جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی شاخی‌مارمولکان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی شاخی‌مارمولکان (بخش دوم)

خانواده‌ی شاخی‌مارمولکان Phrynosomatidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی شاخی‌مارمولکان می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۸۳ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی مارمولک‌های خاردار Sceloporus

 

مارمولک درمنه‌ی ترانس ولکانو

نام: مارمولک درمنه‌ی ترانس ولکانو Trans volcanic bunchgrass lizard
نام علمی: Sceloporus bicanthalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای جنگل‌های کاج باز ایالت‌های وراکروز، پوئبلا، مخیکو، اوآخاکا و ایدالگو در کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۵ سانتی‌متر، دُم تا ۲ برابر این اندازه

نگاره: Mike Pingleton

 

مارمولک خاردار دوخال

نام: مارمولک خاردار دوخال Twin-spotted spiny lizard
نام علمی: Sceloporus bimaculosus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و بیابانی ایالت نیومکزیکو در جنوب کشور آمریکا و ایالت‌های کواویلا و چی‌واوا در شمال مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم تا ۱/۵ برابر این اندازه

نگاره: Jake Scott

 

مارمولک خاردار بولِر

نام: مارمولک خاردار بولِر Buller's spiny lizard
نام علمی: Sceloporus bulleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت خالیسکو در غرب کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۹/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۱۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Laval Roy

 

مارمولک خاردار خال‌دار زرد

نام: مارمولک خاردار خال‌دار زرد Yellow-spotted spiny lizard
نام علمی: Sceloporus chrysostictus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت‌های یوکاتان، کامپچه و کینتانا رو در جنوب کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی و کشورهای گواتمالا و بلیز در آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: John Williams

 

مارمولک خاردار کلارک

نام: مارمولک خاردار کلارک Clark's spiny lizard
نام علمی: Sceloporus clarkii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت آریزونا و جنوب غربی نیومکزیکو در جنوب غربی کشور آمریکا و شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Dancing Snake Nature Photography

 

مارمولک مرغزار جنوبی

نام: مارمولک مرغزار جنوبی Southern prairie lizard
نام علمی: Sceloporus consobrinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای ایالت‌های آریزونا، تگزاس، اکلاهما، نیومکزیکو، کلرادو و کانزاس کشور آمریکا و ایالت‌های چی‌واوا، دورانگو، کواویلا، نوئوو لئون و ساکاتکاس کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۸ سانتی‌متر، دُم بیش از یک دوم درازای بدن

نگاره: Johnwilliams

 

مارمولک فنس جنوب غربی

نام: مارمولک فنس جنوب غربی Southwestern fence lizard
نام علمی: Sceloporus cowlesi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان چی‌واوا در جنوب غربی کشور آمریکا و شمال مرکز مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۶ سانتی‌متر، دُم تا ۲ برابر این اندازه

نگاره: Jake Scott

 

مارمولک خاردار کوزومِل

نام: مارمولک خاردار کوزومِل Cozumel spiny lizard
نام علمی: Sceloporus cozumelae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت‌های یوکاتان، کینتانا رو و شمال کامپچه و همچنین جزیره‌های کوزومل، کانتوی و موخِرِس کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Tristan Schramer

 

مارمولک پولک‌زبر چانه‌آبی

نام: مارمولک پولک‌زبر چانه‌آبی Bluechinned roughscaled lizard
نام علمی: Sceloporus cyanogenys
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی جنوب ایالت تگزاس کشور آمریکا و ایالت‌های کواویلا، نوئوو لئون و تامائولیپاس در شمال شرقی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر، دُم بیش از یک دوم درازای بدن

نگاره: Clint Guadiana

 

مارمولک خاردار بل

نام: مارمولک خاردار بل Bell's spiny lizard
نام علمی: Sceloporus edbelli
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت‌های چی‌واوا، دورانگو و کواویلا در شمال کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Noah K. Fields

 

مارمولک خاردار زمردی مکزیکی

نام: مارمولک خاردار زمردی مکزیکی Mexican emerald spiny lizard
نام علمی: Sceloporus formosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت‌های گوئررو، پوئبلا، اوآخاکا و وراکروز کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۸ سانتی‌متر، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

نگاره: Scott Trageser

 

مارمولک خاردار گادو

نام: مارمولک خاردار گادو Gadow's spiny lizard
نام علمی: Sceloporus gadoviae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی جنگل‌های گرمسیری ایالت‌های مورلوس، میچوآکان، پوئبلا، اوآخاکا، مخیکو و گوئررو کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ تا ۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Scott Trageser

 

مارمولک درمنه

نام: مارمولک درمنه Sagebrush lizard
نام علمی: Sceloporus graciosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها، جنگل‌های درختان مخروطی و درخت‌زارهای کاج و اُرس ایالت‌های کالیفرنیا، اورگن، واشینگتن، آیداهو، نوادا، یوتا، وایومینگ، جنوب مونتانا، غرب کلرادو، شمال آریزونا، نیومکزیکو و غرب تگزاس در غرب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۷ تا ۸/۹ سانتی‌متر، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

نگاره: Rye Jones
(آشنایی بیشتر با مارمولک درمنه)

 

مارمولک مسکیت

نام: مارمولک مسکیت Mesquite lizard
نام علمی: Sceloporus grammicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی کشور مکزیک و ایالت تگزاس کشور آمریکا در جنوب آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۷/۵ سانتی‌متر، دُم بیش از یک دوم درازای بدن

نگاره: Matthieu Berroneau

 

مارمولک جزیره‌ی سِرالوو

نام: مارمولک جزیره‌ی سِرالوو Cerralvo Island sator
نام علمی: Sceloporus grandaevus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها و تخته‌سنگ‌های جزیره‌ی سِرالوو وابسته به کشور مکزیک در خلیج کالیفرنیا در غرب آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر، دُم بیش از دو سوم درازای بدن

نگاره: Alan Harper

 

مارمولک خاردار هونساکِر

نام: مارمولک خاردار هونساکِر Hunsaker's spiny lizard
نام علمی: Sceloporus hunsakeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب ایالت باخا کالیفرنیا سور کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Marioleal85

 

مارمولک خاردار بومادران

نام: مارمولک خاردار بومادران Yarrow's spiny lizard
نام علمی: Sceloporus jarrovii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و منطقه‌های سنگی جنوب ایالت‌های آریزونا و نیومکزیکو کشور آمریکا و ایالت‌های چی‌واوا، دورانگو، سونورا، شمال تامائولیپاس و غرب ساکاتکاس کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰/۵ سانتی‌متر، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

نگاره: Ronald Thill

 

مارمولک خاردار سانتا کاتالینا

نام: مارمولک خاردار سانتا کاتالینا Santa Catalina spiny lizard
نام علمی: Sceloporus lineatulus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ی سانتا کاتالینا وابسته به کشور مکزیک در خلیج کالیفرنیا در غرب آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۵ سانتی‌متر، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

نگاره: Mike Pingleton

 

مارمولک خاردار مک‌دوگال

نام: مارمولک خاردار مک‌دوگال MacDougall's spiny lizard
نام علمی: Sceloporus macdougalli
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت اوآخاکا در جنوب غربی کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Giuseppe Morlando

 

مارمولک خاردار بیابانی

نام: مارمولک خاردار بیابانی Desert spiny lizard
نام علمی: Sceloporus magister
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌ها، دشت‌های نیمه‌خشک، دامنه‌های کوهستانی و درخت‌زارهای کرانه‌ای ایالت‌های آریزونا، کالیفرنیا، نیومکزیکو، نوادا، یوتا و تگزاس کشور آمریکا و ایالت‌های سونورا، باخا کالیفرنیا، چی‌واوا، کواویلا و دورانگو مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۴ سانتی‌متر، دُم کمی بلندتر از این اندازه

نگاره: Sue Milks
(آشنایی بیشتر با مارمولک خاردار بیابانی)

 

مارمولک خاردار سبز

نام: مارمولک خاردار سبز Green spiny lizard
نام علمی: Sceloporus malachiticus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، کشت‌زارها، باغ‌ها و پارک‌های کشورهای بلیز، گواتمالا، هندوراس، السالوادور، نیکاراگوئه، کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی و همچنین منطقه‌ی یوکاتان مکزیک در جنوب آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۹/۱ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Steve Whiteley

 

مارمولک شکم‌رُز شمالی

نام: مارمولک شکم‌رُز شمالی Northern rosebelly lizard
نام علمی: Sceloporus marmoratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت تگزاس در جنوب کشور آمریکا و شمال شرقی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Jgrantz

 

مارمولک کانیِن

نام: مارمولک کانیِن Canyon lizard
نام علمی: Sceloporus merriami
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت تگزاس در جنوب کشور آمریکا و ایالت‌های کواویلا، چی‌واوا و دورانگو در شمال مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۸ سانتی‌متر، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

نگاره: Blake

 

مارمولک کوچک

نام: مارمولک کوچک Minor lizard
نام علمی: Sceloporus minor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت‌های گواناهواتو، سن لوئیس پوتوسی، کواویلا، شمال کرتارو، غرب ساکاتکاس و غرب نوئوو لئون کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Sergio Naret

 

مارمولک فنس غربی

نام: مارمولک فنس غربی Western fence lizard
نام علمی: Sceloporus occidentalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، چمن‌زارها، درمنه‌ها و کشت‌زارهای ایالت‌های واشینگتن، غرب یوتا، اورگن، نوادا و کالیفرنیا در غرب کشور آمریکا و ایالت باخا کالیفرنیا در شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۷ تا ۸/۹ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Philip Bouchard

 

مارمولک خاردار تگزاس

نام: مارمولک خاردار تگزاس Texas spiny lizard
نام علمی: Sceloporus olivaceus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای ایالت‌های تگزاس، آریزونا و اکلاهامای کشور آمریکا و کواویلا، نوئوو لئون، تامائولیپاس و سن لوئیس پوتوسی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۹ تا ۲۸ سانتی‌متر، دُم بیش از یک دوم درازای بدن

نگاره: Kenny Wray

 

مارمولک خاردار گرانیتی

نام: مارمولک خاردار گرانیتی Granite spiny lizard
نام علمی: Sceloporus orcutti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی جنوب ایالت کالیفرنیا در جنوب غربی کشور آمریکا و ایالت باخا کالیفرنیا در شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۶ تا ۱۰/۸ سانتی‌متر، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

نگاره: NicholasHess

 

مارمولک خاردار شکاف

نام: مارمولک خاردار شکاف Crevice spiny lizard
نام علمی: Sceloporus poinsettii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت تگزاس و جنوب ایالت نیومکزیکو در جنوب کشور آمریکا و ایالت‌های چی‌واوا، دورانگو، کواویلا و ساکاتکاس در شمال مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۱/۸ سانتی‌متر، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

نگاره: Ryan Collister

 

گونه‌های خانواده‌ی شاخی‌مارمولکان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده