جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش چهارم)

خانواده‌ی گکویان Gekkonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی گکویان می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۹۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Uroplatinae
سرده‌ی گکوهای روزگرد Phelsuma

 

گکوی روزگرد ابوت

نام: گکوی روزگرد ابوت Abbott's day gecko
نام علمی: Phelsuma abbotti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و باغ‌های روستایی کشور جزیره‌ای سیشل و شمال و غرب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸/۴ سانتی‌متر

 

گکوی روزگرد آندامان

نام: گکوی روزگرد آندامان Andaman day gecko
نام علمی: Phelsuma andamanensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و باغ‌های خانگی گروه‌جزیره‌ی آندامان وابسته به کشور هند در اقیانوس هند و جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر

 

گکوی روزگرد کوچک سیشل

نام: گکوی روزگرد کوچک سیشل Seychelles small day gecko
نام علمی: Phelsuma astriata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی و شهری کشور جزیره‌ای سیشل در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷ سانتی‌متر

 

گکوی روزگرد باربِر

نام: گکوی روزگرد باربِر Barbour's day gecko
نام علمی: Phelsuma barbouri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی گرم‌دشت‌های شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۵ سانتی‌متر

 

گکوی روزگرد جزیره‌ی رئونیون

نام: گکوی روزگرد جزیره‌ی رئونیون Reunion Island day gecko
نام علمی: Phelsuma borbonica
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال جزیره‌ی رِئونیون (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۹/۱ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گکوی روزگرد جزیره‌ی رئونیون)

 

Phelsuma cepediana

نام: گکوی روزگرد دُم‌آبی Blue-tailed day gecko
نام علمی: Phelsuma cepediana
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و باغ‌های کشور جزیره‌ای موریس در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۹/۵ تا ۱۴ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گکوی روزگرد دُم‌آبی)

 

گکوی روزگرد زیتونی

نام: گکوی روزگرد زیتونی Olive day gecko
نام علمی: Phelsuma dubia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و شهرهای کشور جزیره‌ای کومور، غرب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار و جزیره‌ی زنگبار تانزانیا در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸/۷ سانتی‌متر

 

گکوی روزگرد گلوزرد

نام: گکوی روزگرد گلوزرد Yellow-throated day gecko
نام علمی: Phelsuma flavigularis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۰/۴ سانتی‌متر

 

گکوی روزگرد غول‌پیکر ماداگاسکار

نام: گکوی روزگرد غول‌پیکر ماداگاسکار Madagascar giant day gecko
نام علمی: Phelsuma grandis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری شمال و شمال غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گکوی روزگرد غول‌پیکر ماداگاسکار)

 

گکوی روزگرد خال‌دار

نام: گکوی روزگرد خال‌دار Speckled day gecko
نام علمی: Phelsuma guttata
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷/۸ سانتی‌متر

 

گکوی روزگرد  مورونداوا

نام: گکوی روزگرد  مورونداوا Morondava Day Gecko
نام علمی: Phelsuma hielscheri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و شهرهای مرکز و غرب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸/۷ سانتی‌متر

 

گکوی روزگرد آراسته‌ی جزیره‌ی رئونیون

نام: گکوی روزگرد آراسته‌ی جزیره‌ی رئونیون Reunion Island ornate day gecko
نام علمی: Phelsuma inexpectata
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها،‌ کشت‌زارها و شهرهای جنوب جزیره‌ی رِئونیون (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷/۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گکوی روزگرد آراسته‌ی جزیره‌ی رئونیون)

 

گکوی روزگرد سر زرد

نام: گکوی روزگرد سر زرد Yellow-headed day gecko
نام علمی: Phelsuma klemmeri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بامبو شمال غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۷ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گکوی روزگرد سر زرد)

 

گکوی روزگرد طلایی خاکی

نام: گکوی روزگرد طلایی خاکی Gold dust day gecko
نام علمی: Phelsuma laticauda
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها، باغ‌ها، روستاها و شهرهای کشور جزیره‌ای کومور و شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گکوی روزگرد طلایی خاکی)

 

گکوی روزگرد خط‌دار

نام: گکوی روزگرد خط‌دار Lined day gecko
نام علمی: Phelsuma lineata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک نیمه‌گرمسیری شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر

 

گکوی روزگرد ماداگاسکار

نام: گکوی روزگرد ماداگاسکار Madagascar Day Gecko
نام علمی: Phelsuma madagascariensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری و کشت‌زارهای شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گکوی روزگرد ماداگاسکار)

 

گکوی روزگرد آراسته‌ی موریس

نام: گکوی روزگرد آراسته‌ی موریس Mauritius ornate day gecko
نام علمی: Phelsuma ornata
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری و کشت‌زارهای کشور جزیره‌ای موریس در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷/۷ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گکوی روزگرد آراسته‌ی موریس)

 

گکوی روزگرد پاستور

نام: گکوی روزگرد پاستور Pasteur's day gecko
نام علمی: Phelsuma pasteuri
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و بوته‌زارهای جزیره‌ی مایوت (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶/۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گکوی روزگرد پاستور)

 

گکوی روزگرد کوچک

نام: گکوی روزگرد کوچک Lesser day gecko
نام علمی: Phelsuma pusilla
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۸ سانتی‌متر 

 

گکوی روزگرد طاووس

نام: گکوی روزگرد طاووس Peacock day gecko
نام علمی: Phelsuma quadriocellata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و شهرهای شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

 

گکوی روزگرد رابرت مِرتِنز

نام: گکوی روزگرد رابرت مِرتِنز Robert Mertens's day gecko
نام علمی: Phelsuma robertmertensi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و کشت‌زارهای جزیره‌ی مایوت (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶ سانتی‌متر 

 

گکوی روزگرد زِیپ

نام: گکوی روزگرد زِیپ Seipp's day gecko
نام علمی: Phelsuma seippi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۹/۵ سانتی‌متر

 

گکوی روزگرد دُم‌تخت

نام: گکوی روزگرد دُم‌تخت Flat-tailed day gecko
نام علمی: Phelsuma serraticauda
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۳ تا ۱۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گکوی روزگرد دُم‌تخت)

 

گکوی روزگرد اِستندینگ

نام: گکوی روزگرد اِستندینگ Standing's day gecko
نام علمی: Phelsuma standingi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و بوته‌زارهای خشک جنوب غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۷۵ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۱ تا ۱۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گکوی روزگرد اِستندینگ)

 

گکوی روزگرد لا دیگ

نام: گکوی روزگرد لا دیگ La Digue day gecko
نام علمی: Phelsuma sundbergi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها، باغ‌ها و شهرهای کشور جزیره‌ای سیشل و شمال و غرب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۹/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۲/۷ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Rhoptropella

 

گکوی روزگرد ناماکا

نام: گکوی روزگرد ناماکا Namaqua day gecko
نام علمی: Rhoptropella ocellata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌ها و درختچه‌زارهای شمال غربی کشور آفریقای جنوبی و جنوب غربی نامیبیا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳ تا ۴ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

سرده‌ی گکوهای روزگرد نامیب Rhoptropus

 

گکوی روزگرد نامیب

نام: گکوی روزگرد نامیب Namib day gecko
نام علمی: Rhoptropus afer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های جنوب کشور آنگولا و شمال نامیبیا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

گکوی روزگرد نامیب بارنارد

نام: گکوی روزگرد نامیب بارنارد Barnard's Namib day gecko
نام علمی: Rhoptropus barnardi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی گرم‌دشت‌های کشورهای آنگولا و نامیبیا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳ تا ۴/۹ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

گکوی روزگرد نامیب بولتون

نام: گکوی روزگرد نامیب بولتون Boulton's Namib day gecko
نام علمی: Rhoptropus boultoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی گرم‌دشت‌های کشورهای آنگولا، نامیبیا و آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ تا ۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

گکوی روزگرد نامیب برادفیلد

نام: گکوی روزگرد نامیب برادفیلد Bradfield's Namib day gecko
نام علمی: Rhoptropus bradfieldi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و خشک بیابان نامیب در کشور نامبیبا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵/۶ سانتی‌متر

 

گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم) - (بخش دهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده