جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش چهارم)

خانواده‌ی گکویان Gekkonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی گکویان می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۹۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Uroplatinae
سرده‌ی گکوهای روزگرد Phelsuma

 

گکوی روزگرد ابوت

نام: گکوی روزگرد ابوت Abbott's day gecko
نام علمی: Phelsuma abbotti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و باغ‌های روستایی کشور جزیره‌ای سیشل و شمال و غرب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸/۴ سانتی‌متر

نگاره: Ach_Gecko

 

گکوی روزگرد آندامان

نام: گکوی روزگرد آندامان Andaman day gecko
نام علمی: Phelsuma andamanensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و باغ‌های خانگی گروه‌جزیره‌ی آندامان وابسته به کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: Reptitom

 

گکوی روزگرد کوچک سیشل

نام: گکوی روزگرد کوچک سیشل Seychelles small day gecko
نام علمی: Phelsuma astriata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی و شهری کشور جزیره‌ای سیشل در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Jürgen Wittmann

 

گکوی روزگرد باربِر

نام: گکوی روزگرد باربِر Barbour's day gecko
نام علمی: Phelsuma barbouri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی گرم‌دشت‌های شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Vincent Porcher

 

گکوی روزگرد جزیره‌ی رئونیون

نام: گکوی روزگرد جزیره‌ی رئونیون Reunion Island day gecko
نام علمی: Phelsuma borbonica
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال جزیره‌ی رِئونیون (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۹/۱ سانتی‌متر

نگاره: Emmanuel Van Heygen

 

Phelsuma cepediana

نام: گکوی روزگرد دُم‌آبی Blue-tailed day gecko
نام علمی: Phelsuma cepediana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و باغ‌های کشور جزیره‌ای موریس در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۹/۵ تا ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: -

 

گکوی روزگرد زیتونی

نام: گکوی روزگرد زیتونی Olive day gecko
نام علمی: Phelsuma dubia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و شهرهای کشور جزیره‌ای کومور، غرب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار و جزیره‌ی زنگبار وابسته به کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸/۷ سانتی‌متر

نگاره: Naturgucker.de

 

گکوی روزگرد گلوزرد

نام: گکوی روزگرد گلوزرد Yellow-throated day gecko
نام علمی: Phelsuma flavigularis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۰/۴ سانتی‌متر

نگاره: Ach_Gecko

 

گکوی روزگرد غول‌پیکر ماداگاسکار

نام: گکوی روزگرد غول‌پیکر ماداگاسکار Madagascar giant day gecko
نام علمی: Phelsuma grandis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری شمال و شمال غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: Charles Sharp

 

گکوی روزگرد خال‌دار

نام: گکوی روزگرد خال‌دار Speckled day gecko
نام علمی: Phelsuma guttata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷/۸ سانتی‌متر

نگاره: Emmanuel Van Heygen

 

گکوی روزگرد  مورونداوا

نام: گکوی روزگرد مورونداوا Morondava Day Gecko
نام علمی: Phelsuma hielscheri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و شهرهای مرکز و غرب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸/۷ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی روزگرد آراسته‌ی جزیره‌ی رئونیون

نام: گکوی روزگرد آراسته‌ی جزیره‌ی رئونیون Reunion Island ornate day gecko
نام علمی: Phelsuma inexpectata
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها،‌ کشت‌زارها و شهرهای جنوب جزیره‌ی رِئونیون (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷/۲ سانتی‌متر

نگاره: Rsagodzila

 

گکوی روزگرد سر زرد

نام: گکوی روزگرد سر زرد Yellow-headed day gecko
نام علمی: Phelsuma klemmeri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بامبو شمال غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۷ سانتی‌متر

نگاره: Camilla Bjerke

 

گکوی روزگرد طلایی خاکی

نام: گکوی روزگرد طلایی خاکی Gold dust day gecko
نام علمی: Phelsuma laticauda
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها، باغ‌ها، روستاها و شهرهای کشور جزیره‌ای کومور و شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۳ سانتی‌متر

نگاره: Dan Dzurisin

 

گکوی روزگرد خط‌دار

نام: گکوی روزگرد خط‌دار Lined day gecko
نام علمی: Phelsuma lineata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک نیمه‌گرمسیری شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Mok Youn Fai

 

گکوی روزگرد ماداگاسکار

نام: گکوی روزگرد ماداگاسکار Madagascar Day Gecko
نام علمی: Phelsuma madagascariensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری و کشت‌زارهای شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: -

 

گکوی روزگرد آراسته‌ی موریس

نام: گکوی روزگرد آراسته‌ی موریس Mauritius ornate day gecko
نام علمی: Phelsuma ornata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری و کشت‌زارهای کشور جزیره‌ای موریس در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷/۷ سانتی‌متر

نگاره: Aaneves.com

 

گکوی روزگرد پاستور

نام: گکوی روزگرد پاستور Pasteur's day gecko
نام علمی: Phelsuma pasteuri
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و بوته‌زارهای جزیره‌ی مایوت (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶/۲ سانتی‌متر

نگاره: Delphine D.

 

گکوی روزگرد کوچک

نام: گکوی روزگرد کوچک Lesser day gecko
نام علمی: Phelsuma pusilla
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۸ سانتی‌متر 

نگاره: Emmanuel Van Heygen

 

گکوی روزگرد طاووس

نام: گکوی روزگرد طاووس Peacock day gecko
نام علمی: Phelsuma quadriocellata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و شهرهای شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Hakoar

 

گکوی روزگرد رابرت مِرتِنز

نام: گکوی روزگرد رابرت مِرتِنز Robert Mertens's day gecko
نام علمی: Phelsuma robertmertensi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و کشت‌زارهای جزیره‌ی مایوت (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Emmanuel Van Heygen

 

گکوی روزگرد زِیپ

نام: گکوی روزگرد زِیپ Seipp's day gecko
نام علمی: Phelsuma seippi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۹/۵ سانتی‌متر

نگاره: Ach_Gecko

 

گکوی روزگرد دُم‌تخت

نام: گکوی روزگرد دُم‌تخت Flat-tailed day gecko
نام علمی: Phelsuma serraticauda
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۳ تا ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Ach_Gecko

 

گکوی روزگرد اِستندینگ

نام: گکوی روزگرد اِستندینگ Standing's day gecko
نام علمی: Phelsuma standingi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و بوته‌زارهای خشک جنوب غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۷۵ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۱ تا ۱۳ سانتی‌متر

نگاره: Nigel Voaden
(آشنایی بیشتر با گکوی روزگرد اِستندینگ)

 

گکوی روزگرد لا دیگ

نام: گکوی روزگرد لا دیگ La Digue day gecko
نام علمی: Phelsuma sundbergi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها، باغ‌ها و شهرهای کشور جزیره‌ای سیشل و شمال و غرب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۹/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۲/۷ سانتی‌متر

نگاره: -

 

سرده‌ی Rhoptropella

 

گکوی روزگرد ناماکا

نام: گکوی روزگرد ناماکا Namaqua day gecko
نام علمی: Rhoptropella ocellata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌ها و درختچه‌زارهای شمال غربی کشور آفریقای جنوبی و جنوب غربی نامیبیا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳ تا ۴ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Tyrone James Ping

 

سرده‌ی گکوهای روزگرد نامیب Rhoptropus

 

گکوی روزگرد نامیب

نام: گکوی روزگرد نامیب Namib day gecko
نام علمی: Rhoptropus afer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های جنوب کشور آنگولا و شمال نامیبیا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Otto Bylén Claesson

 

گکوی روزگرد نامیب بارنارد

نام: گکوی روزگرد نامیب بارنارد Barnard's Namib day gecko
نام علمی: Rhoptropus barnardi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی گرم‌دشت‌های کشورهای آنگولا و نامیبیا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳ تا ۴/۹ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: 

 

گکوی روزگرد نامیب بولتون

نام: گکوی روزگرد نامیب بولتون Boulton's Namib day gecko
نام علمی: Rhoptropus boultoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی گرم‌دشت‌های کشورهای آنگولا، نامیبیا و آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ تا ۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Mark Piazzi

 

گکوی روزگرد نامیب برادفیلد

نام: گکوی روزگرد نامیب برادفیلد Bradfield's Namib day gecko
نام علمی: Rhoptropus bradfieldi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و خشک بیابان نامیب در کشور نامبیبا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵/۶ سانتی‌متر

نگاره: Gary Stephenson

 

گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم) - (بخش دهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده