جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی تیر زهرآگین آنتونی

نام: قورباغه‌ی تیر زهرآگین آنتونی Anthony's poison arrow frog
نام علمی: Epipedobates anthonyi
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
زیرراسته: نوغوکان
خانواده: قورباغه‌ی زهرآگین
سرده: Epipedobates
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری در نزدیکی نهرهای کشورهای اکوادور و پرو
زندگانی: ۵ تا ۱۰ سال
سن بلوغ: ۵ تا ۸ ماهگی
زادآوری: ۱۵ تا ۴۰ تخم (با ۲ هفته زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات، بندپایان و...
رنگ: سرخ تیره یا قهوه‌ای، با نوارهایی سفیدرنگ گراینده به زرد
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۶ سانتی‌متر
ویژگی: قورباغه‌ی تیر زهرآگین آنتونی، جانوری زمینی، روزگرد و گروه‌زیست در دسته‌هایی کوچک، دارای پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، همچنین دارای پاهای پشتی کوتاه و نیرومند، دارای زهری در پوست و زبانی بلند و چسبناک برای شکار کردن، قورباغه‌ی نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی تیر زهرآگین آنتونی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی تیر زهرآگین آنتونی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی تیر زهرآگین آنتونی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی تیر زهرآگین آنتونی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی تیر زهرآگین آنتونی

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده