جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای اوراسیا (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای اوراسیا (بخش دوم)

خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای اوراسیا Geoemydidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نهان‌گردن‌سانیان، از راسته‌ی لاک‌پشت‌سانان و از رده‌ی خزندگان هستند. به لاک‌پشت‌هایی که می‌توانند سر و گردن خود را به زیر لاک بکشند، نهان‌گردن گفته می‌شود. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای اوراسیا می‌پردازد با ۲۲ گونه (از ۶۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی لاک‌پشتان برگی آسیایی Cyclemys

 

لاک‌پشت برگی پُل‌سیاه غربی

نام: لاک‌پشت برگی پُل‌سیاه غربی Western black-bridged leaf turtle
نام علمی: Cyclemys atripons
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور کامبوج، شرق تایلند و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Ha Hoang

 

لاک‌پشت برگی آسیایی

نام: لاک‌پشت برگی آسیایی Asian leaf turtle
نام علمی: Cyclemys dentata
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال و شمال شرقی هند، بنگلادش، میانمار، تایلند، کامبوج، ویتنام، مالزی، اندونزی، فیلیپین و چین در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۱۵ تا ۲۴ سانتی‌متر

نگاره: Oleg Nabrovenkov

 

لاک‌پشت برگی پُل‌سیاه شرقی

نام: لاک‌پشت برگی پُل‌سیاه شرقی Eastern black-bridged leaf turtle
نام علمی: Cyclemys pulchristiata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شرق کشور کامبوج و مرکز و جنوب ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Rudloff

 

لاک‌پشت برگی مرموز

نام: لاک‌پشت برگی مرموز Enigmatic leaf turtle
نام علمی: Cyclemys enigmatica
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌مانند مالایی، جزیره‌ی بورنئو و جزیره‌های جاوه و سوماترای اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۲۳ سانتی‌متر

نگاره: Henrik Petersen

 

لاک‌پشت برگی اولدهام

نام: لاک‌پشت برگی اولدهام Oldham's leaf turtle
نام علمی: Cyclemys fusca
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای بنگلادش، میانمار، تایلند، ویتنام، غرب جزیره‌ی بورنئو و جزیره‌های سوماترا و جاوه‌ی اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Thai National Parks

 

سرده‌ی برهمایی‌ها Hardella

 

لاک‌پشت رودخانه‌ای برهمایی

نام: لاک‌پشت رودخانه‌ای برهمایی Brahminy river turtle
نام علمی: Hardella thurjii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودهای گنگ، براهماپوترا و سند و شاخه‌های آن‌ها در شمال کشور هند، پاکستان و بنگلادش در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۴۶ سانتی‌متر

نگاره: Arunima Singh

 

سرده‌ی خاک‌زی‌ها Heosemys

 

لاک‌پشت جنگل آراکان

نام: لاک‌پشت جنگل آراکان Arakan forest turtle
نام علمی: Heosemys depressa
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های تپه‌های آراکان در غرب کشور ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۳ کیلوگرم، لاک به درازای ۲۲ سانتی‌متر

نگاره: Scott Trageser

 

لاک‌پشت برکه‌ای غول‌پیکر آسیایی

نام: لاک‌پشت برکه‌ای غول‌پیکر آسیایی Giant Asian pond turtle
نام علمی: Heosemys grandis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، جویبارها، دریاچه‌ها، آبگیرها، مرداب‌ها و شالیزارهای برنج کشورهای کامبوج و ویتنام و بخش‌هایی از کشورهای لائوس، مالزی، میانمار و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۲ کیلوگرم، لاک به درازای ۴۵ سانتی‌متر

نگاره: Ckoulang

 

لاک‌پشت خاردار

نام: لاک‌پشت خاردار Spiny turtle
نام علمی: Heosemys spinosa
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای برونئی، اندونزی، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۲۲ سانتی‌متر

نگاره: Bill Hughes

 

لاک‌پشت نیایشگاه سرزرد

نام: لاک‌پشت نیایشگاه سرزرد Yellow-headed temple turtle
نام علمی: Heosemys annandalii
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک و تالاب‌های آب شیرین کشورهای کامبوج، لائوس، مالزی، تایلند، ویتنام و میانمار در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۵۱ سانتی‌متر

نگاره: Geomorph

 

سرده‌ی جنگلی‌های سولاوسی Leucocephalon

 

لاک‌پشت جنگلی سولاوِسی

نام: لاک‌پشت جنگلی سولاوِسی Sulawesi forest turtle
نام علمی: Leucocephalon yuwonoi
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها و باتلاق‌های آب شیرین جزیره‌ی سولاوِسی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۲۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Justin Oguni

 

سرده‌ی حلزون‌خوارها Malayemys

 

لاک‌پشت حلزون‌خوار مالایی

نام: لاک‌پشت حلزون‌خوار مالایی Malayan snail-eating turtle
نام علمی: Malayemys macrocephala
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، جویبارها، آبگیرها، باتلاق‌ها و شالیزارهای برنج کشورهای کامبوج، میانمار، غرب مالزی و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Zoothailand

 

لاک‌پشت حلزون‌خوار مِکونگ

نام: لاک‌پشت حلزون‌خوار مِکونگ Mekong snail-eating turtle
نام علمی: Malayemys subtrijuga
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رود مِکونگ و شاخه‌های آن در کشورهای کامبوج، لائوس، جنوب ویتنام، تایلند و شمال جزیره‌مانند مالایی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Flora Ihlow

 

سرده‌ی برکه‌ای‌های شرق و غرب Mauremys

 

لاک‌پشت برکه‌ای ژاپنی

نام: لاک‌پشت برکه‌ای ژاپنی Japanese pond turtle
نام علمی: Mauremys japonica
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، دریاچه‌ها، آبگیرها، باتلاق‌ها و شالیزارهای برنج کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۲۲ سانتی‌متر

نگاره: Tasman Rosenfeld

 

لاک‌پشت برکه‌ای زرد

نام: لاک‌پشت برکه‌ای زرد Yellow pond turtle
نام علمی: Mauremys mutica
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها و آبگیرهای جنگلی جنوب شرقی کشور چین و غرب جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: Ihenglan

 

لاک‌پشت برکه‌ای ویتنامی

نام: لاک‌پشت برکه‌ای ویتنامی Vietnamese pond turtle
نام علمی: Mauremys annamensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، باتلاق‌ها و شالیزارهای برنج منطقه‌ای کوچک در مرکز کشور ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: -

 

لاک‌پشت کاسپین (لاک‌پشت خزری)

نام: لاک‌پشت کاسپین (لاک‌پشت خزری) Caspian turtle
نام علمی: Mauremys caspica
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودهای و باتلاق‌های جنوب شرقی قاره‌ی اروپا و منطقه‌های قفقاز و خاورمیانه همچون کشور ایران
اندازه: لاک به درازای ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Raed Shorrosh

 

لاک‌پشت برکه‌ای بالکان

نام: لاک‌پشت برکه‌ای بالکان Balkan pond turtle
نام علمی: Mauremys rivulata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، جویبارها و آبگیرهای کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، مقدونیه، مونته‌نگرو، صربستان و یونان در جزیره‌مانند بالکان و کشورهای اردن، لبنان، سوریه و ترکیه در منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: لاک به درازای ۱۷ تا ۲۳ سانتی‌متر

نگاره: Will Atkins

 

لاک‌پشت برکه‌ای اسپانیایی

نام: لاک‌پشت برکه‌ای اسپانیایی Spanish pond turtle
نام علمی: Mauremys leprosa
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، دریاچه‌ها و آبگیرهای جنوب غربی قاره‌ی اروپا و شمال غربی آفریقا
اندازه: لاک به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

لاک‌پشت برکه‌ای گردن‌سرخ

نام: لاک‌پشت برکه‌ای گردن‌سرخ Red-necked pond turtle
نام علمی: Mauremys nigricans
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رود مروارید و شاخه‌های آن در استان‌های گوانگ‌شی و گوانگ‌دونگ کشور چین و رود سرخ در شمال ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۱۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ulrich Hennen

 

لاک‌پشت برکه‌ای چینی

نام: لاک‌پشت برکه‌ای چینی Chinese pond turtle
نام علمی: Mauremys reevesii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: مرداب‌ها، آبگیرها، جویبارها و کانال‌های جنوب چین، ژاپن، کره‌ی شمالی و جنوبی و تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۱۴ تا ۲۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ulrich Hennen

 

لاک‌پشت برکه‌ای گردن راه‌راه چینی

نام: لاک‌پشت برکه‌ای گردن راه‌راه چینی Chinese stripe-necked turtle
نام علمی: Mauremys sinensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، آبگیرها و کانال‌های استان‌های هاینان، گوانگ‌دونگ و فوجی‌آن کشور چین، تایوان و شمال و مرکز ویتنام در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۲۰ سانتی‌متر برای نرها و ۲۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bob Hawley

 

گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - encyclopedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده