جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی

نام: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی Spanish painted frog
نام علمی: Discoglossus jeanneae
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
زیرراسته: باستان‌غوکان

خانواده: قورباغه‌های نگارین
سرده: Discoglossus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز، درختستان‌ها و بوته‌زارهای شرق کشور اسپانیا در جزیره‌مانند ایبری
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات، نوزاد قورباغه‌ها و وزغ‌ها و...
رنگ: قهوه‌ای روشن با لکه‌های تیره
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ تا ۷/۵ سانتی‌متر
ویژگی: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی جانوری زمینی، شب‌زی و گروه‌زیست در دسته‌هایی کوچک، دارای پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، همچنین دارای پاهای پشتی بلند برای پریدن، دارای زبانی بلند و چسبناک برای شکار کردن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین اسپانیایی

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده