جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای آمبوینا

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای آمبوینا

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای آمبوینا

نام: لاک‌پشت جعبه‌ای آمبوینا Amboina box turtle
نام علمی: Cuora amboinensis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت‌سانان
زیرراسته: نهان‌گردن‌سانیان
خانواده: لاک‌پشتان برکه‌ای اوراسیا
سرده: لاک‌پشت‌های جعبه‌ای آسیایی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و بخش‌هایی از کشورهای بنگلادش و هند در جنوب آسیا
زندگانی: ۲۵ تا ۳۰ سال (دربند ۳۸ سال)
سن بلوغ: ۴ تا ۵ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۱ تا ۵ تخم، با ۷۶ روز زمان ماندن در تخم
خوراک: همه‌چیزخواری ولی بیشتر گیاهان همچون سبزه، برگ و میوه، قارچ‌ها، همچنین شکار ماهی، بی‌مهرگان و حشرات همانند کرم، جیرجیرک و...
شکارگران: ناشناخته
رنگ: لاک و اندام‌ها زیتونی تیره تا سیاه، دارای سری زیتونی یا سیاه با سه نوار زرد رنگ در دو سوی آن
اندازه: لاک به درازای ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر
ویژگی: لاک‌پشت جعبه‌ای آمبوینا یا لاک‌پشت جعبه‌ای آسیای جنوب شرقی Southeast Asian box turtle، جانوری تنهازیست، نیمه‌آبزی، روزگرد و کُندرو، دارای لاکی استخوانی و سخت، چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، همچنین لولادار و رخنه‌ناپذیر (لاک‌پشت‌های جعبه‌ای در زیرلاک خود یک لولا دارند. آنان می‌توانند با باز و بسته کردن زیرلاک، همه‌ی بدن خود را درون لاک‌ها جای دهند. بدین‌گونه و با بسته شدن لاک، جانوران دیگر نمی‌توانند آنان را شکار کنند.)، دارای آرواره‌هایی پُرتوان و پوستی کلفت و پولک‌دار، همچنین دارای دُمی کوتاه و دست‌ها و پاهایی کلفت و پرده‌دار با ۵ انگشت پنجه‌دار در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها و...

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
نگاره: Richard Lee - biolib.cz

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده