جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش هشتم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش هشتم)

خانواده‌ی مارمولکان اژدها Agamidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش هشتم خانواده‌ی مارمولکان اژدها می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۶۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی اژدهاچه‌های جنوب شرق Draconinae
سرده‌ی Diploderma

 

مارمولک سویینهو

نام: مارمولک سویینهو Swinhoe's lizard
نام علمی: Diploderma swinhonis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های سه جزیره‌ی کوچک اُرکید، سبز و لیوچیو وابسته به کشور غیر رسمی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۳ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۳ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Ceratophora

 

آگامای شاخ‌دار سری‌لانکا

نام: آگامای شاخ‌دار سری‌لانکا Sri Lanka horned agama
نام علمی: Ceratophora aspera
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر

 

مارمولک شاخ‌دار اِردِلِن

نام: مارمولک شاخ‌دار اِردِلِن Erdelen's horned lizard
نام علمی: Ceratophora erdeleni
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۸ تا ۲۰ سانتی‌متر

 

مارمولک شاخ‌دار کارو

نام: مارمولک شاخ‌دار کارو Karu's horned lizard
نام علمی: Ceratophora karu
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

 

مارمولک شاخ‌کرگدنی

نام: مارمولک شاخ‌کرگدنی Rhino-horned lizard
نام علمی: Ceratophora stoddartii
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با مارمولک شاخ‌کرگدنی)

 

مارمولک بینی‌برگی

نام: مارمولک بینی‌برگی Leaf-nosed lizard
نام علمی: Ceratophora tennentii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک کوهستانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ تا ۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۳ تا ۱۴/۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با مارمولک بینی‌برگی)

 

سرده‌ی سرگوشه‌دارها Gonocephalus

 

اژدهای جنگلی بِل

نام: اژدهای جنگلی بِل Bell's forest dragon
نام علمی: Gonocephalus bellii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای تایلند، غرب مالزی و بخش اندونزیایی جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر، دُم دو سوم درازای بدن

 

اژدهای جنگلی بورنئو

نام: اژدهای جنگلی بورنئو Borneo forest dragon
نام علمی: Gonocephalus bornensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۱/۸ تا ۱۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۹ تا ۱۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲۶ تا ۳۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲۱ تا ۲۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

اژدهای جنگلی آفتاب‌پرست

نام: اژدهای جنگلی آفتاب‌پرست Chameleon forest dragon
نام علمی: Gonocephalus chamaeleontinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری کشورهای مالزی و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲۲ تا ۲۵ سانتی‌متر، دُم دو سوم درازای بدن

 

مارمولک سرگوشه‌دار دوریا

نام: مارمولک سرگوشه‌دار دوریا Doria's angle-headed lizard
نام علمی: Gonocephalus doriae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ سانتی‌متر

 

اژدهای جنگلی غول‌پیکر

نام: اژدهای جنگلی غول‌پیکر Giant forest dragon
نام علمی: Gonocephalus grandis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای تایلند، ویتنام، مالزی، اندونزی و میانمار در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۵/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰/۵ سانتی‌متر

 

مارمولک سرگوشه‌دار کول

نام: مارمولک سرگوشه‌دار کول Kuhl's angelhead lizard
نام علمی: Gonocephalus kuhlii
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌های جاوه و سوماترای کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۹/۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۶ سانتی‌متر

 

اژدهای جنگلی گرمسیری

نام: اژدهای جنگلی گرمسیری Tropical forest dragon
نام علمی: Gonocephalus liogaster
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری کشورهای مالزی و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۴/۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۱/۵ سانتی‌متر

 

اژدهای جنگلی نِگروس

نام: اژدهای جنگلی نِگروس Negros forest dragon
نام علمی: Gonocephalus sophiae
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌های نگروس، میندانائو و پانای کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر، دُم دو سوم درازای بدن

 

سرده‌ی Harpesaurus

 

مارمولک شاخ‌دار بورنئویی

نام: مارمولک شاخ‌دار بورنئویی Bornean Horned Lizard
نام علمی: Harpesaurus borneensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۰/۱ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Hypsicalotes

 

اژدهای تاج‌دار کینبالو

نام: اژدهای تاج‌دار کینبالو Kinabalu Crested Dragon
نام علمی: Hypsicalotes kinabaluensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت صباح کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۴/۵ سانتی‌متر، دُم بیش از دو برابر این اندازه

 

سرده‌ی Lyriocephalus

 

مارمولک بینی‌درشت

نام: مارمولک بینی‌درشت Hump-nosed lizard
نام علمی: Lyriocephalus scutatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳۵ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Mantheyus

 

آگامای سنگی فوووا

نام: آگامای سنگی فوووا Phuwua rock agama
نام علمی: Mantheyus phuwuanensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب مرکز کشور لائوس و شمال شرقی تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۵ تا ۹ سانتی‌متر، دُم دو برابر این اندازه

 

سرده‌ی Monilesaurus

 

مارمولک جنگلی روو

نام: مارمولک جنگلی روو Roux's forest lizard
نام علمی: Monilesaurus rouxii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک تپه‌ای کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر، دُم تا دو سوم درازای بدن

 

سرده‌ی Otocryptis

 

مارمولک کانگورو هندی

نام: مارمولک کانگورو هندی Indian kangaroo lizard
نام علمی: Otocryptis beddomii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در غرب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷/۶ سانتی‌متر

 

مارمولک کانگورو خال‌سیاه

نام: مارمولک کانگورو خال‌سیاه Black-spotted kangaroo lizard
نام علمی: Otocryptis nigristigma
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۲ تا ۲۰ سانتی‌متر

 

مارمولک کانگورو سری‌لانکا

نام: مارمولک کانگورو سری‌لانکا Sri Lankan kangaroo lizard
نام علمی: Otocryptis wiegmanni
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Pseudocalotes

 

مارمولک خون‌آشام دروغین ویتنام

نام: مارمولک خون‌آشام دروغین ویتنام Vietnam false bloodsucker
نام علمی: Pseudocalotes brevipes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب کشور چین و شمال ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

 

مارمولک خون‌آشام دروغین تای

نام: مارمولک خون‌آشام دروغین تای Thai false bloodsucker
نام علمی: Pseudocalotes floweri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای تایلند، کامبوج و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

 

آگامای کوهی برمه‌ای

نام: آگامای کوهی برمه‌ای Burmese mountain agamid
نام علمی: Pseudocalotes kakhienensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای هند، میانمار، شمال تایلند و استان یون‌نان در جنوب چین در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

 

مارمولک سردراز کائو نان

نام: مارمولک سردراز کائو نان Khao Nan long-headed lizard
نام علمی: Pseudocalotes khaonanensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه کائو نان در استان ناکون سی تاممارات در جنوب کشور تایلند و در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰/۴ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

 

مارمولک خون‌آشام دروغین برمه‌ای

نام: مارمولک خون‌آشام دروغین برمه‌ای Burmese false bloodsucker
نام علمی: Pseudocalotes microlepis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای تایلند، لائوس، میانمار، ویتنام و استان‌های هاینان و گوئیژو در جنوب چین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

 

مارمولک خون‌آشام دروغین لائوسی

نام: مارمولک خون‌آشام دروغین لائوسی Laotian false bloodsucker
نام علمی: Pseudocalotes poilani
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب کشور لائوس در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

 

مارمولک خون‌آشام دروغین مالایا

نام: مارمولک خون‌آشام دروغین مالایا Malaya false bloodsucker
نام علمی: Pseudocalotes flavigula
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

 

مارمولک باغی دروغین بوکیت لاروت

نام: مارمولک باغی دروغین بوکیت لاروت Bukit Larut false garden lizard
نام علمی: Pseudocalotes larutensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

 

گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده