جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش ششم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش ششم)

خانواده‌ی گکویان Gekkonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش ششم خانواده‌ی گکویان می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۹۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی گکوئیان Gekkoninae
دنباله‌ی سرده‌ی گکوهای انگشت‌خمیده Cyrtodactylus

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی لادِر

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی لادِر Lawder's bent-toed gecko
نام علمی: Cyrtodactylus lawderanus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌ی کومائون در غرب رشته‌کوه هیمالیا در شمال کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Avrajjal Ghosh

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی توک کایی بونسونگ

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی توک کایی بونسونگ Tuk-kai Boonsong bent-toed gecko
نام علمی: Cyrtodactylus lekaguli
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: غارهای خشک و جنگلی استان‌های پهانگ نگا، سورات تانی و ترانگ در جنوب کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰/۴ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Thainationalparks

 

گکوی دُم‌حلقه‌ای مک‌دونالد

نام: گکوی دُم‌حلقه‌ای مک‌دونالد McDonald's ring-tailed gecko
نام علمی: Cyrtodactylus mcdonaldi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، منطقه‌های سنگی، گرم‌دشت‌ها و تالاب‌های آب شیرین ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Nick Gale

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی اولدهام

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی اولدهام Oldham's bow-fingered gecko
نام علمی: Cyrtodactylus oldhami
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب کشورهای میانمار و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Rushenb

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی تای

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی تای Thai bow-fingered gecko
نام علمی: Cyrtodactylus peguensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای تایلند، میانمار و غرب مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: 

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی پتچابوری

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی پتچابوری Phetchaburi bent-toed gecko
نام علمی: Cyrtodactylus phetchaburiensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان پتچابوری کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Rushen

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی فیلیپین

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی فیلیپین Philippine bent-toed gecko
نام علمی: Cyrtodactylus philippinicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Arman Pili

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی اینگِر

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی اینگِر Inger's bow-fingered gecko
نام علمی: Cyrtodactylus pubisulcus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۴ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Matt Clancy

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی مالایی

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی مالایی Malayan forest gecko
نام علمی: Cyrtodactylus pulchellus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای میانمار، سنگاپور، تایلند، جزیره‌مانند مالزی و شمال شرقی هند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۱ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Matt Summerville

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی آندامان

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی آندامان Andaman bent-toed gecko
نام علمی: Cyrtodactylus rubidus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گروه‌جزیره‌ی آندامان وابسته به کشور هند و گروه‌جزیره‌ی کوکو وابسته به کشور میانمار در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۸ تا ۵/۶ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Harikrishnan S

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی سادلر

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی سادلر Sadleir's bow-fingered gecko
نام علمی: Cyrtodactylus sadleiri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی کریسمس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Scott Macor

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی سام روی یوت

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی سام روی یوت Sam Roi Yot bent-toed gecko
نام علمی: Cyrtodactylus samroiyot
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و منطقه‌های سنگی استان پراچواپ خیری خان کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Rushen

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی دومبارا

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی دومبارا Dumbara bent-toed gecko
نام علمی: Cyrtodactylus soba
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه نکلس در کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Kenneth Chin

 

گکوی زمینی اِرود

نام: گکوی زمینی اِرود Erode ground gecko
نام علمی: Cyrtodactylus speciosus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات شرقی در شمال غربی ایالت تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۷ تا ۵/۴ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه

نگاره: Mvshreeram

 

گکوی بَنگَلور

نام: گکوی بَنگَلور Bangalore geckoella
نام علمی: Cyrtodactylus srilekhae
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات شرقی در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه

نگاره: Ansil B. R.

 

گکوی جیری

نام: گکوی جیری Giri's geckoella
نام علمی: Cyrtodactylus varadgirii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت‌های مَهاراشترا، مادیا پرادش و گُجَرات در غرب و مرکز کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه

نگاره: -

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی خال‌دار

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی خال‌دار Spotted bow-fingered gecko
نام علمی: Cyrtodactylus yakhuna
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های خشک شمال کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Jono Dashper

 

سرده‌ی گکوهای خمیده‌پاچه Cyrtopodion

 

گکوی ایرانی نیکولسکی (گکوی عنکبوتی مَکران)

نام: گکوی ایرانی نیکولسکی (گکوی عنکبوتی مَکران) Nikolsky's Iranian gecko
نام علمی: Cyrtopodion agamuroides
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های جنوب کشور ایران، جنوب افغانستان و جنوب غربی پاکستان در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Hossein Nabizadeh

 

گکوی عنکبوتی فارسیان

نام: گکوی عنکبوتی فارسیان Farsian spider gecko
نام علمی: Cyrtopodion gastrophole
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی جنوب استان فارس در جنوب کشور ایران در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Hossein Nabizadeh

 

گکوی انگشت‌گوشه‌دار کیابی

نام: گکوی انگشت‌گوشه‌دار کیابی Kiabii's angular-toed gecko
نام علمی: Cyrtopodion kiabii
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی استان بوشهر در جنوب کشور ایران در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۷ سانتی‌متر، دُم بلندتر از این اندازه

نگاره: Parham Beyhaghi

 

گکوی انگشت‌باریک کرمان

نام: گکوی انگشت‌باریک کرمان Kirman thin-toed gecko
نام علمی: Cyrtopodion kirmanense
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی استان کرمان در جنوب شرقی کشور ایران در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Hossein Nabizadeh

 

گکوی دُم‌زبر

نام: گکوی دُم‌زبر Rough-tailed gecko
نام علمی: Cyrtopodion scabrum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی کشورهای افغانستان، پاکستان، شمال هند، ایران، عراق، اردن، عربستان، عمان، امارات، کویت، قطر، ترکیه، مصر (جزیره‌مانند سینا)، اتیوپی، اریتره و سودان در جنوب و غرب قاره‌ی آسیا و شمال شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۹ سانتی‌متر

نگاره: Scott Wahlberg

 

سرده‌ی گکوهای انگشت‌برگی Dixonius

 

گکوی انگشت‌برگی سام روی یوت

نام: گکوی انگشت‌برگی سام روی یوت Sam Roi Yot leaf-toed gecko
نام علمی: Dixonius kaweesaki
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان پراچواپ خیری خان کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۱ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Rushen

 

گکوی انگشت‌برگی سیامی (تایلندی)

نام: گکوی انگشت‌برگی سیامی (تایلندی) Siamese leaf-toed gecko
نام علمی: Dixonius siamensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای تایلند، میانمار، ویتنام و لائوس در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Ray Hamilton

 

گکوی انگشت‌برگی برگی ویتنامی

نام: گکوی انگشت‌برگی برگی ویتنامی Vietnamese leaf-toed gecko
نام علمی: Dixonius vietnamensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب کشور ویتنام و کامبوج در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۲ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Patrick Randall

 

سرده‌ی Dravidogecko

 

گکوی آنامالی

نام: گکوی آنامالی Anamalay gecko
نام علمی: Dravidogecko anamallensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: -

 

سرده‌ی گکوهای انگشت‌پرده‌دار Gehyra

 

گکوی چهارپنجه‌ی دُم‌باریک

نام: گکوی چهارپنجه‌ی دُم‌باریک Narrow-tailed four-clawed gecko
نام علمی: Gehyra angusticaudata
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Alexandre Roux

 

گکوی زمینی آرنهم شرقی

نام: گکوی زمینی آرنهم شرقی East Arnhem land gehyra
نام علمی: Gehyra arnhemica
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Scott Macor

 

گکوی خانگی استرالیایی

نام: گکوی خانگی استرالیایی Australian house gecko
نام علمی: Gehyra australis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، باغ‌ها و خانه‌های شمال و شرق کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Justin Wright

 

گکوی بورولولا

نام: گکوی بورولولا Borroloola dtella
نام علمی: Gehyra borroloola
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Scott Macor

 

گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم) - (بخش دهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده