جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان زمینی (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان زمینی (بخش دوم)

خانواده‌ی لاک‌پشتان زمینی Testudinidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نهان‌گردن‌سانیان، از راسته‌ی لاک‌پشت‌سانان و از رده‌ی خزندگان هستند. به لاک‌پشت‌هایی که می‌توانند سر و گردن خود را به زیر لاک بکشند، نهان‌گردن گفته می‌شود. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی لاک‌پشتان زمینی می‌پردازد با ۱۳ گونه و ۱۲ زیرگونه‌ی لاک‌پشت غول‌پیکر گالاپاگوس (از ۵۴ گونه و زیرگونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Malacochersus

 

لاک‌پشت پنکیک

نام: لاک‌پشت پنکیک Pancake tortoise
نام علمی: Malacochersus tornieri
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها و درختچه‌‌زارهای خاردار خشک جنوب کنیا و شمال و شرق تانزانیا در قاره‌ی آفریقا
اندازه: لاک به درازای ۱۷/۸ سانتی‌متر

نگاره: Richard Bartlett

 

سرده‌ی Manouria

 

لاک‌پشت جنگلی آسیایی (لاک‌پشت قهوه‌ای آسیایی)

نام: لاک‌پشت جنگلی آسیایی (لاک‌پشت قهوه‌ای آسیایی) Asian forest tortoise
نام علمی: Manouria emys
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای بنگلادش، هند، اندونزی، مالزی، میانمار، تایلند و ویتنام در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲۰ تا ۳۷ کیلوگرم، لاک به درازای ۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Zoothailand
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت جنگلی آسیایی)

 

لاک‌پشت ایمپرسد

نام: لاک‌پشت ایمپرسد Impressed tortoise
نام علمی: Manouria impressa
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی کشورهای میانمار، جنوب چین، تایلند، لائوس، ویتنام، کامبوج، مالزی و شمال شرقی هند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: لاک به درازای ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Ckoulang

 

سرده‌ی Psammobates

 

لاک‌پشت جئومتریک

نام: لاک‌پشت جئومتریک Geometric tortoise
نام علمی: Psammobates geometricus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای جنوب غربی استان کیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۲۷۰ گرم برای نرها و ۶۰۰ گرم برای ماده‌ها، لاک به درازای ۱۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tyrone James Ping
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت جئومتریک)

 

لاک‌پشت دندانه‌دار

نام: لاک‌پشت دندانه‌دار Serrated tortoise
نام علمی: Psammobates oculifer
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: خارزارها، بوته‌زارها و چمن‌زارهای خشک بیابان کالاهاری در کشورهای بوتسوانا، نامیبیا و آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: لاک به درازای ۱۲ تا ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Bernard DUPONT

 

لاک‌پشت تِنت

نام: لاک‌پشت تِنت Tent tortoise
نام علمی: Psammobates tentorius
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌ی نیمه‌بیابانی کارو و دیگر منطقه‌های نیمه‌بیابانی کشورهای آفریقای جنوبی و نامیبیا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: لاک به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Courtney Hundermark

 

سرده‌ی عنکبوتی‌ها Pyxis

 

لاک‌پشت عنکبوتی پشت‌تخت

نام: لاک‌پشت عنکبوتی پشت‌تخت Flat-backed spider tortoise
نام علمی: Pyxis planicauda
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک و برگریز میان رودهای مونرونداوا و سِریبیهینا در غرب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: لاک به درازای ۱۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Richard Bartlett

 

لاک‌پشت عنکبوتی

نام: لاک‌پشت عنکبوتی Spider tortoise
نام علمی: Pyxis arachnoides
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: خارزارهای کرانه‌های شنی جنوب غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: لاک به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Rudloff

 

سرده‌ی پلنگی‌ها Stigmochelys

 

لاک‌پشت پلنگی

نام: لاک‌پشت پلنگی Leopard tortoise
نام علمی: Stigmochelys pardalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک، گرم‌دشت‌ها، چمن‌زارها، درختچه‌زارهای خاردار و بوته‌زارهای شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۵ تا ۵۴ کیلوگرم، لاک به درازای ۳۰ تا ۷۰ سانتی‌متر

نگاره: Nick Dean
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت پلنگی)

 

سرده‌ی Chelonoidis

 

لاک‌پشت پاسرخ

نام: لاک‌پشت پاسرخ Red-footed tortoise
نام علمی: Chelonoidis carbonarius
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، جنگل‌های معتدل، جنگل‌های خاردار خشک و گرم‌دشت‌های شمال، شرق و مرکز آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۰ تا ۲۸ کیلوگرم، لاک به درازای ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Céline Schneider & Michel Kohler
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت پاسرخ)

 

لاک‌پشت پازرد (لاک‌پشت غول‌پیکر برزیلی)

نام: لاک‌پشت پازرد (لاک‌پشت غول‌پیکر برزیلی) Yellow-footed tortoise
نام علمی: Chelonoidis denticulatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها و گرم‌دشت‌های شمال، شرق و مرکز آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۱/۲ تا ۱۵/۷ کیلوگرم، لاک به درازای ۵۰ تا ۶۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶۵ تا ۷۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bernard DUPONT
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت پازرد)

 

لاک‌پشت چاکو

نام: لاک‌پشت چاکو Chaco tortoise
نام علمی: Chelonoidis chilensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال غربی کشور آرژانتین، جنوب غربی بولیوی و غرب پاراگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۲۵ تا ۴۳ سانتی‌متر

نگاره: Federico Burgos Bauer

 

لاک‌پشت غول‌پیکر گالاپاگوس

نام: لاک‌پشت غول‌پیکر گالاپاگوس Galapagos giant tortoise
نام علمی: Chelonoidis niger
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز، جنگل‌های همیشه‌سبز، درختچه‌زارها، چمن‌زارها و کشت‌زارهای گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۷۲ تا ۳۱۷ کیلوگرم برای نرها و ۱۳۶ تا ۱۸۱ کیلوگرم برای ماده‌ها، لاک به درازای ۷۵ تا ۱۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Luis Granada
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت غول‌پیکر گالاپاگوس)

 

سرده‌ی Chelonoidis - زیرگونه‌های لاک‌پشت غول‌پیکر گالاپاگوس Subspecies of Chelonoidis niger

 

لاک‌پشت جزیره‌ی پینتا

نام: لاک‌پشت جزیره‌ی پینتا Pinta Island tortoise
نام علمی: Chelonoidis niger abingdonii
پایندگی: گونه‌ی نابود شده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN) (نابود شده در سال ۲۰۱۲)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز، جنگل‌های همیشه‌سبز کوهستانی و چمن‌زارهای نمناک جزیره‌ی پینتا در گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۹۰ کیلوگرم، لاک به درازای ۹۸ سانتی‌متر
نگاره: - (نگاره‌ی 
لاک‌پشت جزیره‌ی پینتا، از لاک‌پشتی ۱۰۲ ساله به‌نام جورج تنها گرفته شده است. او واپسین لاک‌پشت گونه‌ی خود بود، که در سال ۲۰۱۲ در پارک ملی گالاپاگوس کشور اکوادور جان سپرد.)

 

لاک‌پشت غول‌پیکر وُلف وُلکانو

نام: لاک‌پشت غول‌پیکر وُلف وُلکانو Volcan Wolf giant tortoise
نام علمی: Chelonoidis niger becki
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز، جنگل‌های کوهستانی همیشه‌سبز، چمن‌زارهای خشک و نمناک و درختچه‌زارهای خشک قله‌ی ولف ولکانو در جزیره‌ی ایزابلا در گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۱۲۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jo Kuyken

 

لاک‌پشت غول‌پیکر سن کریستوبال

نام: لاک‌پشت غول‌پیکر سن کریستوبال San Cristobal giant tortoise
نام علمی: Chelonoidis niger chathamensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز، درختچه‌زارهای خشک و چمن‌زارهای خشک جزیره‌ی سن کریستوبال در گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۹۸ سانتی‌متر برای نرها و ۹۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

لاک‌پشت سانتا کروز شرقی

نام: لاک‌پشت سانتا کروز شرقی Eastern Santa Cruz tortoise
نام علمی: Chelonoidis niger donfaustoi
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز، جنگل‌های برگریز و کشت‌زارهای جزیره‌ی سانتا کروز در گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۱۱۷/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۱۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andy Kraemer

 

لاک‌پشت غول‌پیکر جزیره‌ی پینزون

نام: لاک‌پشت غول‌پیکر جزیره‌ی پینزون Pinzon Island giant tortoise
نام علمی: Chelonoidis niger duncanensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز و جنگل‌های برگریز جزیره‌ی پینزون در گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۸۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷۹/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Julia McHugh

 

لاک‌پشت غول‌پیکر سیِرا نگرا

نام: لاک‌پشت غول‌پیکر سیِرا نگرا Sierra Negra giant tortoise
نام علمی: Chelonoidis niger guentheri
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز، جنگل‌های همیشه‌سبز، چمن‌زارهای خشک و کشت‌زارهای دامنه‌های آتشفشان سیرا نگرا در جزیره‌ی ایزابلا در گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۱۲۰/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۹۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

لاک‌پشت غول‌پیکر جزیره‌ی هود

نام: لاک‌پشت غول‌پیکر جزیره‌ی هود Hood Island giant tortoise
نام علمی: Chelonoidis niger hoodensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز، درختچه‌زارهای خشک و چمن‌زارهای خشک جزیره‌ی هود یا اسپانیولا در گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۸۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Joaquin Garcia

 

لاک‌پشت غول‌پیکر داروین ولکانو

نام: لاک‌پشت غول‌پیکر داروین ولکانو Volcan Darwin giant tortoise
نام علمی: Chelonoidis niger microphyes
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز، جنگل‌های همیشه‌سبز و چمن‌زارهای خشک دامنه‌های آتشفشان داروین در جزیره‌ی ایزابلا در گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۱۳۵ سانتی‌متر برای نرها و ۸۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andy Kraemer

 

لاک‌پشت گالاپاگوس جزیره‌ی فرناندینا

نام: لاک‌پشت گالاپاگوس جزیره‌ی فرناندینا Fernandina Island Galapagos tortoise
نام علمی: Chelonoidis niger phantasticus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز جزیره‌ی فرناندینا در گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۸۷/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵۰/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

لاک‌پشت سانتا کروز غربی

نام: لاک‌پشت سانتا کروز غربی Western Santa Cruz tortoise
نام علمی: Chelonoidis niger porteri
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز، جنگل‌های برگریز و کشت‌زارهای جزیره‌ی سانتا کروز در گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۱۱۵ سانتی‌متر برای نرها و ۹۶/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Benjamint444

 

لاک‌پشت غول‌پیکر آلسِدو ولکانو

نام: لاک‌پشت غول‌پیکر آلسِدو ولکانو Volcan Alcedo giant tortoise
نام علمی: Chelonoidis niger vandenburghi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز، جنگل‌های همیشه‌سبز و چمن‌زارهای نمناک دامنه‌های آتشفشان آلسِدو در جزیره‌ی ایزابلا در گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۱۲۹ سانتی‌متر برای نرها و ۹۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brian Gratwicke

 

لاک‌پشت غول‌پیکر قله‌ی آزول

نام: لاک‌پشت غول‌پیکر قله‌ی آزول Cerro Azul giant tortoise
نام علمی: Chelonoidis niger vicina
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز، جنگل‌های همیشه‌سبز و چمن‌زارهای خشک دامنه‌های قله‌ی آزول (آبی) در جزیره‌ی ایزابلا در گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۱۱۷ سانتی‌متر برای نرها و ۹۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bernard Gagnon

 

گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - encyclopedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده