌تر و بدون لکه در شکم
اندازه: سر و بدن به درازای ۷/۶ تا ۸/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶/۱ تا ۷ سانتی‌متر
ویژگی: سمندر رنگی کهربا جانوری به‌ریخت مارمولک، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی نرم، لیز و نمناک، توانمند به بازسازی اندام آسیب‌دیده یا جدا شده‌ی بدن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر رنگی کهربا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر رنگی کهربا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر رنگی کهربا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر رنگی کهربا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر رنگی کهربا

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده