جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش پنجم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش پنجم)

خانواده‌ی گکویان Gekkonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش پنجم خانواده‌ی گکویان می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۹۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی گکوئیان Gekkoninae
سرده‌ی Agamura

 

گکوی عنکبوتی ایرانی

نام: گکوی عنکبوتی ایرانی Persian spider gecko
نام علمی: Agamura persica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نیمه‌بیابانی کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۵ تا ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۷/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲/۷ تا ۵/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۵/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Avaart

 

سرده‌ی گکوهای زگیل‌دار Bunopus

 

گکوی زمینی بلانفورد

نام: گکوی زمینی بلانفورد Blanford's ground gecko
نام علمی: Bunopus blanfordii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های کشور اردن در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Cataloging Nature

 

گکوی سنگی بلوچ

نام: گکوی سنگی بلوچ Baluch rock gecko
نام علمی: Bunopus tuberculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نیمه‌بیابانی کشورهای سوریه، ایران، عراق، کویت، عربستان، امارات، قطر، عمان، اردن، افغانستان، شرق پاکستان و جنوب ترکمنستان در منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸/۲ سانتی‌متر

نگاره: Roberto Sindaco

 

سرده‌ی گکوهای انگشت‌باریک Mediodactylus

 

گکوی انگشت‌باریک لبنانی

نام: گکوی انگشت‌باریک لبنانی Lebanese thin-toed gecko
نام علمی: Mediodactylus amictopholis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و کوهستانی کشورهای لبنان و سوریه در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Herpeton

 

گکوی انگشت‌باریک مدیترانه‌ای

نام: گکوی انگشت‌باریک مدیترانه‌ای Mediterranean thin-toed gecko
نام علمی: Mediodactylus danilewskii
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مدیترانه‌ای، منطقه‌های سنگی و شهرهای کشورهای بلغارستان، اوکراین، ترکیه و یونان در شرق قاره‌ی اروپا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ تا ۵/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Konstantinos Kalaentzis

 

گکوی انگشت‌باریک کوچک آسیا

نام: گکوی انگشت‌باریک کوچک آسیا Asia Minor thin-toed gecko
نام علمی: Mediodactylus heterocercus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نیمه‌بیابانی کشورهای ایران، سوریه، جنوب شرقی ترکیه و جنوب عراق در منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: -

نگاره: Musa Geçit

 

گکوی ناو پولک ایلامی

نام: گکوی ناو پولک ایلامی Ilamian keel-scaled gecko
نام علمی: Mediodactylus ilamensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دامنه‌های رشته‌کوه زاگرس در استان ایلام در جنوب غربی کشور ایران در منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: -

نگاره: Gabri Mtnez

 

گکوی کوچی

نام: گکوی کوچی Kotschy's gecko
نام علمی: Mediodactylus kotschyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی خشک، درختچه‌زارها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و شهرهای کشورهای بلغارستان، صربستان، مقدونیه‌ی شمالی، آلبانی، یونان، قبرس، ترکیه، سوریه، لبنان، اردن و جزیره‌مانند کریمه در جنوب شرقی قاره‌ی اروپا و منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۳ سانتی‌متر

نگاره: Naturgucker.de

 

گکوی انگشت‌باریک مدیترانه‌ای شرقی

نام: گکوی انگشت‌باریک مدیترانه‌ای شرقی Eastern Mediterranean Thin-toed Gecko
نام علمی: Mediodactylus orientalis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی کشور لبنان، شمال غربی اردن، غرب سوریه و جنوب غربی ترکیه در منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: -

نگاره: Rafi Amar

 

گکوی انگشت‌باریک خاکستری

نام: گکوی انگشت‌باریک خاکستری Grey thin-toed gecko
نام علمی: Mediodactylus russowii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌ها و درختچه‌زارهای کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، جنوب قزاقستان، شمال غربی چین، شمال شرقی ایران و بخش‌های کوچکی از جنوب روسیه در آسیای میانه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: -

 

سرده‌ی Crossobamon

 

گکوی انگشت‌شانه‌ای

نام: گکوی انگشت‌شانه‌ای Comb-toed gecko
نام علمی: Crossobamon eversmanni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های کشورهای پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، شمال غربی افغانستان، شمال ایران، جنوب قزاقستان و جنوب تاجیکستان در آسیای میانه
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: Solovyeva Evgeniya

 

گکوی سِند

نام: گکوی سِند Sind gecko
نام علمی: Crossobamon orientalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کشورهای پاکستان و هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر

نگاره: -

 

سرده‌ی گکوهای انگشت‌خمیده Cyrtodactylus

 

گکوی هندی بولانژه

نام: گکوی هندی بولانژه Boulenger's Indian gecko
نام علمی: Cyrtodactylus albofasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در غرب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Aaron Bloch

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی بالو

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی بالو Balu bow-fingered gecko
نام علمی: Cyrtodactylus baluensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Scott Macor

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی کمپوچیا

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی کمپوچیا Kampuchea bow-fingered gecko
نام علمی: Cyrtodactylus brevipalmatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان‌های ناکون سی تاممارات، پتچابوری و پوکت کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۹ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه

نگاره: Rushen

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی بوشار

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی بوشار Buchard's bow-fingered gecko
نام علمی: Cyrtodactylus buchardi
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان چامپاساک در جنوب کشور لائوس در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Thomas Calame

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی کتین

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی کتین Cattien bent-toed gecko
نام علمی: Cyrtodactylus cattienensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری استان‌های با ریا-وونگ تائو و دونگ نای در جنوب کشور ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۹ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Jono Dashper

 

گکوی زمینی کولِگال

نام: گکوی زمینی کولِگال Kollegal ground gecko
نام علمی: Cyrtodactylus collegalensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت کَرناتَکه در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Karthik

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی پولو کوندور

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی پولو کوندور Pulo Condore Bow-fingered Gecko
نام علمی: Cyrtodactylus condorensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی کون سون در جنوب کشور ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Scott Trageser

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی پیتر

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی پیتر Peters's bow-fingered gecko
نام علمی: Cyrtodactylus consobrinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی برونئو و جزیره‌مانند مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۲/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵/۳ سانتی‌متر

نگاره: YoyoFreelance

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی دارماندویل

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی دارماندویل Darmandville bow-fingered gecko
نام علمی: Cyrtodactylus darmandvillei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌های فلورس، کومودو، سامباوا و لومبوک کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Steven Wong

 

گکوی زمینی دَکَن

نام: گکوی زمینی دَکَن Deccan ground gecko
نام علمی: Cyrtodactylus deccanensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شمال رشته‌کوه گهات غربی در غرب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵/۶ سانتی‌متر

نگاره: Rounak Madhav Khare

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی مالزی

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی مالزی Malaysia Bow-fingered Gecko
نام علمی: Cyrtodactylus elok
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب کشور مالزی و جنوب تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Steven Wong

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی لگام‌دار

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی لگام‌دار Bridled bent-toed gecko
نام علمی: Cyrtodactylus fraenatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Sanjaya Kanishka

 

گکوی دُم‌حلقه‌ای هاسکین

نام: گکوی دُم‌حلقه‌ای هاسکین Hoskin's ring-tailed gecko
نام علمی: Cyrtodactylus hoskini
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و منطقه‌های سنگی شمال ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۱/۲ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Akash Samuel

 

گکوی جنگلی انگشت‌پوست

نام: گکوی جنگلی انگشت‌پوست Skin-toe forest gecko
نام علمی: Cyrtodactylus interdigitalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان‌های پتچابون و لوئی کشور تایلند و استان‌های وینتیان و خاموان کشور لائوس در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Angus McNab

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی میانی

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی میانی Intermediate bow-fingered gecko
نام علمی: Cyrtodactylus intermedius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای کامبوج، ویتنام و جنوب شرقی تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۹ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Jeremy Holden

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی نامنظم

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی نامنظم Irregular bow-fingered gecko
نام علمی: Cyrtodactylus irregularis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۹ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: -

 

گکوی انگشت‌خمیده‌ی کابِنا

نام: گکوی انگشت‌خمیده‌ی کابِنا Kabaena bow-fingered gecko
نام علمی: Cyrtodactylus jellesmae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی سولاوِسی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵/۲ سانتی‌متر

نگاره: Chris Kirby-Lambert

 

گکوی هندی جیپور

نام: گکوی هندی جیپور Jeypore Indian gecko
نام علمی: Cyrtodactylus jeyporensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات شرقی در شمال ایالت اودیسا و جنوب ایالت آندرا پرادش در شرق کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: GnanaeswarCh

 

گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم) - (بخش دهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده