جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای معمولی

نام: لاک‌پشت جعبه‌ای معمولی Common box turtle
نام علمی: Terrapene carolina
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت
زیرراسته: نهان‌گردن
بالاخانواده: سنگ‌پشت‌واران
خانواده: برکه‌زیان
سرده: لاک‌پشت لولادار
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها و باتلاق‌های شرق کشورهای آمریکا و مکزیک
زندگانی: ۳۰ تا ۴۰ سال (بیشینه ۱۰۰ تا ۱۳۸ سال)
سن بلوغ: ۵ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۱۱ تخم (با ۷۰ تا ۸۰ روز زمان ماندن در تخم)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، نرم‌تنان، همچنین گیاهان همچون سبزه، میوه و...
رنگ: قهوه‌ای با لکه‌ها و خط‌های زرد یا نارنجی، اندام نیز دارای لکه‌های زرد یا نارنجی
اندازه: وزن ۲۰۰ تا ۹۰۰ گرم، بدن به درازای ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر
ویژگی: لاک‌پشت جعبه‌ای معمولی جانوری روزگرد، آرام و کُندرو، دارای لاکی سخت چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها و همچنین لولادار و رخنه‌ناپذیر (این لاک‌پشت می‌تواند لاک خود را کامل ببندد.)، دارای پاهایی کوتاه و کلفت و اندامی پوشیده از پولک و...

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای معمولی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای معمولی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای معمولی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای معمولی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای معمولی

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده