جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای سوری

نام: وزغ بیل‌پای سوری Syrian spadefoot
نام علمی: Pelobates syriacus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
زیرراسته: میان‌غوکان

خانواده: وزغ بیل‌پای اروپایی
سرده: Pelobates
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پالئوسن (۶۵/۵ تا ۵۵/۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: درختستان‌ها، بوته‌زارها و منطقه‌های نیمه‌بیابانی شرق اروپا و غرب آسیا
زندگانی: ۵ تا ۸ سال
سن بلوغ: نرها ۲ سالگی و ماده‌ها ۳ سالگی
زادآوری: ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تخم (با ۵ تا ۶ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: خاکستری کم‌رنگ با لکه‌های قهوه‌ای تیره گراینده به سبز و زگیل‌های کوچک سرخ
اندازه: بدن به درازای ۶ تا ۹ سانتی‌متر
ویژگی: وزغ بیل‌پای سوری یا وزغ بیل‌پای شرقی Eastern spadefoot جانوری تنهازیست، خشکی‌زی و شب‌زی، دارای پوستی کلفت، خشک، زبر و زگیل‌دار، همچنین دارای پاهای پشتی و جلویی کم‌وبیش هم‌اندازه برای راه رفتن (وزغ‌ها به وارون قورباغه‌ها به جای پریدن راه می‌روند و یا پرش‌هایی کوتاه دارند.)، دارای برآمدگی استخوانی بیل‌مانند در پاهای پشتی برای کندن زمین، همچنین دارای مردمک چشم عمودی و زبانی بلند و چسبناک برای شکار کردن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای سوری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای سوری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای سوری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای سوری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای سوری

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده