جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی هموار

نام: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی هموار Smooth softshell turtle
نام علمی: Apalone mutica
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت
زیرراسته: نهان‌گردن
بالاخانواده: نرم‌لاک‌واران
خانواده: لاک‌پشت‌های نرم‌کاسه
سرده: Apalone
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: رودها، دریاچه‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های آمریکای شمالی
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۱ تا ۲۰ سال)
سن بلوغ: نرها ۴ سالگی و ماده‌ها ۷ تا ۹ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۳۳ تخم (با ۸ تا ۱۲ هفته زمان ماندن در تخم)
خوراک: شکار ماهیان، حشرات، سخت‌پوستان، نرم‌تنان، دوزیستان، حلزون، هزارپا و کرم، همچنین گاهی گیاهان همچون دانه، سبزی، میوه، جلبک و...
رنگ: نرها قهوه‌ای یا خاکستری با خال‌های تیره و ماده‌ها قهوه‌ای یا زیتونی با لکه‌های قهوه‌ای تیره
اندازه: بدن به درازای ۱۱/۵ تا ۲۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۶/۵ تا ۳۵/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی هموار جانوری روزگرد، آرام و کُندرو، ولی شناگری توانا، دارای لاکی چرمی چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، همچنین دارای پاهایی پرده‌دار با ۳ پنجه، دارای گردنی بلند و سری کشیده با بینی دراز و...

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی هموار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی هموار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی هموار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی هموار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت نرم‌کاسه‌ی هموار

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده