جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی آفتاب‌پرستان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی آفتاب‌پرستان (بخش دوم)

خانواده‌ی آفتاب‌پرستان Chamaeleonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی آفتاب‌پرستان می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۱۳۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Chamaeleoninae
دنباله‌ی سرده‌ی آفتاب‌پرست‌های کندرو Bradypodion

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی رابِرتسِن

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی رابِرتسِن Robertson dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion gutturale
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت کِیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی سرسیاه

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی سرسیاه Black-headed dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion melanocephalum
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای، بوته‌زارها، درخت‌زارها، توده‌های درختی و باغ‌های شهری استان کوازولو-ناتال کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن (آشنایی بیشتر با آفتاب‌پرست کوتوله‌ی سرسیاه)

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی زولولند

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی زولولند Zululand dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion nemorale
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان کوازولو-ناتال کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اِنگومه

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اِنگومه Ngome dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion ngomeense
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان کوازولو-ناتال کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ناماکا

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ناماکا Namaqua dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion occidentale
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای کرانه‌های غربی کشور آفریقای جنوبی و جنوب غربی نامیبیا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی کِیپ

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی کِیپ Cape dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion pumilum
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای پیرامون شهر کیپ‌تاون در ایالت کِیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی سِتارو

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی سِتارو Setaro's dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion setaroi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های تپه‌شنی کرانه‌های شمال استان کوازولو-ناتال کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اِسمیت

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اِسمیت Smith's dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion taeniabronchum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت کِیپ شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ناتال میدلندز

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ناتال میدلندز Natal Midlands dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion thamnobates
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری و نیمه‌گرمسیری استان کوازولو-ناتال کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۷/۶ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ترانسفال

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ترانسفال Transvaal dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion transvaalense
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان‌های امپومالانگا و لیمپوپو در کشور آفریقای جنوبی و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی جنوبی

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی جنوبی Southern dwarf chameleon
نام علمی: Bradypodion ventrale
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت کِیپ شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

 

سرده‌ی Calumma

 

آفتاب‌پرست کوه آمبر

نام: آفتاب‌پرست کوه آمبر Amber Mountain chameleon
نام علمی: Calumma amber
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۱/۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

آفتاب‌پرست شاخ‌کره‌ای کوه آمبر

نام: آفتاب‌پرست شاخ‌کره‌ای کوه آمبر Mount Amber Globe-horned Chameleon
نام علمی: Calumma ambreense
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴ تا ۵/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

آفتاب‌پرست بِتگِر

نام: آفتاب‌پرست بِتگِر Boettger's Chameleon
نام علمی: Calumma boettgeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

آفتاب‌پرست شاخ‌کوتاه

نام: آفتاب‌پرست شاخ‌کوتاه Short-horned chameleon
نام علمی: Calumma brevicorne
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۹ تا ۱۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن (آشنایی بیشتر با آفتاب‌پرست شاخ‌کوتاه)

 

آفتاب‌پرست پاآبی

نام: آفتاب‌پرست پاآبی Blue-legged chameleon
نام علمی: Calumma crypticum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۱/۶ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

آفتاب‌پرست تیغه‌ای

نام: آفتاب‌پرست تیغه‌ای Blade chameleon
نام علمی: Calumma gallus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری و نیمه‌گرمسیری شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

 

آفتاب‌پرست پرینِت

نام: آفتاب‌پرست پرینِت Perinet chameleon
نام علمی: Calumma gastrotaenia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک شرق و مرکز کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن 

 

آفتاب‌پرست گلاو

نام: آفتاب‌پرست گلاو Glaw's Chameleon
نام علمی: Calumma glawi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

 

آفتاب‌پرست کلاه‌تخت

نام: آفتاب‌پرست کلاه‌تخت Flat-casqued chameleon
نام علمی: Calumma globifer
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم درازای بدن 

 

آفتاب‌پرست گوش‌سبز مالته

نام: آفتاب‌پرست گوش‌سبز مالته Malthe's green-eared chameleon
نام علمی: Calumma malthe
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری و نیمه‌گرمسیری شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن 

 

آفتاب‌پرست ماروجِجی

نام: آفتاب‌پرست ماروجِجی Marojejy Chameleon
نام علمی: Calumma marojezense
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن 

 

آفتاب‌پرست شاخ‌بینی

نام: آفتاب‌پرست شاخ‌بینی Nose-horned chameleon
نام علمی: Calumma nasutum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

آفتاب‌پرست اوشونسی

نام: آفتاب‌پرست اوشونسی O'Shaughnessy's chameleon
نام علمی: Calumma oshaughnessyi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۶/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۲/۹ سانتی‌متر

 

آفتاب‌پرست پارسونز

نام: آفتاب‌پرست پارسونز Parson's chameleon
نام علمی: Calumma parsonii
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۷۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۷ تا ۶۸ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن (آشنایی بیشتر با آفتاب‌پرست پارسونز)

 

آفتاب‌پرست پِلتیِر

نام: آفتاب‌پرست پِلتیِر Peltier's chameleon
نام علمی: Calumma peltierorum
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

 

آفتاب‌پرست بینی‌نرم دورنگ

نام: آفتاب‌پرست بینی‌نرم دورنگ Two-toned soft-nosed chameleon
نام علمی: Calumma roaloko
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۸ سانتی‌متر

 

آفتاب‌پرست تارزان

نام: آفتاب‌پرست تارزان Tarzan chameleon
نام علمی: Calumma tarzan
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۱ تا ۷/۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵/۸ تا ۷/۸ سانتی‌متر

 

گونه‌های خانواده‌ی آفتاب‌پرستان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده