جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای اوراسیا (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای اوراسیا (بخش سوم)

خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای اوراسیا Geoemydidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نهان‌گردن‌سانیان، از راسته‌ی لاک‌پشت‌سانان و از رده‌ی خزندگان هستند. به لاک‌پشت‌هایی که می‌توانند سر و گردن خود را به زیر لاک بکشند، نهان‌گردن گفته می‌شود. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای اوراسیا می‌پردازد با ۲۰ گونه (از ۶۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی برکه‌ای‌های هند Melanochelys

 

لاک‌پشت سیاه هندی

نام: لاک‌پشت سیاه هندی Indian black turtle
نام علمی: Melanochelys trijuga
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها، جویبارهای مردابی، رودها و شالیزارهای برنج کشورهای هند، بنگلادش، میانمار، سری‌لانکا، مالدیو و نپال در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۳۸ تا ۴۵ سانتی‌متر

نگاره: Thomas.abey

 

لاک‌پشت زمینی سه‌تیغه

نام: لاک‌پشت زمینی سه‌تیغه Three-keeled land turtle
نام علمی: Melanochelys tricarinata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز و همیشه‌سبز شمال شرقی هند، شمال بنگلادش و جنوب نپال در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۱۷ سانتی‌متر

نگار: Scott Trageser

 

سرده‌ی تخت‌لاک‌های مالایی Notochelys

 

لاک‌پشت تخت‌لاک مالایی

نام: لاک‌پشت تخت‌لاک مالایی Malayan flat-shelled turtle
نام علمی: Notochelys platynota
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، آبگیرها و مرداب‌های کشورهای میانمار، تایلند، کامبوج، مالزی، اندونزی، ویتنام و سنگاپور در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۳۲ سانتی‌متر

نگاره: Steven Wong

 

سرده‌ی غول‌پیکرهای مالزیایی Orlitia

 

لاک‌پشت غول‌پیکر مالزیایی

نام: لاک‌پشت غول‌پیکر مالزیایی Malaysian giant turtle
نام علمی: Orlitia borneensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دریاچه‌ها، باتلاق‌ها و رودهای کشورهای مالزی و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۵۰ کیلوگرم، لاک به درازای ۸۰ سانتی‌متر

نگاره: Muhammad Yeriyan Nurramadhan

 

سرده‌ی بام‌دارها Pangshura

 

لاک‌پشت بام‌دار قهوه‌ای

نام: لاک‌پشت بام‌دار قهوه‌ای Brown roofed turtle
نام علمی: Pangshura smithii
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌ها و شاخه‌های رودهای سند، گنگ و براهماپوترا در کشورهای بنگلادش، هند، پاکستان و نپال در جنوب قاره‌ی آسیا 
اندازه: لاک به درازای ۲۲ سانتی‌متر

نگاره: Rohit Naniwadekar

 

لاک‌پشت بام‌دار آسام

نام: لاک‌پشت بام‌دار آسام Assam roofed turtle
نام علمی: Pangshura sylhetensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری و رودهای کوچک ایالت آسام کشور هند و شمال شرقی و جنوب شرقی کشور بنگلادش در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۱۶ تا ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Rohit Naniwadekar

 

لاک‌پشت بام‌دار هندی

نام: لاک‌پشت بام‌دار هندی Indian roofed turtle
نام علمی: Pangshura tecta
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها، کانال‌ها، دریاچه‌های طوقی و آبگیرهای پیرامون رودهای سند، گنگ و براهماپوترا در کشورهای بنگلادش، هند و پاکستان در جنوب قاره‌ی آسیا 
اندازه: لاک به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Hari Krishnan

 

لاک‌پشت تنت هندی

نام: لاک‌پشت تنت هندی Indian tent turtle
نام علمی: Pangshura tentoria
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودهای کشورهای هند، نپال و بنگلادش در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۲۷ سانتی‌متر

نگاره: Jayaditya Purkayastha

 

سرده‌ی Sacalia

 

لاک‌پشت چشم‌دار بیل

نام: لاک‌پشت چشم‌دار بیل Beale's eyed turtle
نام علمی: Sacalia bealei
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دریاچه‌های کوچک، آبگیرها، رودها و جویبارهای کوهستانی استان فوجی‌آن و شرق استان گوانگ‌دونگ در جنوب شرقی کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: Inglourious Reptiles

 

لاک‌پشت چهارچشم

نام: لاک‌پشت چهارچشم Four-eyed turtle
نام علمی: Sacalia quadriocellata
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها و جویبارهای جنوب کشور چین، شمال شرقی لائوس و شمال و مرکز ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Cowyeow

 

سرده‌ی Siebenrockiella

 

لاک‌پشت مرداب سیاه (لاک‌پشت خنده‌رو)

نام: لاک‌پشت مرداب سیاه (لاک‌پشت خنده‌رو) Black marsh turtle
نام علمی: Siebenrockiella crassicollis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: مرداب‌ها، باتلاق‌ها و آبگیرهای جنوب ویتنام، کامبوج، جنوب میانمار، تایلند، مالزی، سنگاپور و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۱۷ تا ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Lifegate

 

لاک‌پشت جنگلی فیلیپینی

نام: لاک‌پشت جنگلی فیلیپینی Philippine forest turtle
نام علمی: Siebenrockiella leytensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، دریاچه‌ها، مرداب‌ها، رودها، جویبارها و آبگیرهای استان و گروه‌جزیره‌ی پالاوان در غرب کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۲۱ تا ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Emerson Y. Sy

 

سرده‌ی Vijayachelys

 

لاک‌پشت نیشکر

نام: لاک‌پشت نیشکر Cane turtle
نام علمی: Vijayachelys silvatica
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه سبز رشته‌کوه گهات غربی در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۸۴ تا ۲۷۵ گرم برای نرها و ۷۶ تا ۳۴۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۱۰ تا ۱۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۱۱/۴ تا ۱۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Turtle Survival Alliance INDIA
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت نیشکر)

 

سرده‌ی لاک‌پشت‌های جنگلی نوگرمسیری Rhinoclemmys

 

لاک‌پشت جنگلی قهوه‌ای

نام: لاک‌پشت جنگلی قهوه‌ای Brown wood turtle
نام علمی: Rhinoclemmys annulata
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای کاستاریکا، اکوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و پاناما در آمریکای مرکزی و کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Jonas Juodišius

 

لاک‌پشت جنگلی شیاردار

نام: لاک‌پشت جنگلی شیاردار Furrowed wood turtle
نام علمی: Rhinoclemmys areolata
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، درختچه‌زارهای خاردار، جنگل‌های برگریز و باتلاق‌های شرق و مرکز مکزیک در جنوب آمریکای شمالی و بلیز و شمال غربی هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: لاک به درازای ۲۰ تا ۲۷ سانتی‌متر

نگاره: Maximilian Paradiz

 

لاک‌پشت جنگلی ماراکایبو

نام: لاک‌پشت جنگلی ماراکایبو Maracaibo wood turtle
نام علمی: Rhinoclemmys diademata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها، آبگیرها و استخرهای پیرامون دریاچه‌ی ماراکایبو در کشورهای ونزوئلا و کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۲۸ سانتی‌متر

نگاره: Serpentario Nacional de Colombia

 

لاک‌پشت جنگلی سیاه

نام: لاک‌پشت جنگلی سیاه Black wood turtle
نام علمی: Rhinoclemmys funerea
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دریاچه‌ها، باتلاق‌ها، رودها و منطقه‌های آبی جنگل‌های بارانی کشورهای کاستاریکا، هندوراس، نیکاراگوئه و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: لاک به درازای ۳۳ سانتی‌متر

نگاره: Angus McNab

 

لاک‌پشت جنگلی بینی‌بزرگ

نام: لاک‌پشت جنگلی بینی‌بزرگ Large-nosed wood turtle
نام علمی: Rhinoclemmys nasuta
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری، دریاچه‌ها، جویبارها و شاخه‌های پیرامون رود اِسمِرالداس در کشورهای کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۲۲ سانتی‌متر

نگاره: Daniel Vásquez-Restrepo

 

لاک‌پشت جنگلی نگارین

نام: لاک‌پشت جنگلی نگارین Painted wood turtle
نام علمی: Rhinoclemmys pulcherrima
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، بوته‌زارها و رودهای کم‌ژرف کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی و کشورهای بلیز، گواتمالا، السالوادور، نیکاراگوئه و کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: لاک به درازای ۱۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jake Scott

 

لاک‌پشت جنگلی پاخال‌دار

نام: لاک‌پشت جنگلی پاخال‌دار Spot-legged wood turtle
نام علمی: Rhinoclemmys punctularia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: مرداب‌ها، باتلاق‌ها، آبگیرها و دریاچه‌های درون جنگل‌های نمناک و بوته‌زارهای کشورهای برزیل، گویان فرانسه، گویان، سورینام، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا در شمال آمریکای شمالی
اندازه: لاک به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Bernard DUPONT

 

گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - encyclopedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده