جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی ایگوآنایان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی ایگوآنایان (بخش دوم)

خانواده‌ی ایگوآنایان Iguanidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی ایگوآنایان می‌پردازد با ۲۰ گونه (از ۴۱ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی ایگوآناهای خاردُم Cachryx

 

ایگوآنای خاردُم کامپِچه

نام: ایگوآنای خاردُم کامپِچه Campeche spiny-tailed iguana
نام علمی: Cachryx alfredschmidti
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی و ایالت کامپچه‌ی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۷۴ تا ۸۵ درصد این اندازه

نگاره: Diaz-Gamboa Luis

 

ایگوآنای خاردُم یوکاتان

نام: ایگوآنای خاردُم یوکاتان Yucatan spiny-tailed iguana
نام علمی: Cachryx defensor
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ خشک گرمسیری و نیمه‌گرمسیری شمال ایالت یوکاتان کشور مکزیک در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Pedro_Nahuat

 

سرده‌ی ایگوآناهای سنگی Cyclura

 

ایگوآنای سنگی تورکس و کایکوس

نام: ایگوآنای سنگی تورکس و کایکوس Turks and Caicos rock iguana
نام علمی: Cyclura carinata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و شنی جزیره‌های تورکس و کایکوس (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در اقیانوس اطلس
اندازه: وزن ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۰ تا ۷۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم تا دو سوم درازای بدن

نگاره: Schnederpelz
(آشنایی بیشتر با ایگوآنای سنگی تورکس و کایکوس)

 

ایگوآنای جامائیکایی

نام: ایگوآنای جامائیکایی Jamaican iguana
نام علمی: Cyclura collei
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و خشک کشور جزیره‌ای جامائیکا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳۷/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

نگاره: Wetravel.com

 

ایگوآنای کرگدنی

نام: ایگوآنای کرگدنی Rhinoceros iguana
نام علمی: Cyclura cornuta
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک، درختچه‌زارها و بیابان‌های کشورهای هائیتی و جمهوری دومینیکن در جزیره‌ی هیسپانیولا و جزیره‌های پیرامون آن در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۴/۵ تا ۹ کیلوگرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

نگاره: Richard Bartz
(آشنایی بیشتر با ایگوآنای کرگدنی)

 

ایگوآنای سنگی باهامایی شمالی

نام: ایگوآنای سنگی باهامایی شمالی Northern Bahamian rock iguana
نام علمی: Cyclura cychlura
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌های آندروس و اگزوما وابسته به کشور جزیره‌ای باهاما در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴۷/۶ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

نگاره: Владимир Бабаев

 

ایگوآنای آبی

نام: ایگوآنای آبی Blue iguana
نام علمی: Cyclura lewisi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک، درختچه‌زارهای خشک، منطقه‌های سنگی و کرانه‌های جزیره‌ی گرند کِیمَن وابسته به جزیره‌های کیمن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۱۴ کیلوگرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵۱/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴۱/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم تا دو برابر این اندازه (درازای بدن ۱۵۰ سانتی‌متر)

نگاره: -
(آشنایی بیشتر با ایگوآنای آبی)

 

ایگوآنای سنگی کوبایی

نام: ایگوآنای سنگی کوبایی Cuban rock iguana
نام علمی: Cyclura nubila
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کشور جزیره‌ای کوبا و جزیره‌های پیرامون آن، جزیره‌ی ماگِیِس وابسته به پورتوریکو (از سرزمین‌های فرادریایی آمریکا) و جزیره‌های کِیمَن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴۰ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه (درازای بدن گاه تا ۱۶۰ سانتی‌متر)

نگاره: Mario Bogliolo
(آشنایی بیشتر با ایگوآنای سنگی کوبایی)

 

ایگوآنای سنگی آنِگادا

نام: ایگوآنای سنگی آنِگادا Anegada rock iguana
نام علمی: Cyclura pinguis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌های آنِگادا و گوانا وابسته به جزیره‌های ویرجین بریتانیا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴۷/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

نگاره: Donald H. Gudehus

 

ایگوآنای سنگی ریکورد

نام: ایگوآنای سنگی ریکورد Ricord's rock iguana
نام علمی: Cyclura ricordii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و درخت‌زارهای گرم‌دشت‌های خشک کشورهای هائیتی و جمهوری دومینیکن در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۵۴ سانتی‌متر

نگاره: Yolanda M. Leon

 

ایگوآنای سنگی باهامایی

نام: ایگوآنای سنگی باهامایی Bahamian rock iguana
نام علمی: Cyclura rileyi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی یا شنی کشور جزیره‌ای باهاما در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۱/۲ کیلوگرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳۳ تا ۳۹ سانتی‌متر، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

نگاره: James St. John

 

ایگوآنای زمینی مونا

نام: ایگوآنای زمینی مونا Mona ground iguana
نام علمی: Cyclura stejnegeri
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ی مونا وابسته به پورتوریکو (از سرزمین‌های فرادریایی آمریکا) در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱۲۲ سانتی‌متر، یک دوم تا دو سوم درازای بدن

نگاره: U.S. Fish and Wildlife Service

 

سرده‌ی Dipsosaurus

 

ایگوآنای بیابانی

نام: ایگوآنای بیابانی Desert iguana
نام علمی: Dipsosaurus dorsalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها و بوته‌زارهای بیابان‌های سونورا و موهاوی در جنوب غربی کشور آمریکا و شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۷۰ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۳ سانتی‌متر، دُم ۱/۵ تا ۲ برابر این اندازه (بدن به درازای ۳۳ تا ۴۰ سانتی‌متر)

نگاره: Jrgengebhart
(آشنایی بیشتر با ایگوآنای بیابانی)

 

ایگوآنای بیابانی کاتالینا

نام: ایگوآنای بیابانی کاتالینا Catalina desert iguana
نام علمی: Dipsosaurus catalinensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ی سانتا کاتالینا وابسته به کشور مکزیک در شاخاب کالیفرنیا و غرب آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Scott Trageser

 

سرده‌ی ایگوآناها Iguana

 

ایگوآنای آنتیلی کوچک

نام: ایگوآنای آنتیلی کوچک Lesser Antillean iguana
نام علمی: Iguana delicatissima
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، جنگل‌های بارانی و جنگل‌های مانگرو کشور جزیره‌ای دومینیکا، جزیره‌ی آنگویلا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا)، جزیره‌های سن بارتلمی، مارتینیک و گوادلوپ (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌ی سینت یوستیشس (از سرزمین‌های فرادریایی هلند) در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸۰ سانتی‌متر 

نگاره: Lizot pierrick

 

ایگوآنای سبز

نام: ایگوآنای سبز Green iguana
نام علمی: Iguana iguana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درخت‌زارهای نزدیک به آب کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی، سراسر آمریکای مرکزی، برخی جزیره‌های دریای کارائیب و همچنین شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۴ کیلوگرم برای نرها و ۱/۲ تا ۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳۰ تا ۴۲ سانتی‌متر، دُم سه تا چهار برابر این اندازه (بدن به درازای ۱۲۰ تا ۱۷۰ سانتی‌متر)

نگاره: Cezar Mario Rech
(آشنایی بیشتر با ایگوآنای سبز)

 

سرده‌ی چاکوالاها Chuckwalla

 

چاکوالای معمولی

نام: چاکوالای معمولی Common chuckwalla
نام علمی: Sauromalus ater
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی بیابان‌های سونورا و موهاوی در جنوب غربی کشور آمریکا و شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۳۱۵ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ تا ۱۹/۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Chad M. Lane
(آشنایی بیشتر با چاکوالای معمولی)

 

چاکوالای جزیره‌ی آنخِل

نام: چاکوالای جزیره‌ی آنخِل Angel Island chuckwalla
نام علمی: Sauromalus hispidus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ی آنخِل دِ لا گواردا وابسته به کشور مکزیک در شاخاب کالیفرنیا و غرب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Mike Pingleton
(آشنایی بیشتر با چاکوالای جزیره‌ی آنخِل)

 

چاکوالای کاتالینا

نام: چاکوالای کاتالینا Catalina chuckwalla
نام علمی: Sauromalus klauberi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌های اسپیریتو سانتو، پارتیدا، سانتا کروز، سن مارکو و سانتا کاتالینا وابسته به کشور مکزیک در شاخاب کالیفرنیا و غرب آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Cowyeow

 

چاکوالای سن اِستِبان

نام: چاکوالای سن اِستِبان San Esteban chuckwalla
نام علمی: Sauromalus varius
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی جزیره‌ی سن اِستِبان وابسته به کشور مکزیک در شاخاب کالیفرنیا و غرب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۶ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Patrick Stough
(آشنایی بیشتر با چاکوالای سن اِستِبان)

 

گونه‌های خانواده‌ی ایگوآنایان (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده