​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ایبری

نام: وزغ مامای ایبری Iberian midwife toad
نام علمی: Alytes cisternasii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
خانواده: قورباغه‌های نگارین
سرده: وزغ‌های ماما
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: پرتغال و غرب اسپانیا
زادآوری: ۳۰ تا ۶۰ تخم (با ۱۱۰ تا ۱۴۰  روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان
ویژگی: وزغ مامای ایبری یا وزغ مامای قهوه‌ای brown midwife toad (نام وزغ ماما از روی رفتار وزغ نر گرفته شده، از آن رو که وزغ نر تخم‌ها را در برابر شکارچیان، بر پشت خود نگهداری می‌کند.) دارای لکه‌های کوچک به رنگ نارنجی روشن در پهلوها و پاها، بدنی به درازای ۳۶ میلی‌متر برای نرها و ۴۲ میلی‌متر برای ماده‌ها و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ایبری

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده