جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش ششم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش ششم)

خانواده‌ی مارمولکان اژدها Agamidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش ششم خانواده‌ی مارمولکان اژدها می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۶۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی اژدهاچه‌های استرالیایی Amphibolurinae
سرده‌ی اژدهاهای ریش‌دار یا پوگونا Pogona

 

اژدهای ریش‌دار شرقی

نام: اژدهای ریش‌دار شرقی Eastern bearded dragon
نام علمی: Pogona barbata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز و درختچه‌زارهای شرق کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Jacob Loyacano

 

اژدهای رانکین

نام: اژدهای رانکین Rankin's dragon
نام علمی: Pogona henrylawsoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های خشک ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Jannico Kelk

 

اژدهای ریش‌دار کیمبرلی

نام: اژدهای ریش‌دار کیمبرلی Kimberley bearded dragon
نام علمی: Pogona microlepidota
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شمال ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۴ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

نگاره: Anders Zimny

 

اژدهای ریش‌دار غربی

نام: اژدهای ریش‌دار غربی Western bearded dragon
نام علمی: Pogona minor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، سبزدشت‌ها و درختچه‌زارهای خشک سرزمین شمالی و ایالت‌های استرالیای جنوبی و استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۳ سانتی‌متر

نگاره: Jules Farquhar

 

اژدهای ریش‌دار نولاربور

نام: اژدهای ریش‌دار نولاربور Nullarbor bearded dragon
نام علمی: Pogona nullarbor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب ایالت‌های استرالیای جنوبی و استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Jordan Mulder

 

اژدهای ریش‌دار مرکزی

نام: اژدهای ریش‌دار مرکزی Central bearded dragon
نام علمی: Pogona vitticeps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای خشک و نیمه‌خشک و منطقه‌های بیابانی سنگی شرق و مرکز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۲۵۰ تا ۵۱۰ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Indra Bone
(آشنایی بیشتر با اژدهای ریش‌دار مرکزی)

 

سرده‌ی Tropicagama

 

اژدهای آبی شمالی

نام: اژدهای آبی شمالی Northern water dragon
نام علمی: Tropicagama temporalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای گرم‌دشت‌های گرمسیری، تپه‌های شنی کرانه‌ای و زیستگاه‌های رودخانه‌ای شمال کشور استرالیا، بخش‌هایی از جزیره‌ی گینه‌ی نو و جنوب شرقی کشور اندونزی در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰/۳ سانتی‌متر، دُم دو تا سه برابر این اندازه

نگاره: Stephen Mahony

 

سرده‌ی اژدهاهای بی‌گوش Tympanocryptis

 

اژدهای بی‌گوش استرالیای مرکزی

نام: اژدهای بی‌گوش استرالیای مرکزی Central Australian earless dragon
نام علمی: Tympanocryptis centralis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های بیابانی شرق ایالت استرالیای غربی، شمال ایالت استرالیای جنوبی، سرزمین شمالی و غرب ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

نگاره: Matt Summerville

 

Tympanocryptis fortescuensis

نام: -
نام علمی: Tympanocryptis fortescuensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شمال غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۵ سانتی‌متر، دُم دو برابر این اندازه

نگاره: Jason Sulda

 

اژدهای بی‌گوش هیوستون

نام: اژدهای بی‌گوش هیوستون Houston's earless dragon
نام علمی: Tympanocryptis houstoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای کوتاه و خشک جنوب ایالت‌های استرالیای جنوبی و استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Wes Read

 

اژدهای بی‌گوش گیبر

نام: اژدهای بی‌گوش گیبر Gibber earless dragon
نام علمی: Tympanocryptis intima
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک مرکز و شمال غربی ایالت استرالیای جنوبی، جنوب شرقی سرزمین شمالی، غرب ایالت کوئینزلند و بخش کوچکی از شمال غربی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۴ تا ۶/۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Jules Farquhar

 

اژدهای بی‌گوش خط‌دار

نام: اژدهای بی‌گوش خط‌دار Lined earless dragon
نام علمی: Tympanocryptis lineata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای معتدل بخش‌های کوچکی از سرزمین پایتختی استرالیا و ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم تا ۲ برابر این اندازه

نگاره: Jules Farquhar

 

اژدهای بی‌گوش گرم‌دشت

نام: اژدهای بی‌گوش گرم‌دشت Savannah earless dragon
نام علمی: Tympanocryptis macra
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها و درختچه‌زارهای گرم‌دشت‌های گرمسیری جنوب سرزمین شمالی و جنوب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Jules Farquhar

 

اژدهای بی‌گوش چمن‌زار مونارو

نام: اژدهای بی‌گوش چمن‌زار مونارو Monaro grassland earless dragon
نام علمی: Tympanocryptis osbornei
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ تا ۵/۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Wes Read

 

اژدهای بی‌گوش پنج‌خط

نام: اژدهای بی‌گوش پنج‌خط Five-lined earless dragon
نام علمی: Tympanocryptis pentalineata
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های تندابی با چمن‌زارها و درختچه‌زارهای کوتاه ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ تا ۶ سانتی‌متر، دُم تا ۲ برابر این اندازه

نگاره: Scott Macor

 

اژدهای بی‌گوش اِیری

نام: اژدهای بی‌گوش اِیری Eyrean earless dragon
نام علمی: Tympanocryptis tetraporophora
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها و درختچه‌زارهای منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک شرق کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۴ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Stephen Mahony

 

اژدهای بی‌گوش روما

نام: اژدهای بی‌گوش روما Roma earless dragon
نام علمی: Tympanocryptis wilsoni
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای جنوب ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

زیرخانواده‌ی اژدهاچه‌های جنوب شرق Draconinae
سرده‌ی اژدهاهای شاخ‌دار کوهی Acanthosaura

 

مارمولک درختی شاخ‌دار شبه‌جزیره‌ای

نام: مارمولک درختی شاخ‌دار شبه‌جزیره‌ای Peninsular horned tree lizard
نام علمی: Acanthosaura armata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری کشورهای میانمار، سنگاپور، جنوب تایلند، جزیره‌مانند مالزی، جزیره‌ی سوماترای اندونزی و جزیره‌ی هاینان کشور چین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ تا ۱۶ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

نگاره: -

 

مارمولک خاردار هندوچینی

نام: مارمولک خاردار هندوچینی Indo-Chinese spiny lizard
نام علمی: Acanthosaura capra
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری کشور کامبوج و جنوب ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۱۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kenneth Chin Yu An

 

اژدهای درختی کارداموم

نام: اژدهای درختی کارداموم Cardamom tree dragon
نام علمی: Acanthosaura cardamomensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری شرق کشور تایلند، غرب کامبوج و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۱۴/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم تا دو برابر این اندازه

نگاره: Tontantravel

 

مارمولک درختی شاخ‌دار ماسک‌دار

نام: مارمولک درختی شاخ‌دار ماسک‌دار Masked horned tree lizard
نام علمی: Acanthosaura crucigera
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری کشورهای میانمار، تایلند، کامبوج و غرب مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر، دُم دو سوم درازای بدن

نگاره: Chris Hay

 

پشت‌گردن خاردار قهوه‌ای

نام: پشت‌گردن خاردار قهوه‌ای Brown pricklenape
نام علمی: Acanthosaura lepidogaster
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای تایلند، ویتنام، میانمار، لائوس و چین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۷ تا ۲۱ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Angus McNab

 

آگامای درختی شاخ‌دار پوکِت

نام: آگامای درختی شاخ‌دار پوکِت Phuket horned tree agamid
نام علمی: Acanthosaura phuketensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان پوکِت در جنوب غربی کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۲ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

نگاره: Rob Valentic

 

مارمولک درختی شاخ‌دار تیتیوانگسا

نام: مارمولک درختی شاخ‌دار تیتیوانگسا Titiwangsa horned tree lizard
نام علمی: Acanthosaura titiwangsaensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان تیتیوانگسا در غرب ایالت پاهانگ کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۱ تا ۱۲ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

نگاره: Steven Wong

 

سرده‌ی Aphaniotis

 

آگامای بی‌گوش شبه‌جزیره‌ای

نام: آگامای بی‌گوش شبه‌جزیره‌ای Peninsular earless agama
نام علمی: Aphaniotis fusca
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای تایلند، مالزی و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ سانتی‌متر، دُم دو تا سه برابر این اندازه

نگاره: Steven Wong

 

آگامای بی‌گوش آراسته

نام: آگامای بی‌گوش آراسته Ornate earless agama
نام علمی: Aphaniotis ornata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۷ سانتی‌متر، دُم دو برابر این اندازه

نگاره: Scott Macor

 

سرده‌ی مارمولک‌های کاکل‌دار Bronchocela

 

مارمولک کاکل‌سبز

نام: مارمولک کاکل‌سبز Green crested lizard
نام علمی: Bronchocela cristatella
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری، پارک‌ها و روستاهای کشورهای مالزی، اندونزی، سنگاپور، فیلیپین، تایلند، میانمار و گروه‌جزیره‌ی نیکوبار کشور هند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۴ سانتی‌متر

نگاره: -

 

مارمولک جنگلی یال‌دار

نام: مارمولک جنگلی یال‌دار Maned forest lizard
نام علمی: Bronchocela jubata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای اندونزی، تایلند، کامبوج و فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۸ تا ۱۳/۵ سانتی‌متر، دُم ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Fernando Iglesias

 

سرده‌ی Cophotis

 

آگامای ناشنوای سیلان

نام: آگامای ناشنوای سیلان Ceylon deaf agama
نام علمی: Cophotis ceylanica
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

نگاره: Methosphang Methosphang

 

آگامای دومبارا

نام: آگامای دومبارا Dumbara agama
نام علمی: Cophotis dumbara
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Sanjaya Kanishka

 

گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده