جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک گدازه‌ای گالاپاگوس

نام: مارمولک گدازه‌ای گالاپاگوس Galapagos lava lizard
نام علمی: Microlophus albemarlensis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: مارمولک‌ها
فروراسته: ایگوآناسانان
خانواده: Tropiduridae
سرده: Microlophus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پیشین (۲۰۱/۳ تا ۱۷۴/۱ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جزیره‌های گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور (در آمریکای جنوبی و در شرق اقیانوس آرام)
زندگانی: ۱۰ سال
سن بلوغ: نرها ۳ سالگی و ماده‌ها ۹ ماهگی
زادآوری: ۱ تا ۴ تخم (با ۹۰ روز زمان ماندن در تخم)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون عنکبوت، مورچه، سوسک، لارو مگس و...
رنگ: خاکستری گراینده به قهوه‌ای با خال‌های خاکستری تا سیاه، نرها دارای لکه‌ای سیاه‌رنگ و بزرگ در گلو و همچنین نوارهای تیره بر روی بدن، ماده‌ها دارای لکه‌ای نارنجی یا سرخ رنگ و بزرگ در گلو تا پوزه و بدون نوارهای تیره
اندازه: بدن به درازای ۲۲ تا ۲۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۷ تا ۲۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم تا دو سوم درازای بدن
ویژگی: مارمولک گدازه‌ای گالاپاگوس یا مارمولک گدازه‌ای البمارل Albemarle lava lizard، جانوری روزگرد، زمینی و گروه‌زیست در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، همچنین دارای خارهایی بر روی پشت و دُم، دارای رفتار دفاعی خودوابُری (یا بُریدن خودخواسته‌ی اندام، برای فرار از چنگ درندگان)، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۳۷۸ متر مربع برای نرها و ۱۲۹ متر مربع برای ماده‌ها و...

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک گدازه‌ای گالاپاگوس

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک گدازه‌ای گالاپاگوس

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک گدازه‌ای گالاپاگوس

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک گدازه‌ای گالاپاگوس

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک گدازه‌ای گالاپاگوس

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده