جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش هشتم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش هشتم)

خانواده‌ی مارمولکان اژدها Agamidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش هشتم خانواده‌ی مارمولکان اژدها می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۶۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی اژدهاچه‌های جنوب شرق Draconinae
سرده‌ی Diploderma

 

مارمولک سویینهو

نام: مارمولک سویینهو Swinhoe's lizard
نام علمی: Diploderma swinhonis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های سه جزیره‌ی کوچک اُرکید، سبز و لیوچیو وابسته به جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۳ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۳ سانتی‌متر

نگاره: 台大北极狐

 

سرده‌ی Ceratophora

 

آگامای شاخ‌دار سری‌لانکا

نام: آگامای شاخ‌دار سری‌لانکا Sri Lanka horned agama
نام علمی: Ceratophora aspera
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

مارمولک شاخ‌دار اِردِلِن

نام: مارمولک شاخ‌دار اِردِلِن Erdelen's horned lizard
نام علمی: Ceratophora erdeleni
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۸ تا ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Sanjaya Kanishka

 

مارمولک شاخ‌دار کارو

نام: مارمولک شاخ‌دار کارو Karu's horned lizard
نام علمی: Ceratophora karu
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

مارمولک شاخ کرگدنی

نام: مارمولک شاخ کرگدنی Rhino-horned lizard
نام علمی: Ceratophora stoddartii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Samith Wimalasekara

 

مارمولک بینی‌برگی

نام: مارمولک بینی‌برگی Leaf-nosed lizard
نام علمی: Ceratophora tennentii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ تا ۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۳ تا ۱۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Rangana Abeyrathne

 

سرده‌ی سرگوشه‌دارها Gonocephalus

 

اژدهای جنگلی بِل

نام: اژدهای جنگلی بِل Bell's forest dragon
نام علمی: Gonocephalus bellii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور تایلند، غرب مالزی و بخش اندونزیایی جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر، دُم دو سوم درازای بدن

نگاره: hardy backyardgeo

 

اژدهای جنگلی بورنئو

نام: اژدهای جنگلی بورنئو Borneo forest dragon
نام علمی: Gonocephalus bornensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۱/۸ تا ۱۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۹ تا ۱۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲۶ تا ۳۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲۱ تا ۲۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Scott Macor

 

اژدهای جنگلی آفتاب‌پرست

نام: اژدهای جنگلی آفتاب‌پرست Chameleon forest dragon
نام علمی: Gonocephalus chamaeleontinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری کشورهای مالزی و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲۲ تا ۲۵ سانتی‌متر، دُم دو سوم درازای بدن

نگاره: Chris Hay

 

مارمولک سرگوشه‌دار دوریا

نام: مارمولک سرگوشه‌دار دوریا Doria's angle-headed lizard
نام علمی: Gonocephalus doriae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Greg Watson

 

اژدهای جنگلی غول‌پیکر

نام: اژدهای جنگلی غول‌پیکر Giant forest dragon
نام علمی: Gonocephalus grandis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای تایلند، ویتنام، مالزی، اندونزی و میانمار در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۵/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰/۵ سانتی‌متر

نگاره: M. Wauthier

 

مارمولک سرگوشه‌دار کول

نام: مارمولک سرگوشه‌دار کول Kuhl's angelhead lizard
نام علمی: Gonocephalus kuhlii
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌های جاوه و سوماترای کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۹/۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۶ سانتی‌متر

نگاره: Nelson Wong

 

اژدهای جنگلی گرمسیری

نام: اژدهای جنگلی گرمسیری Tropical forest dragon
نام علمی: Gonocephalus liogaster
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری کشورهای مالزی و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۴/۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۱/۵ سانتی‌متر

نگاره: Nikolai Vladimirov

 

اژدهای جنگلی نِگروس

نام: اژدهای جنگلی نِگروس Negros forest dragon
نام علمی: Gonocephalus sophiae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌های نگروس، میندانائو و پانای کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر، دُم دو سوم درازای بدن

نگاره: Lary Reeves

 

سرده‌ی Harpesaurus

 

مارمولک شاخ‌دار بورنئویی

نام: مارمولک شاخ‌دار بورنئویی Bornean Horned Lizard
نام علمی: Harpesaurus borneensis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۰/۱ سانتی‌متر

نگاره: Lars Fehlandt

 

سرده‌ی Hypsicalotes

 

اژدهای تاج‌دار کینبالو

نام: اژدهای تاج‌دار کینبالو Kinabalu Crested Dragon
نام علمی: Hypsicalotes kinabaluensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت صباح کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۴/۵ سانتی‌متر، دُم بیش از دو برابر این اندازه

نگاره: Jordan Sitorus

 

سرده‌ی Lyriocephalus

 

مارمولک بینی‌درشت

نام: مارمولک بینی‌درشت Hump-nosed lizard
نام علمی: Lyriocephalus scutatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Gaminivijithsamarakoon

 

سرده‌ی Mantheyus

 

آگامای سنگی فوووا

نام: آگامای سنگی فوووا Phuwua rock agama
نام علمی: Mantheyus phuwuanensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب مرکز کشور لائوس و شمال شرقی تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۵ تا ۹ سانتی‌متر، دُم دو برابر این اندازه

نگاره: Angus McNab

 

سرده‌ی Monilesaurus

 

مارمولک جنگلی روو

نام: مارمولک جنگلی روو Roux's forest lizard
نام علمی: Monilesaurus rouxii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های تپه‌ای نمناک کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر، دُم تا دو سوم درازای بدن

نگاره: Angus McNab

 

سرده‌ی Otocryptis

 

مارمولک کانگورو هندی

نام: مارمولک کانگورو هندی Indian kangaroo lizard
نام علمی: Otocryptis beddomii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در غرب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷/۶ سانتی‌متر

نگاره: -

 

مارمولک کانگورو خال‌سیاه

نام: مارمولک کانگورو خال‌سیاه Black-spotted kangaroo lizard
نام علمی: Otocryptis nigristigma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۲ تا ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: David Zipper

 

مارمولک کانگورو سری‌لانکا

نام: مارمولک کانگورو سری‌لانکا Sri Lankan kangaroo lizard
نام علمی: Otocryptis wiegmanni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Timo Hannukkala

 

سرده‌ی Pseudocalotes

 

مارمولک خون‌آشام دروغین ویتنام

نام: مارمولک خون‌آشام دروغین ویتنام Vietnam false bloodsucker
نام علمی: Pseudocalotes brevipes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب کشور چین و شمال ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Amiralles

 

مارمولک خون‌آشام دروغین تای

نام: مارمولک خون‌آشام دروغین تای Thai false bloodsucker
نام علمی: Pseudocalotes floweri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای تایلند، کامبوج و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Rushen

 

آگامای کوهی برمه‌ای

نام: آگامای کوهی برمه‌ای Burmese mountain agamid
نام علمی: Pseudocalotes kakhienensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای هند، میانمار، شمال تایلند و استان یون‌نان در جنوب چین در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Rushen

 

مارمولک سردراز کائو نان

نام: مارمولک سردراز کائو نان Khao Nan long-headed lizard
نام علمی: Pseudocalotes khaonanensis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه کائو نان در استان ناکون سی تاممارات در جنوب کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰/۴ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

نگاره: 

 

مارمولک خون‌آشام دروغین برمه‌ای

نام: مارمولک خون‌آشام دروغین برمه‌ای Burmese false bloodsucker
نام علمی: Pseudocalotes microlepis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای تایلند، لائوس، میانمار و ویتنام و استان‌های هاینان و گوئیژو در جنوب چین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Angus McNab

 

مارمولک خون‌آشام دروغین لائوسی

نام: مارمولک خون‌آشام دروغین لائوسی Laotian false bloodsucker
نام علمی: Pseudocalotes poilani
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب کشور لائوس در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Thomas Calame

 

مارمولک خون‌آشام دروغین مالایا

نام: مارمولک خون‌آشام دروغین مالایا Malaya false bloodsucker
نام علمی: Pseudocalotes flavigula
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Steven Wong

 

مارمولک باغی دروغین بوکیت لاروت

نام: مارمولک باغی دروغین بوکیت لاروت Bukit Larut false garden lizard
نام علمی: Pseudocalotes larutensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Kurt (Orionmystery) G

 

گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده