جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی ایگوآنایان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی ایگوآنایان (بخش دوم)

خانواده‌ی ایگوآنایان Iguanidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی ایگوآنایان می‌پردازد با ۲۰ گونه (از ۴۱ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی ایگوآناهای خاردُم Cachryx

 

ایگوآنای خاردُم کامپِچه

نام: ایگوآنای خاردُم کامپِچه Campeche spiny-tailed iguana
نام علمی: Cachryx alfredschmidti
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری کشور گواتمالا و ایالت کامپچه‌ی مکزیک در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۷۴ تا ۸۵ درصد این اندازه

 

ایگوآنای خاردُم یوکاتان

نام: ایگوآنای خاردُم یوکاتان Yucatan spiny-tailed iguana
نام علمی: Cachryx defensor
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ خشک گرمسیری و نیمه‌گرمسیری شمال ایالت یوکاتان کشور مکزیک در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

سرده‌ی ایگوآناهای سنگی Cyclura

 

ایگوآنای سنگی تورکس و کایکوس

نام: ایگوآنای سنگی تورکس و کایکوس Turks and Caicos rock iguana
نام علمی: Cyclura carinata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و شنی جزیره‌های تورکس و کایکوس (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در اقیانوس اطلس
اندازه: وزن ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۰ تا ۷۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم تا دو سوم درازای بدن (آشنایی بیشتر با ایگوآنای سنگی تورکس و کایکوس)

 

ایگوآنای جامائیکایی

نام: ایگوآنای جامائیکایی Jamaican iguana
نام علمی: Cyclura collei
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و خشک کشور جزیره‌ای جامائیکا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳۷/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

 

ایگوآنای کرگدنی

نام: ایگوآنای کرگدنی Rhinoceros iguana
نام علمی: Cyclura cornuta
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک، درختچه‌زارها و بیابان‌های کشورهای هائیتی و جمهوری دومینیکن در جزیره‌ی هیسپانیولا و جزیره‌های پیرامون آن در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۴/۵ تا ۹ کیلوگرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۱/۵ برابر این اندازه (آشنایی بیشتر با ایگوآنای کرگدنی)

 

ایگوآنای سنگی باهامایی شمالی

نام: ایگوآنای سنگی باهامایی شمالی Northern Bahamian rock iguana
نام علمی: Cyclura cychlura
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌های آندروس و اگزوما وابسته به کشور جزیره‌ای باهاما در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴۷/۶ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

 

ایگوآنای آبی

نام: ایگوآنای آبی Blue iguana
نام علمی: Cyclura lewisi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک، درختچه‌زارهای خشک، منطقه‌های سنگی و کرانه‌های جزیره‌ی گرند کِیمَن وابسته به جزیره‌های کیمن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۱۴ کیلوگرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵۱/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴۱/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم تا دو برابر این اندازه (درازای بدن ۱۵۰ سانتی‌متر) (آشنایی بیشتر با ایگوآنای آبی)

 

ایگوآنای سنگی کوبایی

نام: ایگوآنای سنگی کوبایی Cuban rock iguana
نام علمی: Cyclura nubila
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کشور جزیره‌ای کوبا و جزیره‌های پیرامون آن، جزیره‌ی ماگِیِس پورتوریکو و جزیره‌های کِیمَن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴۰ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه (درازای بدن گاه تا ۱۶۰ سانتی‌متر) (آشنایی بیشتر با ایگوآنای سنگی کوبایی)

 

ایگوآنای سنگی آنِگادا

نام: ایگوآنای سنگی آنِگادا Anegada rock iguana
نام علمی: Cyclura pinguis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌های آنِگادا و گوانا وابسته به جزیره‌های ویرجین بریتانیا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴۷/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

 

ایگوآنای سنگی ریکورد

نام: ایگوآنای سنگی ریکورد Ricord's rock iguana
نام علمی: Cyclura ricordii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و درخت‌زارهای گرم‌دشت‌های خشک کشورهای هائیتی و جمهوری دومینیکن در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۵۴ سانتی‌متر

 

ایگوآنای سنگی باهامایی

نام: ایگوآنای سنگی باهامایی Bahamian rock iguana
نام علمی: Cyclura rileyi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی یا شنی کشور جزیره‌ای باهاما در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۱/۲ کیلوگرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳۳ تا ۳۹ سانتی‌متر، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

 

ایگوآنای زمینی مونا

نام: ایگوآنای زمینی مونا Mona ground iguana
نام علمی: Cyclura stejnegeri
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ی مونا وابسته به پورتوریکو (از سرزمین‌های فرادریایی آمریکا) در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱۲۲ سانتی‌متر، یک دوم تا دو سوم درازای بدن

 

سرده‌ی Dipsosaurus

 

ایگوآنای بیابانی

نام: ایگوآنای بیابانی Desert iguana
نام علمی: Dipsosaurus dorsalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها و بوته‌زارهای بیابان‌های سونورا و موهاوی در جنوب غربی کشور آمریکا و شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۷۰ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۳ سانتی‌متر، دُم ۱/۵ تا ۲ برابر این اندازه (بدن به درازای ۳۳ تا ۴۰ سانتی‌متر) (آشنایی بیشتر با ایگوآنای بیابانی)

 

ایگوآنای بیابانی کاتالینا

نام: ایگوآنای بیابانی کاتالینا Catalina desert iguana
نام علمی: Dipsosaurus catalinensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ی سانتا کاتالینا وابسته به کشور مکزیک در شاخاب کالیفرنیا و غرب آمریکای شمالی
اندازه: -

 

سرده‌ی ایگوآناها Iguana

 

ایگوآنای آنتیلی کوچک

نام: ایگوآنای آنتیلی کوچک Lesser Antillean iguana
نام علمی: Iguana delicatissima
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، جنگل‌های بارانی و جنگل‌های مانگرو کشور جزیره‌ای دومینیکا، جزیره‌ی آنگویلا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا)، جزیره‌های سن بارتلمی، مارتینیک و گوادلوپ (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌ی سینت یوستیشس (از سرزمین‌های فرادریایی هلند) در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸۰ سانتی‌متر 

 

ایگوآنای سبز

نام: ایگوآنای سبز Green iguana
نام علمی: Iguana iguana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درخت‌زارهای نزدیک به آب کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی، سراسر آمریکای مرکزی، برخی جزیره‌های دریای کارائیب و همچنین شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۴ کیلوگرم برای نرها و ۱/۲ تا ۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳۰ تا ۴۲ سانتی‌متر، دُم سه تا چهار برابر این اندازه (بدن به درازای ۱۲۰ تا ۱۷۰ سانتی‌متر) (آشنایی بیشتر با ایگوآنای سبز)

 

سرده‌ی چاکوالاها Chuckwalla

 

چاکوالای معمولی

نام: چاکوالای معمولی Common chuckwalla
نام علمی: Sauromalus ater
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی بیابان‌های سونورا و موهاوی در جنوب غربی کشور آمریکا و شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۳۱۵ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ تا ۱۹/۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه (آشنایی بیشتر با چاکوالای معمولی)

 

چاکوالای جزیره‌ی آنخِل

نام: چاکوالای جزیره‌ی آنخِل Angel Island chuckwalla
نام علمی: Sauromalus hispidus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ی آنخِل دِ لا گواردا وابسته به کشور مکزیک در شاخاب کالیفرنیا و غرب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن (آشنایی بیشتر با چاکوالای جزیره‌ی آنخِل)

 

چاکوالای کاتالینا

نام: چاکوالای کاتالینا Catalina chuckwalla
نام علمی: Sauromalus klauberi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌های اسپیریتو سانتو، پارتیدا، سانتا کروز، سن مارکو و سانتا کاتالینا وابسته به کشور مکزیک در شاخاب کالیفرنیا و غرب آمریکای شمالی
اندازه: -

 

چاکوالای سن اِستِبان

نام: چاکوالای سن اِستِبان San Esteban chuckwalla
نام علمی: Sauromalus varius
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی جزیره‌ی سن اِستِبان وابسته به کشور مکزیک در شاخاب کالیفرنیا و غرب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۶ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن (آشنایی بیشتر با چاکوالای سن اِستِبان)

 

گونه‌های خانواده‌ی ایگوآنایان (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده