جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی آفتاب‌پرستان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی آفتاب‌پرستان (بخش دوم)

خانواده‌ی آفتاب‌پرستان Chamaeleonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی آفتاب‌پرستان می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۱۳۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Chamaeleoninae
دنباله‌ی سرده‌ی آفتاب‌پرست‌های کندرو Bradypodion

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی رابِرتسِن

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی رابِرتسِن Robertson dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion gutturale
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت کِیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی سرسیاه

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی سرسیاه Black-headed dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion melanocephalum
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای، بوته‌زارها، درخت‌زارها، توده‌های درختی و باغ‌های شهری استان کوازولو-ناتال کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Chad Keates
(آشنایی بیشتر با آفتاب‌پرست کوتوله‌ی سرسیاه)

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی زولولند

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی زولولند Zululand dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion nemorale
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان کوازولو-ناتال کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Tyrone James Ping

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اِنگومه

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اِنگومه Ngome dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion ngomeense
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان کوازولو-ناتال کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Tyrone James Ping

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ناماکا

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ناماکا Namaqua dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion occidentale
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای کرانه‌های غربی کشور آفریقای جنوبی و جنوب غربی نامیبیا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی کِیپ

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی کِیپ Cape dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion pumilum
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای پیرامون شهر کیپ‌تاون در ایالت کِیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی سِتارو

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی سِتارو Setaro's dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion setaroi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های تپه‌شنی کرانه‌های شمال استان کوازولو-ناتال کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Tyrone James Ping

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اِسمیت

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اِسمیت Smith's dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion taeniabronchum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت کِیپ شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Courtney Hundermark

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ناتال میدلندز

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ناتال میدلندز Natal Midlands dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion thamnobates
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری و نیمه‌گرمسیری استان کوازولو-ناتال کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۷/۶ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Tyrone James Ping

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ترانسفال

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ترانسفال Transvaal dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion transvaalense
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان‌های امپومالانگا و لیمپوپو در کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: -

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی جنوبی

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی جنوبی Southern dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion ventrale
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت کِیپ شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Tyrone James Ping

 

سرده‌ی Calumma

 

آفتاب‌پرست کوه آمبر

نام: آفتاب‌پرست کوه آمبر Amber Mountain chameleon
نام علمی: Calumma amber
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۱/۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Charles J. Sharp

 

آفتاب‌پرست شاخ‌کره‌ای کوه آمبر

نام: آفتاب‌پرست شاخ‌کره‌ای کوه آمبر Mount Amber Globe-horned Chameleon
نام علمی: Calumma ambreense
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴ تا ۵/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Marius Burger

 

آفتاب‌پرست بِتگِر

نام: آفتاب‌پرست بِتگِر Boettger's Chameleon
نام علمی: Calumma boettgeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Marius Burger

 

آفتاب‌پرست شاخ‌کوتاه

نام: آفتاب‌پرست شاخ‌کوتاه Short-horned chameleon
نام علمی: Calumma brevicorne
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۹ تا ۱۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Christian Sanchez

 

آفتاب‌پرست پاآبی

نام: آفتاب‌پرست پاآبی Blue-legged chameleon
نام علمی: Calumma crypticum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۱/۶ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Frank Vassen

 

آفتاب‌پرست تیغه‌ای

نام: آفتاب‌پرست تیغه‌ای Blade chameleon
نام علمی: Calumma gallus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری و نیمه‌گرمسیری شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Tropicalherping

 

آفتاب‌پرست پرینِت

نام: آفتاب‌پرست پرینِت Perinet chameleon
نام علمی: Calumma gastrotaenia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک شرق و مرکز کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Mok Youn Fai

 

آفتاب‌پرست گلاو

نام: آفتاب‌پرست گلاو Glaw's Chameleon
نام علمی: Calumma glawi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Charles Sharp

 

آفتاب‌پرست کلاه‌تخت

نام: آفتاب‌پرست کلاه‌تخت Flat-casqued chameleon
نام علمی: Calumma globifer
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Madcham.de

 

آفتاب‌پرست گوش‌سبز مالته

نام: آفتاب‌پرست گوش‌سبز مالته Malthe's green-eared chameleon
نام علمی: Calumma malthe
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری و نیمه‌گرمسیری شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Madcham.de

 

آفتاب‌پرست ماروجِجی

نام: آفتاب‌پرست ماروجِجی Marojejy Chameleon
نام علمی: Calumma marojezense
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Nicolas Roeschli

 

آفتاب‌پرست شاخ‌بینی

نام: آفتاب‌پرست شاخ‌بینی Nose-horned chameleon
نام علمی: Calumma nasutum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Mok Youn Fai

 

آفتاب‌پرست اوشونسی

نام: آفتاب‌پرست اوشونسی O'Shaughnessy's chameleon
نام علمی: Calumma oshaughnessyi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۶/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: Justin Nicolau

 

آفتاب‌پرست پارسونز

نام: آفتاب‌پرست پارسونز Parson's chameleon
نام علمی: Calumma parsonii
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۷۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۷ تا ۶۸ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Christian Sanchez
(آشنایی بیشتر با آفتاب‌پرست پارسونز)

 

آفتاب‌پرست پِلتیِر

نام: آفتاب‌پرست پِلتیِر Peltier's chameleon
نام علمی: Calumma peltierorum
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Ken Behrens

 

آفتاب‌پرست بینی‌نرم دورنگ

نام: آفتاب‌پرست بینی‌نرم دورنگ Two-toned soft-nosed chameleon
نام علمی: Calumma roaloko
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۸ سانتی‌متر

نگاره: Madcham.de

 

آفتاب‌پرست تارزان

نام: آفتاب‌پرست تارزان Tarzan chameleon
نام علمی: Calumma tarzan
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۱ تا ۷/۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵/۸ تا ۷/۸ سانتی‌متر

نگاره: Frank Glaw

 

گونه‌های خانواده‌ی آفتاب‌پرستان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده