جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی خاردار

نام: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی خاردار Spiny softshell turtle
نام علمی: Apalone spinifera
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت
زیرراسته: نهان‌گردن
بالاخانواده: نرم‌لاک‌واران
خانواده: لاک‌پشت‌های نرم‌کاسه
سرده: Apalone
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: برکه‌ها، دریاچه‌ها، رودها و نهرهای آمریکای شمالی
زندگانی: ۵۰ سال
سن بلوغ: ۸ تا ۱۰ سالگی
زادآوری: ۹ تا ۳۸ تخم
خوراک: شکار حشرات، خرچنگ، ماهیان، همچنین گیاهان همچون جلبک و...
رنگ: زیتونی، قهوه‌ای یا قهوه‌ای گراینده به زرد، نرها دارای خال‌های بزرگ تیره و ماده‌ها خال‌های کوچک
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۷ تا ۲۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲۴ تا ۴۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی خاردار جانوری روزگرد، آرام و کُندرو، ولی شناگری توانا، دارای لاکی چرمی چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، همچنین دارای پاهایی پرده‌دار با ۳ پنجه، دارای گردنی بلند و سری کشیده با بینی دراز، همچنین دارای برجستگی‌های مخروطی و خارمانند در لبه‌ی جلویی لاک و...

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی خاردار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی خاردار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی خاردار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی خاردار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی خاردار

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده