جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان گردن‌ماری (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان گردن‌ماری (بخش دوم)

خانواده‌ی لاک‌پشتان گردن‌ماری یا خانواده‌ی لاک‌پشتان کنارگردن آسترو-آمریکای جنوبی Chelidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی کنارگردن‌سانیان، از راسته‌ی لاک‌پشت‌سانان و از رده‌ی خزندگان هستند. به لاک‌پشت‌هایی که نمی‌توانند همه‌ی سر و گردن خود را به زیر لاک بکشند، کنارگردن گفته می‌شود. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی لاک‌پشتان گردن‌ماری می‌پردازد با ۱۹ گونه (از ۳۹ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی لاک‌اره‌ای‌های استرالیایی Myuchelys

 

لاک‌پشت گازگیر رودخانه‌ی ناموی

نام: لاک‌پشت گازگیر رودخانه‌ی ناموی Namoi River snapping turtle
نام علمی: Myuchelys bellii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودهای شمال ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: لاک به درازای ۲۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Gary Stephenson

 

لاک‌پشت گازگیر رود بلینجِر

نام: لاک‌پشت گازگیر رود بلینجِر Bellinger River snapping turtle
نام علمی: Myuchelys georgesi
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رود بلینجِر و شاخه‌های آن در ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: لاک به درازای ۱۸/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Gary Stephenson

 

لاک‌پشت لاک‌اره‌ای

نام: لاک‌پشت لاک‌اره‌ای Saw-shelled turtle
نام علمی: Myuchelys latisternum
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، جویبارها، باتلاق‌ها و تالاب‌های شرق کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: لاک به درازای ۱۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Anders Zimny

 

لاک‌پشت گازگیر رودخانه‌ی مَنینگ

نام: لاک‌پشت گازگیر رودخانه‌ی مَنینگ Manning River snapping turtle
نام علمی: Myuchelys purvisi
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رود مَنینگ و شاخه‌های آن در ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: لاک به درازای ۲۲ سانتی‌متر

نگاره: Matt Summerville

 

سرده‌ی لاک‌پشت‌های رودخانه‌ی فیتزروی Rheodytes

 

لاک‌پشت رودخانه‌ی فیتزروی

نام: لاک‌پشت رودخانه‌ی فیتزروی Fitzroy River turtle
نام علمی: Rheodytes leukops
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رود فیتزروی و شاخه‌های آن در ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: لاک به درازای ۲۶ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

سرده‌ی Chelus

 

لاک‌پشت ماتا ماتا

نام: ماتا ماتا Mata mata
نام علمی: Chelus fimbriata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، جویبارهای آب سیاه، باتلاق‌ها و مرداب‌های کشورهای اکوادور، ونزوئلا، گویان، شمال بولیوی، شرق پرو، شرق کلمبیا و شمال و مرکز برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۱ کیلوگرم، لاک به درازای ۹۵ سانتی‌متر

نگاره: Rafael Bernhard
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت ماتا ماتا)

 

سرده‌ی باتلاقی‌های خاردار Acanthochelys

 

لاک‌پشت باتلاقی سربزرگ پانتانال

نام: لاک‌پشت باتلاقی سربزرگ پانتانال Big-headed pantanal swamp turtle
نام علمی: Acanthochelys macrocephala
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: مرداب‌ها، باتلاق‌ها و جویبارهای کشورهای برزیل، بولیوی، آرژانتین و پاراگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱/۵ کیلوگرم، لاک به درازای ۲۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bernard DUPONT
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت باتلاقی سربزرگ پانتانال)

 

لاک‌پشت کنارگردن چاکو

نام: لاک‌پشت کنارگردن چاکو Chaco side-necked turtle
نام علمی: Acanthochelys pallidipectoris
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای آرژانتین و پاراگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: Mike Pingleton

 

لاک‌پشت باتلاقی رادیولیتد برزیلی

نام: لاک‌پشت باتلاقی رادیولیتد برزیلی Brazilian radiolated swamp turtle
نام علمی: Acanthochelys radiolata
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودهای آرام جنگل‌های کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Rowe

 

لاک‌پشت باتلاقی گردن‌خاری سیاه

نام: لاک‌پشت باتلاقی گردن‌خاری سیاه Black spine-neck swamp turtle
نام علمی: Acanthochelys spixii
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دریاچه‌ها، آبگیرها و باتلاق‌های کشورهای آرژانتین، برزیل و اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۱۷ سانتی‌متر

نگاره: Cláudio Dias Timm

 

سرده‌ی سرغوکی‌ها Mesoclemmys

 

لاک‌پشت سروزغی دال

نام: لاک‌پشت سروزغی دال Dahl's toad-headed turtle
نام علمی: Mesoclemmys dahli
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها، جویبارها و باتلاق‌های کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۲۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: N. Gallego García

 

لاک‌پشت گیبا

نام: لاک‌پشت گیبا Gibba turtle
نام علمی: Mesoclemmys gibba
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها و باتلاق‌های جنگل‌های کشورهای پرو، اکوادور، کلمبیا، ونزوئلا، ترینیداد و توباگو، گویان، سورینام، پاراگوئه و بخش‌هایی از برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۲۳ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

لاک‌پشت سروزغی فاندرهایگه

نام: لاک‌پشت سروزغی فاندرهایگه Vanderhaege's toad-headed turtle
نام علمی: Mesoclemmys vanderhaegei
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها و باتلاق‌های جنگل‌های کشور پاراگوئه، شمال آرژانتین و جنوب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۲۷ سانتی‌متر

نگاره: Jim 592

 

سرده‌ی سرغوکی‌های ریش‌دار Phrynops

 

لاک‌پشت کنارگردن جِفروی

نام: لاک‌پشت کنارگردن جِفروی Geoffroy's side-necked turtle
نام علمی: Phrynops geoffroanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها و دریاچه‌های جنگل‌های شمال آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Eden Fontes

 

لاک‌پشت کنارگردن هیلیر

نام: لاک‌پشت کنارگردن هیلیر Hilaire’s side-necked turtle
نام علمی: Phrynops hilarii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها، دریاچه‌ها و باتلاق‌های کشورهای اروگوئه، آرژانتین و جنوب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۵ کیلوگرم، لاک به درازای ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Edith Polverini

 

لاک‌پشت کنارگردن ویلیام

نام: لاک‌پشت کنارگردن ویلیام Williams' side-necked turtle
نام علمی: Phrynops williamsi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌های آب شیرین کشورهای اروگوئه، آرژانتین و جنوب شرقی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۳۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Sebastian Lescano

 

سرده‌ی سرتخت‌ها Platemys

 

لاک‌پشت سرتخت

نام: لاک‌پشت سرتخت Flat-headed turtle
نام علمی: Platemys platycephala
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودهای کم‌ژرف و جویبارهای جنگل‌های شمال و مرکز آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۱۴ تا ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

سرده‌ی گردن‌ماری‌های آمریکای جنوبی Hydromedusa

 

لاک‌پشت گردن‌ماری برزیلی

نام: لاک‌پشت گردن‌ماری برزیلی Brazilian snake-necked turtle
نام علمی: Hydromedusa maximiliani
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی کوهستانی جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۲۰ تا ۵۲۰ کیلوگرم، لاک به درازای ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: -

 

لاک‌پشت گردن ماری آرژانتینی

نام: لاک‌پشت گردن ماری آرژانتینی Argentine snake-necked turtle
نام علمی: Hydromedusa tectifera
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها، جویبارها، رودها و مرداب‌های کشورهای آرژانتین، پاراگوئه، شمال اروگوئه و جنوب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۲۸ سانتی‌متر

نگاره: Felipe Deveza

 

گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان گردن‌ماری (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - anbg.gov - encyclopedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده