جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش دوم)

خانواده‌ی مارمولکان اژدها Agamidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی مارمولکان اژدها می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۲۶۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی اژدهامارمولکیان Agaminae
سرده‌ی Acanthocercus

 

آگامای سنگی مارسابیت

نام: آگامای سنگی مارسابیت Marsabit rock agama
نام علمی: Agama wachirai
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کشور کنیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

 

آگامای سنگی اندرسون

نام: آگامای سنگی اندرسون Anderson's rock agama
نام علمی: Acanthocercus adramitanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی کشورهای عربستان، یمن و عمان در جزیره‌مانند عربستان در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۵ سانتی‌متر، دُم دو برابر این اندازه

 

آگامای سنگی اریتره‌ای

نام: آگامای سنگی اریتره‌ای Eritrean rock agama
نام علمی: Acanthocercus annectans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کشورهای اتیوپی، کنیا، سومالی و جیبوتی در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

 

آگامای گردن‌سیاه

نام: آگامای گردن‌سیاه Black-necked agama
نام علمی: Acanthocercus atricollis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و گرم‌دشت‌های شرق، مرکز و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۱۴ گرم، بدن به درازای ۳۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با آگامای گردن‌سیاه)

 

آگامای پشت‌برآمده‌ی شکم‌آبی

نام: آگامای پشت‌برآمده‌ی شکم‌آبی Blue-bellied ridgeback agama
نام علمی: Acanthocercus cyanogaster
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کشورهای اتیوپی، اریتره و سومالی در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

 

آگامای درختی سر آبی

نام: آگامای درختی سر آبی Blue-headed tree agama
نام علمی: Acanthocercus gregorii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کشور کنیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

 

Acanthocercus margaritae

نام: -
نام علمی: Acanthocercus margaritae
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کشورهای نامیبیا و آنگولا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۶ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Bufoniceps

 

مارمولک سردراز لانگ‌والا

نام: مارمولک سردراز لانگ‌والا Laungwala long-headed lizard
نام علمی: Bufoniceps laungwalaensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان تار در کشورهای هند و پاکستان در شمال غربی قاره‌مانند هند و در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

 

سرده‌ی Coryphophylax

 

مارمولک جنگلی تاج‌کوتاه جزیره‌ی شاخاب

نام: مارمولک جنگلی تاج‌کوتاه جزیره‌ی شاخاب Short-crested bay island forest lizard
نام علمی: Coryphophylax subcristatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گروه‌جزیره‌ی آندامان و نیکوبار وابسته به کشور هند در اقیانوس هند و در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

 

سرده‌ی آگاماهای سروزغی Phrynocephalus

 

آگامای سروزغی عربی

نام: آگامای سروزغی عربی Arabian Toad-headed Agama
نام علمی: Phrynocephalus arabicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و شنی کشورهای عربستان، قطر، امارات، عمان، اردن و جنوب غربی ایران در جنوب غربی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

 

آگامای سروزغی یارکَند

نام: آگامای سروزغی یارکَند Yarkand Toad-headed Agama
نام علمی: Phrynocephalus axillaris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک آسیای میانه، کشور مغولستان، منطقه‌ی تبت و منطقه‌ی خودگردان سین‌کیانگ کشور چین در قاره‌ی آسیا
اندازه: -

 

آگامای سروزغی خال‌دار

نام: آگامای سروزغی خال‌دار Spotted toadhead agama
نام علمی: Phrynocephalus guttatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های تپه‌ای و شنی کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و جنوب روسیه در آسیای میانه
اندازه: بدن به درازای ۱۱/۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

 

آگامای سروزغی آفتاب‌پرست

نام: آگامای سروزغی آفتاب‌پرست Sunwatcher toadhead agama
نام علمی: Phrynocephalus helioscopus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزدشت‌های خشک کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، جنوب روسیه، ترکیه، عراق، چین، مغولستان و ایران در قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

 

آگامای سروزغی لیختن‌اشتاین

نام: آگامای سروزغی لیختن‌اشتاین Lichtenstein's toadhead agama
نام علمی: Phrynocephalus interscapularis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های قره‌قوم و قزل‌قوم در کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، جنوب قزاقستان و شمال شرقی ایران و افغانستان در قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۶ سانتی‌متر

 

آگامای سروزغی دُم‌سیاه

نام: آگامای سروزغی دُم‌سیاه ‌Blacktail toadhead agama
نام علمی: Phrynocephalus maculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های کشورهای ایران، ترکمنستان، سوریه، اردن، عراق، پاکستان، افغانستان، عربستان، عمان، امارات و کویت در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

 

آگامای سروزغی تورانی

نام: آگامای سروزغی تورانی Secret toadhead agama
نام علمی: Phrynocephalus mystaceus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تپه‌های شنی کشورهای ایران، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، جنوب روسیه و شمال غربی چین 
اندازه: بدن به درازای ۲۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن (آشنایی بیشتر با آگامای سروزغی تورانی)

 

آگامای سروزغی راه‌راه

نام: آگامای سروزغی راه‌راه Striped toad agama
نام علمی: Phrynocephalus ornatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تپه‌های شنی شمال غربی افغانستان و پاکستان و شرق ایران در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

 

Phrynocephalus persicus

نام: آگامای سروزغی ایرانی Persian toad-headed agama
نام علمی: Phrynocephalus persicus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نیمه‌بیابانی بخش‌هایی از کشورهای ایران، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

 

آگامای سروزغی تزاروسکی

نام: آگامای سروزغی تزاروسکی Tsarewsky's toadhead agama
نام علمی: Phrynocephalus przewalskii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نیمه‌بیابانی شمال غربی چین و بخش‌هایی از کشور مغولستان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

 

Phrynocephalus raddei

نام: -
نام علمی: Phrynocephalus raddei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران در آسیای میانه
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

 

آگامای سروزغی خاکستری

نام: آگامای سروزغی خاکستری Gray toadhead agama
نام علمی: Phrynocephalus scutellatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

 

آگامای سروزغی بوته‌ای

نام: آگامای سروزغی بوته‌ای Strauch's Toadhead Agama
نام علمی: Phrynocephalus strauchi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در آسیای میانه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم کمی بیش از این اندازه

 

آگامای سروزغی تئوبالد

نام: آگامای سروزغی تئوبالد Theobald's toad-headed agama
نام علمی: Phrynocephalus theobaldi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌ها، چمن‌زارها و درختچه‌زارهای کشور نپال، ایالت کشمیر هند و منطقه‌های خودگردان سین‌کیانگ و تبت در چین در قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۲ سانتی‌متر 

 

آگامای سروزغی تووایی

نام: آگامای سروزغی تووایی Tuvan toad-headed agama
نام علمی: Phrynocephalus versicolor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های کشور مغولستان، ایالت گانسو و منطقه‌های خودگردان سین‌کیانگ، نینگ‌شیا و مغولستان درونی در چین و جنوب شرقی جمهوری تووا وابسته به کشور روسیه در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر 

 

آگامای سروزغی چینگ‌های

نام: آگامای سروزغی چینگ‌های Qinghai toad-headed agama
نام علمی: Phrynocephalus vlangalii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های استان چینگ‌های کشور چین در فلات تبت در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم کمی بیش از این اندازه

 

سرده‌ی Pseudotrapelus

 

Pseudotrapelus jensvindumi

نام: -
نام علمی: Pseudotrapelus jensvindumi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های کشورهای عمان و امارات در جزیره‌مانند عربستان در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۹/۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۲/۱ سانتی‌متر

 

آگامای سینا

نام: آگامای سینا Sinai agama
نام علمی: Pseudotrapelus sinaitus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک شمال شرقی آفریقا و بخش‌هایی از منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: وزن ۲۳ گرم، بدن به درازای ۱۸ سانتی‌متر، دُم دو سوم درازای بدن (آشنایی بیشتر با آگامای سینا)

 

گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده