جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته

نام: لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته Ornate box turtle
نام علمی: Terrapene ornata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت‌سانان
زیرراسته: نهان‌گردن‌سانیان
خانواده: لاک‌پشتان برکه‌ای
سرده: لولادارها
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: آبگیرهای چمن‌زارها، گرم‌دشت‌ها و بیابان‌های جنوب کشور آمریکا و شمال مکزیک در آمریکای شمالی
زندگانی: ۳۰ تا ۳۷ سال (دربند ۲۸ سال)
سن بلوغ: نرها ۵ سالگی و ماده‌ها ۸ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۱ تا ۸ تخم، با ۵۰ روز زمان ماندن در تخم
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون کرم، ملخ، سوسک و حلزون، ماهیان کوچک، همچنین لاشه‌ی جانوران، گیاهان همانند سبزه، برگ، گل، دانه و میوه
شکارگران: کایوت، گندراسوی راه‌راه، کلاغ چیهوآهوآن، کلاغ آمریکایی، سرمسی شرقی، راکون، صاریغ ویرجینیایی، تیره‌راسوی آمریکایی، روباه سرخ و سگ
رنگ: لاک و اندام‌ها قهوه‌ای تیره یا سیاه با نوارها و خال‌های زردرنگ، نرها دارای سری سبز و چشمانی سرخ و ماده‌ها دارای سر و چشمانی قهوه‌ای یا سیاه
اندازه: وزن ۱۹۸ تا ۵۳۸ گرم، لاک به درازای ۹/۵ تا ۱۵ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته یا لاک‌پشت جعبه‌ای غربی Western box turtle، جانوری خشکی‌زی، روزگرد و کُندرو است. همچنین لاک‌پشت جعبه‌ای آراسته به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران لاکی استخوانی و سخت دارند که استخوان‌ها و بخش‌های نرم و آسیب‌پذیر بدن‌شان را می‌پوشاند. لاک این لاک‌پشت‌ها به ستون مهره‌ها، دنده‌ها و چند استخوان دیگر آنان چسبیده است، از همین روست که جانورانی کُندرو و کم‌وبیش سنگین‌وزن هستند. همچنین لاک لاک‌پشت‌های جعبه‌ای آراسته، لولادار و رخنه‌ناپذیر است. این لاک‌پشت‌ها در زیرلاک خود یک لولا دارند. آنان می‌توانند با باز و بسته کردن زیرلاک، همه‌ی بدن خود را درون لاک‌ها جای دهند. بدین‌گونه و با بسته شدن لاک، جانوران دیگر نمی‌توانند آنان را شکار کنند. این لاک‌پشت‌ها پوستی کلفت و پولک‌دار، دست‌ها و پاهایی کلفت، دُمی کوتاه و آرواره‌هایی پُرتوان دارند. همچنین آنان ۵ انگشت پنجه‌دار در دست‌ها و ۴ انگشت پنجه‌دار در پاهای‌شان دارند. لاک‌پشت‌های جعبه‌ای آراسته در بینایی و بویایی نیرومندند، ولی از آن‌جا که گوش بیرونی ندارند، شنوایی آنان کم‌توان است.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
نگاره: Steve Byland - Richard Bartlett

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده