​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی

نام: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی Spanish painted frog
نام علمی: Discoglossus jeanneae
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
خانواده: قورباغه‌های نگارین
سرده: Discoglossus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: کشور اسپانیا
زادآوری: تا ۱۰ تخم (با ۲ تا ۶ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان، مورچه، موریانه، سوسک، مگس، کرم و...
ویژگی: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی دارای زیستگاه‌هایی همچون منطقه‌های باز، درختستان‌های کاج و منطقه‌های پوشیده از درختچه‌ها، دارای بدنی به درازای ۴۵ تا ۷۵ میلی‌متر و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده