جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای (بخش دوم)

خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای Emydidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نهان‌گردن‌سانیان، از راسته‌ی لاک‌پشت‌سانان و از رده‌ی خزندگان هستند. به لاک‌پشت‌هایی که می‌توانند سر و گردن خود را به زیر لاک بکشند، نهان‌گردن گفته می‌شود. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای می‌پردازد با ۲۱ گونه (از ۴۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی رنگارنگیان Deirochelyinae
سرده‌ی لغزنده‌ها Trachemys

 

لاک‌پشت لغزنده‌ی هیسپانیولایی

نام: لاک‌پشت لغزنده‌ی هیسپانیولایی Hispaniolan slider
نام علمی: Trachemys decorata
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دریاچه‌ها، آبگیرها و رودهای کشورهای هائیتی و دومینیکن در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی
اندازه: لاک به درازای ۳۰ تا ۳۴ سانتی‌متر

نگاره: Carlos A. Objio Sarraff

 

لاک‌پشت لغزنده‌ی کوبایی

نام: لاک‌پشت لغزنده‌ی کوبایی Cuban slider
نام علمی: Trachemys decussata
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دریاچه‌ها، مرداب‌ها و رودهای جزیره‌ی ایسلا د لا خوبنتود کشور کوبا و جزیره‌های کیمن از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی
اندازه: لاک به درازای ۲۷ تا ۳۹ سانتی‌متر

نگاره: Anthony (away March 1st)

 

لاک‌پشت لغزنده‌ی دو اوربیگنی

نام: لاک‌پشت لغزنده‌ی دو اوربیگنی D'Orbigny's slider
نام علمی: Trachemys dorbigni
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دریاچه‌ها، باتلاق‌ها، آبگیرها و رودهای اروگوئه، جنوب برزیل و شمال شرقی آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۲۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Carlos Dias Timm

 

لاک‌پشت لغزنده‌ی نیکاراگوئه

نام: لاک‌پشت لغزنده‌ی نیکاراگوئه Nicaraguan slider
نام علمی: Trachemys emolli
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دریاچه‌های نیکاراگوئه و ماناگوا و رودهای پیونددهنده‌ی این دریاچه‌ها در کشورهای نیکاراگوئه و کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: لاک به درازای ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر برای نرها و ۳۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bruno Conjeaud

 

لاک‌پشت لغزنده‌ی گوش‌سرخ بزرگ

نام: لاک‌پشت لغزنده‌ی گوش‌سرخ بزرگ Big Bend slider
نام علمی: Trachemys gaigeae
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودهای ریو گرانده، کانکو و نازاس در جنوب غربی کشور آمریکا و شمال مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: لاک به درازای ۱۳ تا ۲۸ سانتی‌متر

نگاره: J. N. Stuart

 

لاک‌پشت لغزنده‌ی برکه‌ای

نام: لاک‌پشت لغزنده‌ی برکه‌ای Pond slider
نام علمی: Trachemys scripta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دریاچه‌ها، آبگیرها، باتلاق‌ها، مرداب‌ها، رودها و جویبارهای جنوب و جنوب شرقی کشور آمریکا و شمال مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: لاک به درازای ۱۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bill
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت لغزنده‌ی برکه‌ای)

 

لاک‌پشت لغزنده‌ی کلمبیایی

نام: لاک‌پشت لغزنده‌ی کلمبیایی Colombian slider
نام علمی: Trachemys callirostris
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، دریاچه‌ها، آبگیرها و باتلاق‌های کشورهای کلمبیا و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: لاک به درازای ۲۵ تا ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Diana Villamil

 

لاک‌پشت لغزنده‌ی آمریکای میانه

نام: لاک‌پشت لغزنده‌ی آمریکای میانه Meso-American slider
نام علمی: Trachemys venusta
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، دریاچه‌ها، برکه‌ها و باتلاق‌های جنوب شرقی مکزیک، بلیز، گواتمالا، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه، کاستاریکا، پاناما و شمال غربی کلمبیا در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۵ کیلوگرم، لاک به درازای ۴۸ سانتی‌متر

نگاره: Alvenix Zul

 

زیرخانواده‌ی برکه‌ایان Emydinae
سرده‌ی خال‌دارها Clemmys

 

لاک‌پشت خال‌دار

نام: لاک‌پشت خال‌دار Spotted turtle
نام علمی: Clemmys guttata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های آب‌گرفته، مرداب‌ها، باتلاق‌ها، چمن‌زارهای نمناک و جویبارهای درخت‌زارهای جنوب کانادا و شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: لاک به درازای ۳/۵ تا ۱۲/۵ سانتی‌متر

نگاره: Nick Scobel
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت خال‌دار)

 

سرده‌ی برکه‌ای‌های اروپایی Emys

 

لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی

نام: لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی European pond turtle
نام علمی: Emys orbicularis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: برکه‌ها، دریاچه‌ها و نهرهای جنوب و مرکز قاره‌ی اروپا، شمال غربی آفریقا، بخش‌هایی از آسیایی میانه و بخش‌هایی از منطقه‌های قفقاز و خاورمیانه (همچون ایران)
اندازه: وزن ۴۰۰ تا ۷۰۰ گرم، لاک به درازای ۱۲ تا ۳۸ سانتی‌متر

نگاره: João Manuel Lemos Lima
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی)

 

لاک‌پشت برکه‌ای سیسیلی

نام: لاک‌پشت برکه‌ای سیسیلی Sicilian pond turtle
نام علمی: Emys trinacris
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها، دریاچه‌ها، رودها و باتلاق‌های جزیره‌ی سیسیل وابسته به کشور ایتالیا در دریای مدیترانه در قاره‌ی اروپا
اندازه: لاک به درازای ۱۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

سرده‌ی Emydoidea

 

لاک‌پشت بلاندینگ

نام: لاک‌پشت بلاندینگ Blanding's turtle
نام علمی: Emydoidea blandingii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌های کم‌ژرف، آبگیرها، باتلاق‌ها، مرداب‌ها و جویبارهای جنوب شرقی کانادا و شمال شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۷۵۰ تا ۱۴۰۰ گرم، لاک به درازای ۱۵ تا ۲۴ سانتی‌متر

نگاره: J Sommer
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت بلاندینگ)

 

سرده‌ی Actinemys

 

لاک‌پشت برکه‌ای غربی

نام: لاک‌پشت برکه‌ای غربی Western pond turtle
نام علمی: Actinemys marmorata
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، دریاچه‌ها، جویبارها، آبگیرها، تالاب‌ها، جوی‌های کشاورزی و پای‌رودهای کرانه‌های غربی کشور آمریکا و شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۶۲۳ تا ۹۳۵ گرم، لاک به درازای ۱۱ تا ۲۱ سانتی‌متر

نگاره: Patrick Strock
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت برکه‌ای غربی)

 

سرده‌ی Glyptemys

 

لاک‌پشت جنگلی

نام: لاک‌پشت جنگلی Wood turtle
نام علمی: Glyptemys insculpta
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، جویبارها، جنگل‌ها، کشت‌زارها، باتلاق‌ها، چمن‌زارهای نمناک و آبگیرهای سگ آبی در شمال شرقی کشور آمریکا و بخش‌هایی از شرق کانادا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱ کیلوگرم، لاک به درازای ۱۴ تا ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: -
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت جنگلی)

 

لاک‌پشت باتلاقی

نام: لاک‌پشت باتلاقی Bog turtle
نام علمی: Glyptemys muhlenbergii
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌های آهکی، چمن‌زارهای نمناک، باتلاق‌ها، مرداب‌ها و جویبارهای لبه‌ی جنگل‌های شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۱۰ گرم، لاک به درازای ۹/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santosh Shanmuga
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت باتلاقی)

 

سرده‌ی لولادارها Terrapene

 

لاک‌پشت جعبه‌ای معمولی

نام: لاک‌پشت جعبه‌ای معمولی Common box turtle
نام علمی: Terrapene carolina
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز، چراگاه‌ها و چمن‌زارهای مردابی نزدیک جویبارها و برکه‌های شرق کشورهای آمریکا و مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: لاک به درازای ۱۱ تا ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: -
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت جعبه‌ای معمولی)

 

لاک‌پشت جعبه‌ای کواویلایی

نام: لاک‌پشت جعبه‌ای کواویلایی Coahuilan box turtle
نام علمی: Terrapene coahuila
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌های پیرامون شهر کواترو سیِنِگاس در ایالت کواویلا در شمال کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۵۶۸ گرم، لاک به درازای ۱۶/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Antonio Cantu
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت جعبه‌ای کواویلایی)

 

لاک‌پشت جعبه‌ای مکزیکی

نام: لاک‌پشت جعبه‌ای مکزیکی Mexican box turtle
نام علمی: Terrapene mexicana
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک و تالاب‌های ایالت‌های تامائولیپاس، وراکروز و سن لوئیس پوتوسی در شرق کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: لاک به درازای ۱۸ تا ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Ansoleaga95

 

لاک‌پشت جعبه‌ای خال‌دار

نام: لاک‌پشت جعبه‌ای خال‌دار Spotted box turtle
نام علمی: Terrapene nelsoni
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک و تالاب‌های رشته‌کوه سیرا مادره غربی در غرب کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم، لاک به درازای ۱۳/۸ تا ۱۵/۲ سانتی‌متر

نگاره: Mike Pingleton

 

لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته

نام: لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته Ornate box turtle
نام علمی: Terrapene ornata
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرهای چمن‌زارها، گرم‌دشت‌ها و بیابان‌های جنوب کشور آمریکا و شمال مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۹۸ تا ۵۳۸ گرم، لاک به درازای ۹/۵ تا ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Steve Byland
(آشنایی بیشتر با لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته)

 

لاک‌پشت جعبه‌ای یوکاتان

نام: لاک‌پشت جعبه‌ای یوکاتان Yucatan box turtle
نام علمی: Terrapene yucatana
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری ایالت یوکاتان در جنوب شرقی کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: لاک به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Mike Pingleton

 

گونه‌های خانواده‌ی لاک‌پشتان برکه‌ای (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - allturtles - encyclopedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده