جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نقشه‌دار دروغین

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نقشه‌دار دروغین

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نقشه‌دار دروغین

نام: لاک‌پشت نقشه‌دار دروغین False map turtle
نام علمی: Graptemys pseudogeographica
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت‌سانان
زیرراسته: نهان‌گردن‌سانیان
خانواده: لاک‌پشتان برکه‌ای
سرده: نقشه‌دارها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: رودهای میزوری و می‌سی‌سی‌پی در جنوب و مرکز کشور آمریکا در آمریکای شمالی
زندگانی: ۳۰ تا ۵۰ سال (دربند ۳۲ تا ۳۵ سال)
سن بلوغ: نرها ۴ تا ۶ سالگی و ماده‌ها ۸ تا ۱۴ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۸ تا ۲۲ تخم، با ۶۹ تا ۷۵ روز زمان ماندن در تخم
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون بال‌مودارها، یک‌روزه‌ها و لارو آنان، نرم‌تنان، همچنین لاشه‌ی ماهیان، گیاهان و...
شکارگران: ناشناخته (تخم‌ها و نوزادان: راکون، روباه سرخ، سمور رودخانه‌ای آمریکای شمالی، کاکایی نوک‌حلقه‌ای، کلاغ آمریکایی، زاغ آمریکایی معمولی، سیاه‌مرغ بال‌سرخ، حواصیل آبی بزرگ، خارماهی‌های سیاه، پیشی‌ماهیان، اردک‌ماهی‌ها و موش برنج مردابی)
رنگ: پشت‌لاک زیتونی، قهوه‌ای یا سیاه با نوارهای زرد و زیرلاک به‌رنگ کرم تا زرد، اندام‌ها نیز زیتونی تا قهوه‌ای با خط‌های زردرنگ، همچنین لاک دارای برجستگی‌های دندانه‌ای نوک سیاه
اندازه: وزن ۱۱۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم، لاک به درازای ۹ تا ۱۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۲ تا ۲۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: لاک‌پشت نقشه‌دار دروغین جانوری گروه‌زیست، نیمه‌آبزی، روزگرد و کُندرو، دارای لاکی استخوانی و سخت، چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، همچنین دارای برجستگی‌های دندانه‌ای بر روی لاک، دارای آرواره‌هایی پُرتوان و پوستی کلفت و پولک‌دار، همچنین دارای دُمی کوتاه و دست‌ها و پاهایی کلفت و پرده‌دار با ۵ انگشت پنجه‌دار و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
نگاره: Jake Scott - Peter Paplanus

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده