جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم صحرا

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم صحرا

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم صحرا

نام: مارمولک خاردُم صحرا Saharan spiny-tailed lizard
نام علمی: Uromastyx geyri
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: مارمولک‌سانیان
خانواده: مارمولکان اژدها
زیرخانواده: Uromastycinae
سرده: مارمولک‌های خاردم
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی سنومانین (۱۰۰/۵ تا ۹۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و نیمه‌خشک کشورهای الجزایر، مالی و نیجر در شمال قاره‌ی آفریقا
زندگانی: ۱۲ تا ۲۰ سال (دربند تا ۲۵ سال)
سن بلوغ: ۴ تا ۶ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۸ تا ۲۰ تخم، با ۸ تا ۱۰ هفته زمان ماندن در تخم
خوراک: گیاهان همچون دانه، سبزه، برگ، گل، میوه و...
شکارگران: ناشناخته
رنگ: نُخودی یا نارنجی با لکه‌هایی تیره
اندازه: وزن ۲۵۰ گرم، بدن به درازای ۲۸ تا ۳۶ سانتی‌متر
ویژگی: مارمولک خاردُم صحرا جانوری تنهازیست، خشکی‌زی و روزگرد، دارای بدنی باریک و پهن و پوشیده از پولک، همچنین دارای دُمی کوتاه، کلفت و پوشیده از پولک‌های خارمانند حلقه‌ای با ۲۰ تا ۲۳ حلقه، دارای دست‌ها و پاهایی کوتاه با انگشتانی پنجه‌دار و...
بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده