جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ایبری

نام: وزغ مامای ایبری Iberian midwife toad
نام علمی: Alytes cisternasii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
زیرراسته: باستان‌غوکان

خانواده: قورباغه‌های نگارین
سرده: وزغ‌های ماما
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: درختستان‌ها و بوته‌زارهای شرق پرتغال و مرکز و جنوب غربی اسپانیا در جزیره‌مانند ایبری
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: ۳۰ تا ۶۰ تخم (با ۱۱۰ تا ۱۴۰  روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: خاکستری گراینده به قهوه‌ای با لکه‌هایی سیاه و زگیل‌هایی سرخ‌رنگ در پشت، پهلوها و پاها، همچنین سفید گراینده به خاکستری در سینه و شکم
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: وزغ مامای ایبری یا وزغ مامای قهوه‌ای brown midwife toad (نام وزغ ماما از رفتار وزغ نر گرفته شده، از آن رو که وزغ نر در برابر شکارچیان، تخم‌ها را تا زمان زاده شدن نوزادها، بر پشت یا پاهای پشتی خود نگهداری می‌کند.)، جانوری تنهازیست، خشکی‌زی و شب‌زی، دارای پوستی کلفت، خشک، زبر و زگیل‌دار، همچنین دارای پاهای پشتی و جلویی کم‌وبیش هم‌اندازه برای راه رفتن (وزغ‌ها به وارون قورباغه‌ها به جای پریدن راه می‌روند و یا پرش‌هایی کوتاه دارند.)، دارای مردمک چشم عمودی و زهری در پوست، همچنین دارای زبانی بلند و چسبناک برای شکار کردن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ایبری

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده