جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی کوروبور

نام: قورباغه‌ی کوروبور Corroboree frog
نام علمی: Pseudophryne corroboree
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
زیرراسته: نوغوکان
خانواده: قورباغه‌های زمینی استرالیا
سرده: Pseudophryne
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی الیگوسن (۳۳/۹ تا ۲۳/۰۳ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: آبگیرها، مرداب‌ها و چمنزارهای نمناک کشور استرالیا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ۴ سالگی
زادآوری: ۲۰ تا ۳۸ تخم
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون سوسک، مورچه، لارو حشرات، همچنین گیاهانی همچون جلبک و...
رنگ: سیاه با نوارهای زرد گراینده به سبز
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۳ سانتی‌متر
ویژگی: قورباغه‌ی کوروبور جانوری زمینی و روزگرد، دارای پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، همچنین دارای زهری در پوست و زبانی بلند و چسبناک برای شکار کردن، قورباغه‌ی نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی کوروبور

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی کوروبور

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی کوروبور

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی کوروبور

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی کوروبور

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده