جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی آفتاب‌پرستان (بخش پنجم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی آفتاب‌پرستان (بخش پنجم)

خانواده‌ی آفتاب‌پرستان Chamaeleonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش پنجم خانواده‌ی آفتاب‌پرستان می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۳۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Chamaeleoninae
دنباله‌ی سرده‌ی Rhampholeon

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اِنچیسی

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اِنچیسی Nchisi pygmy chameleon
نام علمی: Rhampholeon nchisiensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور مالاوی و جنوب تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alan Wells

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی غربی

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی غربی Western pygmy chameleon
نام علمی: Rhampholeon spectrum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای کامرون، گینه‌ی استوایی، گابن، آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو، و نیجریه در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Bernard DUPONT

 

آفتاب‌پرست بینی‌روزِتی

نام: آفتاب‌پرست بینی‌روزِتی Rosette-nosed chameleon
نام علمی: Rhampholeon spinosus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه‌های اوسامبارای شرقی و غربی در شمال شرقی کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ تا ۵/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Cer Nart

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اوسامبارا شرقی

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اوسامبارا شرقی East Usambara pygmy chameleon
نام علمی: Rhampholeon temporalis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه‌های اوسامبارا در شمال شرقی کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶ تا ۸ سانتی‌متر

نگاره: David Beadle

 

سرده‌ی Trioceros

 

آفتاب‌پرست بیابانی روپل

نام: آفتاب‌پرست بیابانی روپل Ruppell's desert chameleon
نام علمی: Trioceros affinis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها و درختچه‌زارهای کشور اتیوپی در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷/۹ سانتی‌متر

نگاره: Tomas Mazuch

 

آفتاب‌پرست دوشاخ بِیل

نام: آفتاب‌پرست دوشاخ بِیل Bale two-horned chameleon
نام علمی: Trioceros balebicornutus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دامنه‌های جنوبی کوه‌های بِیل در مرکز کشور اتیوپی در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر

نگاره: Charles Sharp

 

آفتاب‌پرست تاج‌دار

نام: آفتاب‌پرست تاج‌دار Crested chameleon
نام علمی: Trioceros cristatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای گینه‌ی استوایی، کامرون، آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری کنگو، گابن، نیجریه، غنا و توگو در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر برای نرها  و ۲۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Phelsumaniac

 

آفتاب‌پرست سه‌شاخ اوسامبارا

نام: آفتاب‌پرست سه‌شاخ اوسامبارا Usambara three-horned chameleon
نام علمی: Trioceros deremensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کوه‌های اوسامبارای شرقی، اولوگورو، اِنگو، اِنگورو و اودزونگوا در کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم، بدن به درازای ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: Ferdy Timmerman

 

آفتاب‌پرست پهلونواری کوهی

نام: آفتاب‌پرست پهلونواری کوهی Montane side-striped chameleon
نام علمی: Trioceros ellioti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و باغ‌های کشورهای بوروندی، کنیا، سودان جنوبی، رواندا، تانزانیا، اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو در شرق و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۷ سانتی‌متر برای نرها  و ۲۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matthieu Berroneau

 

آفتاب‌پرست کوهی بیوکو

نام: آفتاب‌پرست کوهی بیوکو Bioko montane chameleon
نام علمی: Trioceros feae
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی بیوکو وابسته به کشور گینه‌ی استوایی در خلیج گینه و غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: NathanaelStanek

 

آفتاب‌پرست سه‌شاخ پوروتو

نام: آفتاب‌پرست سه‌شاخ پوروتو Poroto three-horned chameleon
نام علمی: Trioceros fuelleborni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی جنوب کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۲ سانتی‌متر

نگاره: Sebs59

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی کوه هانانگ

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی کوه هانانگ Mount Hanang dwarf chameleon
نام علمی: Trioceros hanangensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه هانانگ در مرکز کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: Mario Jungmann

 

آفتاب‌پرست فان هونِل

نام: آفتاب‌پرست فان هونِل von Hohnel's chameleon
نام علمی: Trioceros hoehnelii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های کوهستانی، لبه‌ی جنگل‌ها، درختچه‌زارها و باغ‌های کشورهای کنیا و اوگاندا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر برای نرها  و ۲۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matthieu Berroneau

 

آفتاب‌پرست بی‌شاخ اوکینگا

نام: آفتاب‌پرست بی‌شاخ اوکینگا Ukinga hornless chameleon
نام علمی: Trioceros incornutus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کوهستانی کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Eisentrauti

 

آفتاب‌پرست جکسون

نام: آفتاب‌پرست جکسون Jackson's chameleon
نام علمی: Trioceros jacksonii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درخت‌زارهای جنوب مرکزی کشور کنیا و شمال تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۹۰ تا ۱۵۰ گرم، بدن به درازای ۲۲ تا ۳۳ سانتی‌متر

نگاره: Mark Sturtevant
(آشنایی بیشتر با آفتاب‌پرست جکسون)

 

آفتاب‌پرست سه‌شاخ جانستون

نام: آفتاب‌پرست سه‌شاخ جانستون Johnston's three-horned chameleon
نام علمی: Trioceros johnstoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، بوروندی، رواندا و اوگاندا در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Veronika Patrovská-Vernerová

 

آفتاب‌پرست پهلوخاردار

نام: آفتاب‌پرست پهلوخاردار Spiny-flanked chameleon
نام علمی: Trioceros laterispinis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه‌های اودزونگوا در شرق کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Phelsumaniac

 

آفتاب‌پرست مِلِر

نام: آفتاب‌پرست مِلِر Meller's chameleon
نام علمی: Trioceros melleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری و نیمه‌گرمسیری کشورهای تانزانیا، مالاوی و شمال موزامبیک در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶۱ سانتی‌متر

نگاره: Tomás Del Coro

 

آفتاب‌پرست پره‌بادبانی کامرون

نام: آفتاب‌پرست پره‌بادبانی کامرون Cameroon sailfin chameleon
نام علمی: Trioceros montium
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها  و باغ‌های پیرامون کوه کامرون در جنوب غربی کشور کامرون در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر برای نرها  و ۲۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mark Piazzi

 

آفتاب‌پرست کوه کولال

نام: آفتاب‌پرست کوه کولال Mount Kulal chameleon
نام علمی: Trioceros narraioca
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پیرامون کوه کولال در شمال کشور کنیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۷ سانتی‌متر

نگاره: Sindic

 

آفتاب‌پرست سه‌شاخ اووِن

نام: آفتاب‌پرست سه‌شاخ اووِن Owen's three-horned chameleon
نام علمی: Trioceros oweni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای گینه‌ی استوایی، آنگولا، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، گابن، نیجریه و آفریقای مرکزی در غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۷۵ گرم، بدن به درازای ۲۵ تا ۲۸ سانتی‌متر

نگاره: Bruno Conjeaud

 

آفتاب‌پرست پِرِت

نام: آفتاب‌پرست پِرِت Perret's chameleon
نام علمی: Trioceros perreti
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پیرامون کوه ماننگوبا در جنوب غربی کشور کامرون در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Emmanuel Van Heygen

 

آفتاب‌پرست چهارشاخ

نام: آفتاب‌پرست چهارشاخ Four-horned chameleon
نام علمی: Trioceros quadricornis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی غرب کشور کامرون و جنوب شرقی نیجریه در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۵ تا ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Emmanuel Van Heygen

 

آفتاب‌پرست درشت

نام: آفتاب‌پرست درشت Coarse chameleon
نام علمی: Trioceros rudis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها، بوته‌زارها، نیزارها و چمن‌زارهای کشورهای رواندا، بوروندی، غرب اوگاندا و شرق جمهوری دموکراتیک کنگو در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Chien Lee

 

آفتاب‌پرست طاووس مرکزی

نام: آفتاب‌پرست طاووس مرکزی Central Peacock Chameleon
نام علمی: Trioceros serratus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور کامرون در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر برای نرها  و ۱۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Emmanuel Van Heygen

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی کوهی تانزانیایی

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی کوهی تانزانیایی Tanzanian montane dwarf chameleon
نام علمی: Trioceros sternfeldi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پیرامون کوه مِرو در شمال شرقی کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Phelsumaniac

 

آفتاب‌پرست سه‌شاخ وِمِر

نام: آفتاب‌پرست سه‌شاخ وِمِر Wemer's three-horned chameleon
نام علمی: Trioceros werneri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه‌های اوفیپا، اولوگورو و اودزونگوا در شرق کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

گونه‌های خانواده‌ی آفتاب‌پرستان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده