جانوران مهره‌دار - خزندگان: آفتاب‌پرت تاج‌دار

نام: آفتاب‌پرت تاج‌دار Crested chameleon
نام علمی: Trioceros cristatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: مارمولک‌ها
فروراسته: ایگوآناسانان
خانواده: آفتاب‌پرست
سرده: Trioceros
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پیشین (۲۳/۰۳ تا ۱۵/۹۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها و بوته‌زارهای کشورهای غرب قاره‌ی آفریقا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۱۱ تا ۱۴ تخم
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: نرها نارنجی گراینده به سرخ و ماده‌ها سبزرنگ
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر برای نرها  و ۲۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: آفتاب‌پرست تاج‌دار جانوری روزگرد، درختی و تنهازیست، دارای بدنی باریک و پوشیده از پولک، همچنین دارای تاجی مخروطی‌مانند بر روی سر، انگشتان پاها دارای پنجه‌هایی تیز برای بالا رفتن و راه‌رفتن بر روی شاخه‌ی درختان، همچنین دارای دُمی باریک و بلند برای پیچاندن به دور شاخه‌ها و ترازمند کردن خود در هنگام راه رفتن بر روی شاخه‌ی درختان، دارای زبانی چسبناک (برای شکار) و بلند تا ۲ برابر درازای بدن، توانمند به دگرگون کردن پُرشتاب رنگ پوست (با دگرگون شدن نور، دما و روحیه‌ی آفتاب‌پرست)، دارای چشمانی برجسته و بیرون آمده با توانایی دیدن پرتو فرابنفش و حرکت ۳۶۰ درجه‌ی هم‌زمان و جداگانه از هم و...

جانوران مهره‌دار - خزندگان: آفتاب‌پرت تاج‌دار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: آفتاب‌پرت تاج‌دار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: آفتاب‌پرت تاج‌دار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: آفتاب‌پرت تاج‌دار

جانوران مهره‌دار - خزندگان: آفتاب‌پرت تاج‌دار

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده