جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم صحرا

نام: مارمولک خاردم صحرا Sahara mastigure
نام علمی: Uromastyx geyri
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: مارمولک‌ها
فروراسته: ایگوآناسانان
خانواده: مارمولک‌های اژدها
زیرخانواده: سوسمار خاردم
سرده: مارمولک خاردم
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی سنومانین (۱۰۰/۵ تا ۹۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های صخره‌ای و نیمه‌خشک کشورهای الجزایر، مالی و نیجر
زندگانی: ۱۲ تا ۲۰ سال (دربند تا ۲۵ سال)
سن بلوغ: ۴ تا ۶ سالگی
زادآوری: ۸ تا ۲۰ تخم (با ۸ تا ۱۰ هفته زمان ماندن در تخم)
خوراک: گیاهان همچون سبزه، برگ، میوه و...
رنگ: نُخودی یا نارنجی با لکه‌هایی تیره
اندازه: وزن ۲۵۰ گرم، بدن به درازای ۳۴ سانتی‌متر
ویژگی: مارمولک خاردُم صحرا جانوری روزگرد و گروه‌زیست در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی باریک و اندامی پوشیده از پولک، همچنین دارای دُمی کوتاه، کلفت و پوشیده از پولک‌های خارشکل با ۲۰ تا ۲۳ حلقه و...

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم صحرا

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم صحرا

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم صحرا

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم صحرا

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم صحرا

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده