جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر کوری

نام: سمندر کوری Kori salamander
نام علمی: Hynobius yangi
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: سمندر
زیرراسته: سمندرهای بدوی
خانواده: سمندرهای آسیایی
سرده: Hynobius
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های تپه‌ای و جنگلی جنوب شرقی کشور کره‌ی جنوبی
زندگانی: ۱۱ سال
سن بلوغ: نرها ۲ سالگی و ماده‌ها ۳ سالگی
زادآوری: ۶۶ تا ۸۶ تخم
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: زیتونی در پشت و کم‌رنگ‌تر در شکم
اندازه: سر و بدن به درازای ۴/۲ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۷ تا ۶/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۷۰ تا ۹۰ درصد درازای بدن
ویژگی: سمندر کوری جانوری به‌ریخت مارمولک، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی نرم، لیز و نمناک، توانمند به بازسازی اندام آسیب‌دیده یا جدا شده‌ی بدن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر کوری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر کوری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر کوری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر کوری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر کوری

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده