جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته

نام: لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته Ornate box turtle
نام علمی: Terrapene ornata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت‌سانان
زیرراسته: نهان‌گردن‌سانیان
خانواده: لاک‌پشتان برکه‌ای
سرده: لولادارها
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: آبگیرهای چمن‌زارها، گرم‌دشت‌ها و بیابان‌های جنوب کشور آمریکا و شمال مکزیک در آمریکای شمالی
زندگانی: ۳۰ تا ۳۷ سال (دربند ۲۸ سال)
سن بلوغ: نرها ۵ سالگی و ماده‌ها ۸ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۱ تا ۸ تخم، با ۵۰ روز زمان ماندن در تخم
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون کرم، ملخ، سوسک و حلزون، ماهیان کوچک، همچنین لاشه‌ی جانوران، گیاهان همانند سبزه، برگ، گل، دانه و میوه و...
شکارگران: کایوت، گندراسوی راه‌راه، کلاغ چیهوآهوآن، کلاغ آمریکایی، سرمسی شرقی، راکون، صاریغ ویرجینیایی، تیره‌راسوی آمریکایی، روباه سرخ و سگ
رنگ: لاک و اندام‌ها قهوه‌ای تیره یا سیاه با نوارها و خال‌های زردرنگ، نرها دارای سری سبز و چشمانی سرخ و ماده‌ها دارای سر و چشمانی قهوه‌ای یا سیاه
اندازه: وزن ۱۹۸ تا ۵۳۸ گرم، لاک به درازای ۹/۵ تا ۱۵ سانتی‌متر
ویژگی: لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته یا لاک‌پشت جعبه‌ای غربی Western box turtle، جانوری تنهازیست، خشکی‌زی، روزگرد و کُندرو، دارای لاکی استخوانی و سخت، چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، همچنین لولادار و رخنه‌ناپذیر (لاک‌پشت‌های جعبه‌ای در زیرلاک خود یک لولا دارند. آنان می‌توانند با باز و بسته کردن زیرلاک، همه‌ی بدن خود را درون لاک‌ها جای دهند. بدین‌گونه و با بسته شدن لاک، جانوران دیگر نمی‌توانند آنان را شکار کنند.)، دارای آرواره‌هایی پُرتوان و پوستی کلفت و پولک‌دار، همچنین دارای دُمی کوتاه و دست‌ها و پاهایی کلفت با ۵ انگشت پنجه‌دار در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
نگاره: Steve Byland - Richard Bartlett

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده